Artikel 34 WAM-verklaring, wat is dat?

Geschreven door Joost van Herpen
Geschreven door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

Iedere autobezitter moet een autoverzekering afsluiten (los van een paar uitzonderingen). Je moet een autoverzekering afsluiten, nadat de auto op naam is gezet.

De RDW controleert of alle auto’s die op naam staan een autoverzekering hebben. Autoverzekeraars melden auto’s met een autoverzekering aan bij de RDW.

Om allerlei redenen worden auto’s soms niet aangemeld bij de RDW. De RDW kan hierdoor onterecht een waarschuwingsbrief of zelfs een boete sturen.

Je hebt misschien zo’n waarschuwingsbrief ontvangen. Met een Artikel 34 WAM-verklaring toon je aan dat je auto gewoon verzekerd is.

Lees nu alles over deze verklaring en ontdek hoe én waar je deze kunt opvragen…

Waarom controleert de RDW of auto’s een autoverzekering hebben?

Volgens de Wet op Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) moet iedere auto verzekerd zijn.

Het is in Nederland verplicht om een autoverzekering af te sluiten, zodat iedere verkeersdeelnemer die schade lijdt door een motorvoertuig, de garantie heeft dat deze schade vergoedt wordt.

De RDW heeft de opdracht om te controleren of alle auto’s daadwerkelijk een verzekering hebben. Dit doen ze door regelmatig controles uit te voeren. Als uit een controle blijkt dat je geen autoverzekering hebt, ontvang je een waarschuwingsbrief.

Waarschuwingsbrief en boete van de RDW

Wanneer je je auto 28 dagen nadat deze op naam is gezet nog niet hebt verzekerd, krijg je een waarschuwingsbrief van de RDW. De RDW geeft in deze brief aan dat je je auto moet verzekeren.

Tweede brief en boete van 550 euro

Wanneer je na enige tijd nog geen autoverzekering hebt afgesloten, stuurt de RDW een tweede brief. Bij deze brief zit een boete van zo’n 550 euro.

Je krijgt deze boete omdat jij op de peildatum van de RDW geen verzekering zou hebben. De peildatum is de datum dat de RDW de controle heeft uitgevoerd.

Wanneer je geen autoverzekering had op de peildatum, is de enige oplossing het betalen van de boete en alsnog een autoverzekering afsluiten.

Wanneer je wel een autoverzekering hebt afgesloten is de Artikel 34 verklaring de oplossing.

”Huh, mijn auto is gewoon verzekerd”

Je denkt na het ontvangen van de brieven  misschien wel ”huh, mijn auto is gewoon verzekerd”.

Soms is dit inderdaad zo.

Je Autoverzekeraar heeft misschien een vertraging met het verwerken van de aanvraag of heeft een fout gemaakt.

Wanneer je een autoverzekering hebt afgesloten via een tussenpersoon is de kans op fouten groter. Je hebt immers met een extra tussenschakel te maken, die ook fouten kan maken.

Door deze vertraging of fout bij de verzekeraar of tussenpersoon denkt de RDW dat jij geen verzekering hebt afgesloten.

Omdat dit wel het geval is, kun jij met een Artikel 34 Verklaring aantonen dat je wel degelijk een autoverzekering hebt afgesloten.

Artikel 34 WAM-verklaring als bewijsstuk

De Artikel 34 verklaring is dus een bewijsstuk om aan te tonen dat je wel degelijk een autoverzekering hebt afgesloten.

Met deze verklaring kun je aan de RDW laten zien dat de auto gewoon verzekerd was op de pijldatum.

Deze Artikel 34 verklaring is op te vragen bij je autoverzekeraar. Uiteraard wordt deze alleen gegeven als je ook echt een autoverzekering had op die datum.

Dankzij deze Artikel 34 verklaring voorkom je de boete van zo’n 550 euro.

Waaruit bestaat een Artikel 34 WAM-verklaring?

De Artikel 34 verklaring bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • CRWAM-code van de autoverzekeraar (of volmacht)
  • Controledatum
  • Kenteken
  • Polisnummer
  • Originele handtekening
  • Afgiftedatum van de verklaring

Papieren of digitale verklaring

Verzekeraars kennen een papieren of een digitale Artikel 34 verklaring. De RDW stelt eisen aan deze verklaringen.

De papieren verklaring afgedrukt zijn op officieel briefpapier van de autoverzekeraar (of volmacht). Daarnaast moet de originele verklaring naar de RDW worden gestuurd.

De digitale verklaring moet een speciaal kenmerken bevatten. Bovenaan de brief moet namelijk ”WAMPrintenArtikel34” staan.

Artikel 34 WAM-verklaring aanvragen

Wanneer je auto gewoon verzekerd is, neem dan contact op met je verzekeraar. Je kunt vragen om een Artikel 34 verklaring. 

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice...

Facebook

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen