Mededelingsplicht, wat is dat?

Gepubliceerd op: 5 november 2017 geschreven door Joost van Herpen

De mededelingsplicht is de plicht die je hebt om vóór het afsluiten van een autoverzekering alle informatie te verstrekken die voor de verzekeraar van belang is.

De verzekeraar stelt meestal acceptatievragen, die je naar waarheid moet beantwoorden. Daarnaast kan de verzekeraar van alles nakijken bij de Stichting CIS.

Lees nu alles over de mededelingsplicht…

De wettelijke omschrijving

De mededelingsplicht staat in het Burgerlijk Wetboek. De plicht is als volgt beschreven:

”De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.”

Acceptatievragen

Bij het afsluiten van een autoverzekering moet je acceptatievragen beantwoorden. Je moet deze vragen naar waarheid beantwoorden.

Op basis van deze vragen kan de verzekeraar besluiten om wél of géén autoverzekering aan te bieden.

Lieg niet bij het invullen van de acceptatievragen. Wanneer de verzekeraar dit ontdekt kan de polis worden beëindigd en worden eventuele schades niet uitbetaald.

Daarnaast kan de verzekeraar een melding maken bij de Stichting CIS.

Welke acceptatievragen zijn er?

Stichting CIS

De Stichting CIS is een database waarmee verzekeraars informatie met elkaar delen.

In deze database staan bijvoorbeeld gegevens van iedereen die ooit een schade heeft geclaimd, ooit is buitengezet door de verzekeraar, fraude heeft gepleegd of een rijontzegging heeft gehad.

Dankzij deze database wordt het moeilijker om misbruik te maken van verzekeraars. Het heeft geen zin om te liegen, omdat verzekeraars veel kunnen controleren.

Voldoe daarom gewoon aan de mededelingsplicht. Het is beter om de waarheid te vertellen. Wanneer je de waarheid vertelt en de situatie uitlegt, kan het zijn de dat verzekeraar je toch een verzekering aanbiedt.

Wanneer je liegt kom je alleen maar dieper in de problemen.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond en studeerde aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

In 2015 heb ik Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Ik bied algemene informatie en geef géén advies.

Vragen?

Stel een vraag via Facebook of Linkedin:

Facebook