Gezondheidsverklaring CBR, wat is dat?

door Joost van Herpen
door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

Je moet gezond zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR controleert of je lichamelijk én geestelijk geschikt bent om te rijden.

Het CBR beoordeelt dit met een Gezondheidsverklaring. Dit werd voorheen de ”eigen verklaring” genoemd.

Na het invullen van deze Gezondheidsverklaring kan het CBR een aanvullend onderzoek doen. Je wordt dan doorverwezen naar een huisarts of medisch specialist óf moet een rijvaardigheidsonderzoek doen. 

Je moet de Gezondheidsverklaring en de eventuele onderzoeken zelf betalen.

Na deze onderzoeken besluit het CBR of je mag autorijden (eventueel onder voorwaarden) óf dat je niet mag rijden. 

Wanneer je het oneens bent met deze beslissing kun je een herkeuring aanvragen óf bezwaar maken.

Lees nu alles over de Gezondheidsverklaring…

Welke vragen staan op een Gezondheidsverklaring?

Je bent misschien op zoek naar een voorbeeld van de Gezondheidsverklaring of wilt weten welke vragen erop staan.

Hieronder staan alle vragen. Bij iedere vraag staat er wanneer je volgens het CBR ”Ja” moet antwoorden.

1. Kunt u uw arm, hand of vinger door een beperking slecht gebruiken?

Je moet de eerste vraag met ”Ja” beantwoorden als:

 •  Je weinig kracht in de arm, hand of vingers hebt
 • Je een arm, hand of vingers helemaal niet kunt gebruiken
 • Je een arm of hand helemaal of voor een deel mist
 • Je een armprothese hebt
2. Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken?

Je moet deze vraag volgens het CBR met ”Ja” beantwoorden als:

 • Je weinig kracht hebt in een been of voet
 • Je een been of voet helemaal niet kunt gebruiken
 • Je een voet of been helemaal of voor een deel mist
 • Je een beenprothese hebt
 • Je hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok of rollator
3. Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?

Je moet deze vraag met ”Ja” beantwoorden als:

 •  Je zelfs met een bril en lenzen nog steeds niet goed kunt zien

Lees alles over autorijden met slechte ogen

3a. Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS)?

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is. Lees meer over autorijden met een bioptische telescoop (BTS)

4. Wordt u of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan een bril of lezen?

Je moet hier ”Ja” antwoorden als je bijvoorbeeld wordt (of wordt) behandeld voor staar of het laseren van de ogen.

4a. Staat u nog steeds onder controle van een oogarts?

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.

5. Heeft u diabetes mellitus

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.

5a. Gebruikt u op dit moment medicijnen voor de diabetes?

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.

5a1. Heeft u de diabetes al langer dan 10 jaar?

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.

6. Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)
Je moet deze vraag ook met ”Ja” beantwoorden als je gedialyseerd wordt.
6a. Is uw nierfunctie minder dan 20%
Je moet volgens het CBR ”Ja” invullen als je het niet zeker weet.
7. Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?
Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.
8. Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
Je moet volgens het CBR bijvoorbeeld ”Ja” invullen als je een pacemaker of ICD gebruikt. Of als je een hartaanval of open hartoperatie hebt gehad. Of als je een afwijking hebt aan de bloedvaten, zoals aderverkalking óf als u gedotterd of geopereerd bent.
8a. Heeft u een ICD?
Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.
9. Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)?
Volgens het CBR gaat het hierbij bijvoorbeeld om:

 • <Beroerte, hersenbloeding, hersentumor, hersenletsel
 • Ziekte van parkinson, miltiple sclerose, ALS
 • Spierzwakte
 • Dementie (alle voormen)
 • Dwarslaesie, zenuwletsel of neuropathie
9a. Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?
Je moet hier ook ”Ja” invullen als je geen dementie of MCI hebt, maar wel problemen heeft met denken en onthouden.
9b. Heeft u een beroerte, of herseninfarct of hersenbloeding gehad?
Hier gaat het om problemen met de bloedvoorziening en de bloedvaten van de hersenen. Wordt ook wel CVA genoemd. Je moet in de vervolg vragen aangeven wat er precies gebeurd is.
9b1. Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?
Je moet hier aangeven of je aan de bloedvaten van de hersenen bent geopereerd. Je moet ook aangeven of je nog steeds klachten hebt van de beroerte of het infarct.

Je kunt hierbij denken aan geheugenproblemen of verlamming. Vul ook ”Ja” in als je nog klachten hebt met betrekking tot zien, denken en bewegen.

9c. Is er bij u een misvorming van een hersenbloetvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?
Volgens het CBR ontdekt een arts soms bij toeval een misvormd hersenvat op bijvoorbeeld een hersenscan of MRI. Vul ”Ja” in als er bij u zonder bloeding een misvormd hersenvat is ontdekt.
9d. Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?
Je moet hierbij denken om de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS of Neuropathie.
9e. Heeft u een spierziekte?
Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.
9f. Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?
Hiermee worden alle goedaardige en kwaadaardige tumoren bedoeld die zich binnen het schedel bevinden.
9g. Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?
Je moet ”Ja” invullen als je iets aan je hersenen hebt waardoor je minder goed ziet, denkt of beweegt. Je kunt hierbij denken aan een hersenletsel door een ongeval, een dwarslaesie of een zenuwbeschadiging.
10. Heeft u de laatste epileptische aanval in de afgelopen vijf jaar gehad?
Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is. Wanneer je het niet meer weet, moet je ”Ja” invullen. Lees alles over rijden met epilepsie.
11. Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?
Vul ”Ja” in als je weleens overdag zo veel slaap kreeg, dat het u echt niet lukte om wakker te blijven. Denk daarbij aan ziekte als slaapapneu en narcolepsie.
11a. Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.
11b. Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?
Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.
12. Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is.

13. Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?

Je moet ”Ja” invullen als het bovenstaande van toepassing is. Lees alles over autorijden met een evenwichtsstoornis.

14. Heeft u ADHD of ADD?

Je moet ”Ja” invullen als je de diagnose ADHD of ADD momenteel heeft.

Je vult ”Nee” in als je de diagnose als kind hebt gekregen, maar de behandeling voor je 16e is gestopt, omdat deze volgens de arts niet meer nodig is.

Je hebt geen klachten meer en gebruikt geen medicijnen. Je kunt bij twijfel het beste overleggen met de huisarts.

Lees alles over autorijden met ADHD

15. Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is.

16. Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?

Je moet ”Ja” invullen als een huisarts of psychaiter een psychiatrische ziekte heeft vastgesteld. Je kunt hierbij denken aan een depressie, een angststroonis of een psychose. Lees alles over autorijden met antidepressiva.

16a. Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?

Je moet bij vraag 16a1 aangeven of deze diagnose in de afgelopen vijf jaar is gesteld.

Bij vraag 16a1.1 wordt gevraagd of je het afgelopen jaar door een pschiater behandeld bent.

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is.

16b. Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?

Je moet ”Ja” invullen als een arts schizofrenie heeft vastgesteld. Je moet ook ”Ja” invullen als je ooit een psychise hebt gehad.

16c. Heeft u een angststoornis?

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is.

16c. Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is.

17. Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is. Je moet ook ”Ja” invullen als:

 • Je moeilijk zonder alcohol of drugs kunt
 • Je regelmatig rijdt onder invloed van alcohol of drugs
 • Je de afgelopen vijf jaar bent behandeld voor alcohol- of drugsmisbruik

Je kunt op jellinek testen of je echt misbruik maakt van alcohol of drugs.

18. Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is. Je kunt deze medcijnen doorgaans herkennen aan de gele of rode sticker op de verpakking en de waarschuwing in de bijsluiter. Lees alles over autorijden met medicijnen.

19. Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?

Je moet ”Ja” invullen als bovenstaande van toepassing is, bijvoorbeeld als er bij de rijopleiding weinig voortgang is óf als je doof bent of een verstandelijke beperking hebt.

Verplicht om de vragen eerlijk te beantwoorden

Het is volgens Artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht om de vragen die op een gezondheidsverklaring staan eerlijk te beantwoorden.

Hieronder staat de officiële wettekst:

”Het is verboden voor het verkrijgen van een rijbewijs opzettelijk onjuiste opgaven te doen, onjuiste inlichtingen te verschaffen en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden over te leggen.”

Waarom moet je een Gezondheidsverklaring invullen?

Om het verkeer veiliger te houden, moet iedere verkeersdeelnemer geschikt zijn om te rijden. Iemand die slecht ziet of zware medicatie gebruik, kan een gevaar vormen voor zichzelf én anderen.

Daarom moet iedereen, bijvoorbeeld voor het afleggen van een praktijkexamen, een Gezondheidsverklaring invullen.

Hiermee controleert het CBR of er lichamelijke of geestelijke gebreken zijn, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Het CBR controleert of je rijgeschikt bent met via de Regeling eisen geschiktheid 2000 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Wanneer is het verplicht om een Gezondheidsverklaring in te vullen?

Je bent verplicht om een Gezondheidsverklaring in te vullen in onderstaande situaties:

 • Voor het afleggen van een praktijkexamen
 • Bij het verlengen van een rijbewijs met termijnbeperking
 • Bij het behalen of verlengen van een C, CE, C1, C1E, D, DE of D1E rijbewijs
 • Als je boven de 75 jaar bent en moet het rijbewijs wilt verlengen
 • Als je rijbewijs ongeldig is verklaard in een vorderingsprocedure en je opnieuw een rijbewijs wilt aanvragen

Niet verplicht om te melden

Je kunt ook een medische beperking oplopen, terwijl je het rijbewijs al hebt.

Je hebt misschien slechtere ogen gekregen of bent antidepressiva gaan gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is niet verplicht om dit te melden bij het CBR.

Je eigen verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid én dat van anderen. Het is volgens Artikel 5 van de Wegenverkeerswet verboden om gevaar te veroorzaken:

”Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Wanneer je lichamelijke of geestelijke beperkingen hebt én je twijfelt of het verantwoord is om te rijden, kun je op eigen initiatief een Gezondheidsverklaring invullen.

Je hebt hiermee alle verantwoordelijkheid genomen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarnaast kun je bij schade aan de autoverzekeraar laten zien dat je mocht rijden volgens het CBR.

Hoe kun je een Gezondheidsverklaring kopen?

Je koopt een Gezondheidsverklaring bij het CBR. Je kunt deze online aanschaffen met een DigiD of kopen bij een CBR-kantoor of de gemeente.

Digitale Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring is digitaal te koop. Je moet daarvoor met een DigiD inloggen bij het CBR. Je bestelt de Gezondheidsverklaring vervolgens online en betaalt via iDeal.

Wanneer je geen DigiD hebt, kun je deze hier aanvragen.

De digitale Gezondheidsverklaring is snel en eenvoudig te bestellen. De verwerking van een digitale Gezondheidsverklaring sneller dan van een papieren Gezondheidsverklaring.

Gezondheidsverklaring op papier

Je kunt de Gezondheidsverklaring ook op papier kopen. De papieren Gezondheidsverklaring is 10 euro duurder en komt in 2019 dus neer op 47,80 euro.

Je koopt deze papieren versie via de webshop van het CBR. Deze papieren verklaring te koop bij een examencentrum van het CBR.

Deze examencentra zijn gevestigd in:

De papieren Gezondheidsverklaring is daarnaast te koop bij veel gemeenten.

Hoe duur is een gezondheidsverklaring?

De prijs van een Gezondheidsverklaring is sinds 2017 gestegen:

 • In 2017 €33,80
 • In 2018 €34,80
 • In 2019 €37,80

De papieren Gezondheidsverklaring is 10 euro duurder.

Wanneer je de Gezondheidsverklaring via je gemeente koopt, dan kan deze de prijs verhogen met administratiekosten!

Hoe lang duurt de beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR?

Het CBR staat niet bekend om een snelle afhandeling van de Gezondheidsverklaringen. Het kan enorm lang duren voor je duidelijkheid hebt.

Je bent gezond

Wanneer je gezond bent en het CBR kan dit op basis van de ingevulde Gezondheidsverklaring beoordelen, dan duurt het vaak nog steeds een aantal weken voor je een e-mail ontvangen. In deze e-mail staat dat je ”rijgeschikt” bent.

Aanvullende onderzoek

Wanneer het CBR geen beslissing kan nemen op basis van de Gezondheidsverklaring, kan deze meer informatie opsturen.

Je moet dan:

Snelle beoordeling

Je wilt natuurlijk dat je een beoordeling van de Gezondheidsverklaring ontvangt vóór je rijbewijs eventueel verloopt. Het CBR kan echter soms meer dan 4 maanden doen over een beoordeling! Dit kom omdat je misschien wordt doorverwezen naar (meerdere) specialisten.

Vul de Gezondheidsverklaring daarom in ver vóór het rijbewijs verloopt. Doe dit ten minste 5 maanden voor het rijbewijs verloopt. Vul de Gezondheidsverklaring daarnaast digitaal in. Dit wordt sneller in behandeling genomen dan een papieren Gezondheidsverklaring.

Informatie aanleveren van een arts

Wanneer het CBR meer informatie over je gezondheid wil hebben, kun je vaak informatie opvragen bij je eigen huisarts of specialist, bijvoorbeeld bij dementie, slaapproblemen, spierziekten of bij een slechter zicht.

De Kosten

De kosten van een huisarts zijn gemaximeerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor keuringen en onderzoeken door een huisarts geldt een maximumtarief van 14,65 euro per 5 minuten.

Deze kosten worden in rekening gebracht voor het bezoek aan de huisarts, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van een rapport.

Wanneer de huisarts bijvoorbeeld een aanvullend bloedonderzoek wil laten verrichten, worden hier ook kosten voor in rekening gebracht.

Medisch specialist van het CBR

Bij sommige beperkingen moet je naar een specialist van het CBR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, autisme en alcohol- en drugsmisbruik.

Je wordt doorverwezen naar een medisch specialist, bijvoorbeeld een neuroloog of psychiater. Deze specialisten kennen alle eisen die verbonden zijn aan het rijbewijs.

De kosten

Je moet de kosten voor dit onderzoek zelf betalen. Deze kosten kunnen helaas behoorlijk oplopen, maar het is verplicht.

De medisch specialist, anders dan een neuroloog of psychiater heeft in 2019 een basistarief van 105,81 euro (inclusief 21% btw) voor 30 minuten. Voor neurologen en psychiaters geldt in 2019 ook een basistarief van 105,81 euro (inclusief 21% btw).

Het basistarief bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirect tijd. Directe tijd is de tijd die nodig is voor de keuring. Indirect tijd is de tijd die de specialist kwijt is voor het opstellen van een rapport.

De toeslagen

De specialisten kunnen daarnaast extra kosten in rekening brengen. Dit kan al als de afspraak of het maken van een rapport 5 minuten langer duurt!

Voor neurologen en psychiaters gelden andere toeslagen dan voor andere specialisten. Daarnaast mogen neurologen en psychiaters, de 15 minuten die staat voor het maken van een rapport, twee keer verlengen met 15 minuten.

Wanneer het onderzoek plaatsvindt op verzoek van de Politie mogen ze dit vier keer met 15 minuten verlengen.

Vraag vooraf hoe duur een specialist is

Vraag vóóraf wat de kosten zullen zijn van een medisch specialist. Deze tarieven zijn namelijk niet misselijk en als de afspraak uitloopt, worden de kosten een heel stuk hoger. De specialist is verplicht om je vóóraf te informeren over de te verwachten kosten.

Zorg ervoor dat je alle benodigde formulieren meeneemt naar het bezoek aan de specialist. Dit zorgt ervoor dat de specialist direct aan de slag kan en dat de kosten (hopelijk) niet uit de hand lopen.

Rijvaardigheidsonderzoek van het CBR

Het CBR kan naar aanleiding van de Gezondheidsverklaring beslissen dat je een rijvaardigheidsonderzoek moet afleggen. Hiermee wordt getest of je rijgeschikt bent.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht door een rijvaardigheidsadviseur van het CBR. Het onderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Gedurende het onderzoek wordt er gekeken of je alle verkeersregels kent én veilig een voertuig kunt besturen. Daarnaast wordt beoordeeld of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden.

De kosten

Als je de rijtest met je eigen auto kunt afleggen, is het onderzoek gratis.

Wanneer je een lesauto moet huren, dan moet je deze kosten zelf betalen. Informeer bij een rijschool naar de kosten voor het huren van een lesauto.

De uitkomst van het onderzoek

De rijvaardigheidsadviseur van het CBR geeft na het onderzoek direct aan hoe het is gegaan.

Deze adviseur stuurt zijn bevindingen naar de arts van het CBR, die een besluit over de rijgeschiktheid kan nemen.

Het kan voorkomen dat je nog een onderzoek moet ondergaan óf een training moet volgen. Daarnaast kan het voorkomen dat je je auto moet aanpassen óf andere maatregelen moet nemen, zoals het dragen van een bril.

Het besluit over de rijgeschiktheid

Na het invullen van de Gezondheidsverklaring én een eventueel aanvullend onderzoek, kan het CBR beslissen over je rijgeschiktheid.

Wanneer je naar een specialist bent geweest kan het soms wel langer dan 4 maanden duren voor je iets van het CBR hoort.

Beslissing van het CBR

Het CBR kan vervolgens 4 verschillende beslissingen nemen.

Hieronder staan deze beslissingen:

 • Je bent rijgeschikt en mag rijden of blijven rijden
 • Je bent rijgeschikt en mag rijden of blijven rijden, maar je moet een bepaalde maatregel nemen. Bijvoorbeeld een bril dragen of je auto laten aanpassen
 • Je bent geschikt en mag rijden of blijven rijden, maar wel voor een bepaalde termijn (termijnbeperking)
 • Je bent niet geschikt om te rijden. Je mag niet of niet meer autorijden

Oneens met de beslissing van het CBR, wat nu?

Wanneer je het oneens bent met de beslissing van het CBR, bijvoorbeeld omdat deze aangeeft dat je niet geschikt bent om te rijden, dan kun je een herkeuring aanvragen óf bezwaar maken.

Het is niet mogelijk om een herkeuring aan te vragen én tegelijk bezwaar te maken.

Hieronder staat meer informatie over de herkeuring en het bezwaar maken:

Herkeuring aanvragen

Je kunt een herkeuring aanvragen na het besluit van het CBR. Het CBR doet dan opnieuw onderzoek, mogelijk bij een andere arts.

Je moet de kosten voor dit nieuwe onderzoek zelf betalen.

Bezwaar maken

Wanneer je het niet eens bent met het eerste (of nieuwe besluit) van het CBR, kun je bezwaar maken.

Je moet het formulier ”Bezwaar maken tegen besluit” uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar het CBR. Je kunt deze voor alle zekerheid aangetekend opsturen.

Het bezwaar afhandelen

Het CBR wil het bezwaar met je bespreken. Vaak kan dit telefonisch of op kantoor in Rijswijk. Gedurende een hoorzitting kun je aangeven waar je bezwaar hebt op het besluit van het CBR. Het CBR kan eventueel vragen stellen.

Je moet bezwaar maken binnen 6 weken nadat je het besluit van het CBR hebt ontvangen, anders wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen.

Het bezwaar wordt binnen 12 weken afgehandeld, maar het kan zijn dat het CBR 4 weken extra nodig heeft. Je weet dus in ieder geval binnen 16 weken hoe het CBR reageert op het bezwaar.

Het CBR kan het volgende beslissen:

 • Je krijgt (deels) gelijk
 • Het CBR blijft bij het besluit

Zaak voorleggen aan de rechter

Volgens het CBR wordt er vaak bij het eerste besluit gebleven. Wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard (wordt afgewezen), dan kun in beroep gaan bij de rechter.

Je moet de eventuele advocaatkosten zelf betalen.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice…

Facebook  Whatsapp

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen