Artikel 34 WAM-verklaring, wat is dat?

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 10-4-2017 | Leestijd: 2 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 10-4-2017 | Leestijd: 2 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 10-4-2017
Leestijd: 2 min.

Iedere autobezitter moet in Nederland een autoverzekering afsluiten (los van een paar uitzonderingen). Je moet een autoverzekering afsluiten nadat de auto op naam is gezet.

De RDW controleert of alle auto's, die op naam staan, een autoverzekering hebben. Autoverzekeraars melden auto's met een autoverzekering aan bij het RDW. Om allerlei redenen worden auto's soms niet aangemeld bij de RDW. Hierdoor kan de RDW onterecht een waarschuwingsbrief of zelfs enorme boete versturen.

Je hebt misschien zo'n waarschuwingsbrief of boete ontvangen. De RDW vraagt hierbij waarschijnlijk om een zogenaamde Artikel 34 verklaring.

Hieronder staan alle informatie over deze Artikel 34 verklaring:

Waarom controleert de RDW of mijn auto verzekerd is?

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) moet iedere auto verzekerd zijn.

Het is in Nederland verplicht om een autoverzekering af te sluiten, zodat iedere verkeersdeelnemer die schade lijdt door een motorvoertuig, de garantie heeft dat deze schade vergoedt wordt.

De RDW heeft de taak om te controleren of auto’s daadwerkelijk een autoverzekering hebben. Dit doen ze door regelmatig controles uit te voeren. Als uit een controle blijft dat jij geen autoverzekering hebt, ontvang je een waarschuwingsbrief.

Waarschuwingsbrieven van de RDW

Wanneer je je auto 28 dagen nadat deze op naam is gezet nog niet hebt verzekerd, krijg je een waarschuwingsbrief van de RDW. De RDW geeft in deze brief aan dat je je auto moet verzekeren.

2de brief en boete van 550 euro

Wanneer je na enige tijd nog geen autoverzekering hebt afgesloten, stuurt de RDW een 2de brief. Bij deze brief zit een boete van zo’n 550 euro.

Je krijgt deze boete omdat jij op de peildatum van de RDW geen verzekering zou hebben. De peildatum is de datum dat de RDW de controle heeft uitgevoerd.

Wanneer je geen autoverzekering had op de peildatum, is de enige oplossing het betalen van de boete en alsnog een autoverzekering afsluiten. Wanneer je wel een autoverzekering hebt afgesloten is de Artikel 34 verklaring de oplossing.

”Mijn auto is gewoon verzekerd”

Je denkt na het ontvangen van de brieven  misschien wel ”huh, mijn auto is gewoon verzekerd”.

Soms is dit inderdaad zo.

Je autoverzekeraar heeft misschien een vertraging met het verwerken van de aanvraag of heeft een fout gemaakt.

Wanneer je een autoverzekering hebt afgesloten via een tussenpersoon is de kans op fouten groter. Je hebt immers met een extra tussenschakel te maken, die ook fouten kan maken.

Door deze vertraging of fout bij de verzekeraar of tussenpersoon denkt de RDW dat jij geen verzekering hebt afgesloten. Omdat dit wel het geval is, kun jij met een Artikel 34 Verklaring aantonen dat je wel degelijk een autoverzekering hebt afgesloten.

Waarom een Artikel 34 verklaring?

De Artikel 34 verklaring is dus een bewijsstuk om aan te tonen dat je wel degelijk een autoverzekering hebt afgesloten.

Met deze verklaring kun je aan de RDW laten zien dat de auto gewoon verzekerd was op de peildatum. Deze Artikel 34 verklaring is op te vragen bij je autoverzekeraar. Uiteraard wordt deze alleen gegeven als je ook echt een autoverzekering had op die datum.

Dankzij deze Artikel 34 verklaring voorkom je de boete van zo’n 550 euro.

Artikel 34 verklaring aanvragen

Wanneer je auto gewoon verzekerd is, neem dan contact op met je verzekeraar. Je kunt vragen om een Artikel 34 verklaring.

Waaruit bestaat de Artikel 34 verklaring

De Artikel 34 verklaring bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • CRWAM-code van de autoverzekeraar (of volmacht)
  • Controle datum
  • Kenteken
  • Polisnummer
  • Originele handtekening
  • Afgiftedatum van de verklaring

Papieren of digitale verklaring

Verzekeraars kennen een papieren of een digitale Artikel 34 verklaring. De RDW stelt eisen aan deze verklaringen.

De papieren verklaring afgedrukt zijn op officieel briefpapier van de autoverzekeraar (of volmacht). Daarnaast moet de originele verklaring naar de RDW worden gestuurd.

De digitale verklaring moet een speciaal kenmerken bevatten. Bovenaan de brief moet namelijk ”WAMPrintenArtikel34” staan.

Geschreven door Joost van Herpen

Joost verdiept zich al sinds 2008 in autoverzekeringen en richtte in 2015 Lastenvrij op met als doel om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Hij heeft de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar hij leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde hij af aan de Avans Hogeschool. Hij was werkzaam bij de SNB Bank, Rabobank en ABN AMRO bank. Hij was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite en was werkzaam bij VCN Verzekeringen, een service provider in verzekeringen.
Goede informatie?

Deel deze informatie met vrienden…

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af: