Gezondheidsverklaring CBR, wat is dat?

Gepubliceerd op: 5 december 2017 geschreven door Joost van Herpen
Je moet gezond zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR controleert of je lichamelijk én geestelijk geschikt bent om te rijden.

Het CBR beoordeelt dit met een Gezondheidsverklaring. Dit werd voorheen de ”eigen verklaring” genoemd.

Na het invullen van deze Gezondheidsverklaring kan het CBR een aanvullend onderzoek doen. Je wordt dan doorverwezen naar een huisarts of medisch specialist óf moet een rijvaardigheidsonderzoek doen. 

Je moet de Gezondheidsverklaring en de eventuele onderzoeken zelf betalen.

Na deze onderzoeken besluit het CBR of je mag autorijden (eventueel onder voorwaarden) óf dat je niet mag rijden. Wanneer je het oneens bent met deze beslissing kun je een herkeuring aanvragen óf bezwaar maken.

Lees nu alles over de Gezondheidsverklaring…

Welke vragen staan op een Gezondheidsverklaring?

Je bent misschien op zoek naar een voorbeeld van de Gezondheidsverklaring of wilt weten welke vragen erop staan.

De Gezondheidsverklaring bestaat uit 10 vragen. Hieronder staan alle vragen

Alle vragen

1. Heeft u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

2. Heeft u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

4. Maakt u misbruik van of heeft u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of heeft u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

6. Kunt u een arm, hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?

7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?

8A. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

8B. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of heeft u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

10. Heeft u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

Verplicht om de vragen eerlijk te beantwoorden

Het is volgens Artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht om de vragen die op een gezondheidsverklaring staan eerlijk te beantwoorden.

Hieronder staat de officiële wettekst:

”Het is verboden voor het verkrijgen van een rijbewijs opzettelijk onjuiste opgaven te doen, onjuiste inlichtingen te verschaffen en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden over te leggen.”

Waarom moet je een Gezondheidsverklaring invullen?

Om het verkeer veiliger te houden, moet iedere verkeersdeelnemer geschikt zijn om te rijden. Iemand die slecht ziet of zware medicatie gebruik, kan een gevaar vormen voor zichzelf én anderen.

Daarom moet iedereen, bijvoorbeeld voor het afleggen van een praktijkexamen, een Gezondheidsverklaring invullen.

Hiermee controleert het CBR of er lichamelijke of geestelijke gebreken zijn, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Het CBR controleert of je rijgeschikt bent met via de Regeling eisen geschiktheid 2000 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Wanneer is het verplicht om een Gezondheidsverklaring in te vullen?

Je bent verplicht om een Gezondheidsverklaring in te vullen in onderstaande situaties:

 • Voor het afleggen van een praktijkexamen
 • Bij het verlengen van een rijbewijs met termijnbeperking
 • Bij het behalen of verlengen van een C, CE, C1, C1E, D, DE of D1E rijbewijs
 • Als je boven de 75 jaar bent en moet het rijbewijs wilt verlengen
 • Als je rijbewijs ongeldig is verklaard in een vorderingsprocedure en je opnieuw een rijbewijs wilt aanvragen

Niet verplicht om te melden

Je kunt ook een medische beperking oplopen, terwijl je het rijbewijs al hebt.

Je hebt misschien slechtere ogen gekregen of bent antidepressiva gaan gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is niet verplicht om dit te melden bij het CBR.

Je eigen verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid én dat van anderen. Het is volgens Artikel 5 van de Wegenverkeerswet verboden om gevaar te veroorzaken:

”Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Wanneer je lichamelijke of geestelijke beperkingen hebt én je twijfelt of het verantwoord is om te rijden, kun je op eigen initiatief een Gezondheidsverklaring invullen.

Je hebt hiermee alle verantwoordelijkheid genomen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarnaast kun je bij schade aan de autoverzekeraar laten zien dat je mocht rijden volgens het CBR.

Hoe kun je een Gezondheidsverklaring kopen?

Je koopt een Gezondheidsverklaring bij het CBR. Je kunt deze online aanschaffen met een DigiD of kopen bij een CBR-kantoor of de gemeente.

Digitale Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring is digitaal te koop. Je moet daarvoor met een DigiD inloggen bij het CBR. Je bestelt de Gezondheidsverklaring vervolgens online en betaalt via iDeal.

Wanneer je geen DigiD hebt, kun je deze hier aanvragen.

De digitale Gezondheidsverklaring is snel en eenvoudig te bestellen. De verwerking van een digitale Gezondheidsverklaring sneller dan van een papieren Gezondheidsverklaring.

Gezondheidsverklaring op papier

Je kunt de Gezondheidsverklaring ook op papier kopen. De papieren Gezondheidsverklaring is 10 euro duurder en komt in 2019 dus neer op 47,80 euro.

Je koopt deze papieren versie via de webshop van het CBR. Deze papieren verklaring te koop bij een examencentrum van het CBR.

Deze examencentra zijn gevestigd in:

De papieren Gezondheidsverklaring is daarnaast te koop bij veel gemeenten.

Hoe duur is een gezondheidsverklaring?

De prijs van een Gezondheidsverklaring is sinds 2017 gestegen:

 • In 2017 €33,80
 • In 2018 €34,80
 • In 2019 €37,80

De papieren Gezondheidsverklaring is 10 euro duurder.

Wanneer je de Gezondheidsverklaring via je gemeente koopt, dan kan deze de prijs verhogen met administratiekosten!

Hoe lang duurt de beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR?

Het CBR staat niet bekend om een snelle afhandeling van de Gezondheidsverklaringen. Het kan enorm lang duren voor je duidelijkheid hebt.

Je bent gezond

Wanneer je gezond bent en het CBR kan dit op basis van de ingevulde Gezondheidsverklaring beoordelen, dan duurt het vaak nog steeds een aantal weken voor je een e-mail ontvangen. In deze e-mail staat dat je ”rijgeschikt” bent.

Aanvullende onderzoek

Wanneer het CBR geen beslissing kan nemen op basis van de Gezondheidsverklaring, kan deze meer informatie opsturen.

Je moet dan:

Snelle beoordeling

Je wilt natuurlijk dat je een beoordeling van de Gezondheidsverklaring ontvangt vóór je rijbewijs eventueel verloopt. Het CBR kan echter soms meer dan 4 maanden doen over een beoordeling! Dit kom omdat je misschien wordt doorverwezen naar (meerdere) specialisten.

Vul de Gezondheidsverklaring daarom in ver vóór het rijbewijs verloopt. Doe dit ten minste 5 maanden voor het rijbewijs verloopt. Vul de Gezondheidsverklaring daarnaast digitaal in. Dit wordt sneller in behandeling genomen dan een papieren Gezondheidsverklaring.

Informatie aanleveren van een arts

Wanneer het CBR meer informatie over je gezondheid wil hebben, kun je vaak informatie opvragen bij je eigen huisarts of specialist, bijvoorbeeld bij dementie, slaapproblemen, spierziekten of bij een slechter zicht.

De Kosten

De kosten van een huisarts zijn gemaximeerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor keuringen en onderzoeken door een huisarts geldt een maximumtarief van 14,65 euro per 5 minuten.

Deze kosten worden in rekening gebracht voor het bezoek aan de huisarts, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van een rapport.

Wanneer de huisarts bijvoorbeeld een aanvullend bloedonderzoek wil laten verrichten, worden hier ook kosten voor in rekening gebracht.

Medisch specialist van het CBR

Bij sommige beperkingen moet je naar een specialist van het CBR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, autisme en alcohol- en drugsmisbruik.

Je wordt doorverwezen naar een medisch specialist, bijvoorbeeld een neuroloog of psychiater. Deze specialisten kennen alle eisen die verbonden zijn aan het rijbewijs.

De kosten

Je moet de kosten voor dit onderzoek zelf betalen. Deze kosten kunnen helaas behoorlijk oplopen, maar het is verplicht.

De medisch specialist, anders dan een neuroloog of psychiater heeft in 2019 een basistarief van 105,81 euro (inclusief 21% btw) voor 30 minuten. Voor neurologen en psychiaters geldt in 2019 ook een basistarief van 105,81 euro (inclusief 21% btw).

Het basistarief bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirect tijd. Directe tijd is de tijd die nodig is voor de keuring. Indirect tijd is de tijd die de specialist kwijt is voor het opstellen van een rapport.

De toeslagen

De specialisten kunnen daarnaast extra kosten in rekening brengen. Dit kan al als de afspraak of het maken van een rapport 5 minuten langer duurt!

Voor neurologen en psychiaters gelden andere toeslagen dan voor andere specialisten. Daarnaast mogen neurologen en psychiaters, de 15 minuten die staat voor het maken van een rapport, twee keer verlengen met 15 minuten.

Wanneer het onderzoek plaatsvindt op verzoek van de Politie mogen ze dit vier keer met 15 minuten verlengen.

Vraag vooraf hoe duur een specialist is

Vraag vóóraf wat de kosten zullen zijn van een medisch specialist. Deze tarieven zijn namelijk niet misselijk en als de afspraak uitloopt, worden de kosten een heel stuk hoger. De specialist is verplicht om je vóóraf te informeren over de te verwachten kosten.

Zorg ervoor dat je alle benodigde formulieren meeneemt naar het bezoek aan de specialist. Dit zorgt ervoor dat de specialist direct aan de slag kan en dat de kosten (hopelijk) niet uit de hand lopen.

Rijvaardigheidsonderzoek van het CBR

Het CBR kan naar aanleiding van de Gezondheidsverklaring beslissen dat je een rijvaardigheidsonderzoek moet afleggen. Hiermee wordt getest of je rijgeschikt bent.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht door een rijvaardigheidsadviseur van het CBR. Het onderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Gedurende het onderzoek wordt er gekeken of je alle verkeersregels kent én veilig een voertuig kunt besturen. Daarnaast wordt beoordeeld of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden.

De kosten

Als je de rijtest met je eigen auto kunt afleggen, is het onderzoek gratis.

Wanneer je een lesauto moet huren, dan moet je deze kosten zelf betalen. Informeer bij een rijschool naar de kosten voor het huren van een lesauto.

De uitkomst van het onderzoek

De rijvaardigheidsadviseur van het CBR geeft na het onderzoek direct aan hoe het is gegaan.

Deze adviseur stuurt zijn bevindingen naar de arts van het CBR, die een besluit over de rijgeschiktheid kan nemen.

Het kan voorkomen dat je nog een onderzoek moet ondergaan óf een training moet volgen. Daarnaast kan het voorkomen dat je je auto moet aanpassen óf andere maatregelen moet nemen, zoals het dragen van een bril.

Het besluit over de rijgeschiktheid

Na het invullen van de Gezondheidsverklaring én een eventueel aanvullend onderzoek, kan het CBR beslissen over je rijgeschiktheid.

Wanneer je naar een specialist bent geweest kan het soms wel langer dan 4 maanden duren voor je iets van het CBR hoort.

Beslissing van het CBR

Het CBR kan vervolgens 4 verschillende beslissingen nemen.

Hieronder staan deze beslissingen:

 • Je bent rijgeschikt en mag rijden of blijven rijden
 • Je bent rijgeschikt en mag rijden of blijven rijden, maar je moet een bepaalde maatregel nemen. Bijvoorbeeld een bril dragen of je auto laten aanpassen
 • Je bent geschikt en mag rijden of blijven rijden, maar wel voor een bepaalde termijn (termijnbeperking)
 • Je bent niet geschikt om te rijden. Je mag niet of niet meer autorijden

Oneens met de beslissing van het CBR, wat nu?

Wanneer je het oneens bent met de beslissing van het CBR, bijvoorbeeld omdat deze aangeeft dat je niet geschikt bent om te rijden, dan kun je een herkeuring aanvragen óf bezwaar maken.

Het is niet mogelijk om een herkeuring aan te vragen én tegelijk bezwaar te maken.

Hieronder staat meer informatie over de herkeuring en het bezwaar maken:

Herkeuring aanvragen

Je kunt een herkeuring aanvragen na het besluit van het CBR. Het CBR doet dan opnieuw onderzoek, mogelijk bij een andere arts.

Je moet de kosten voor dit nieuwe onderzoek zelf betalen.

Bezwaar maken

Wanneer je het niet eens bent met het eerste (of nieuwe besluit) van het CBR, kun je bezwaar maken.

Je moet het formulier ”Bezwaar maken tegen besluit” uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar het CBR. Je kunt deze voor alle zekerheid aangetekend opsturen.

Het bezwaar afhandelen

Het CBR wil het bezwaar met je bespreken. Vaak kan dit telefonisch of op kantoor in Rijswijk. Gedurende een hoorzitting kun je aangeven waar je bezwaar hebt op het besluit van het CBR. Het CBR kan eventueel vragen stellen.

Je moet bezwaar maken binnen 6 weken nadat je het besluit van het CBR hebt ontvangen, anders wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen.

Het bezwaar wordt binnen 12 weken afgehandeld, maar het kan zijn dat het CBR 4 weken extra nodig heeft. Je weet dus in ieder geval binnen 16 weken hoe het CBR reageert op het bezwaar.

Het CBR kan het volgende beslissen:

 • Je krijgt (deels) gelijk
 • Het CBR blijft bij het besluit

Zaak voorleggen aan de rechter

Volgens het CBR wordt er vaak bij het eerste besluit gebleven. Wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard (wordt afgewezen), dan kun in beroep gaan bij de rechter.

Je moet de eventuele advocaatkosten zelf betalen.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond en studeerde aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

In 2015 heb ik Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Ik bied algemene informatie en geef géén advies.

Vragen?

Stel een vraag via Facebook of Linkedin:

Facebook