Molest, wat is dat?

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 12-11-2018 | Leestijd: < 1 min.

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 12-11-2018 | Leestijd: < 1 min.

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 12-11-2018
Leestijd: < 1 min.

Sommige schadegebeurtenissen zijn niet te verzekeren, omdat ze enorm veel schade kunnen veroorzaken.

Wanneer verzekeraars deze schades zouden uitbetalen zouden ze failliet kunnen gaan. Daarom zijn deze schades niet te verzekeren, zelfs niet met de meest uitgebreide autoverzekering.

De schades die verzekeraars niet kunnen verzekeren vallen onder molest. Denk hierbij aan schades die ontstaan door een burgeroorlog of een opstand.

Lees nu meer over molest:

Welke soorten molest zijn er?

Verzekeraar maken een onderscheid tussen ”groot molest” en ”klein molest”. Onder groot molest valt bijvoorbeeld een burgeroorlog. Onder klein molest vallen bijvoorbeeld rellen.

In 1981 zijn 14 gebeurtenissen vastgesteld die volgens de wet onder molest vallen. Hieronder staan deze 14 gebeurtenissen:

 1. Gewapend conflict
 2. Burgeroorlog
 3. Opstand
 4. Binnenlandse onlusten
 5. Oproer
 6. Muiterij
 7. Terrorisme
 8. Sabotage
 9. Vordering
 10. Werkstaking
 11. Lock-out
 12. Bedrijfsbezetting
 13. Modelactie
 14. Rellen

 

Wet op Financieel Toezicht

In 2007 is de Wet op het financieel toezicht ingegaan. Volgens deze wet mogen verzekeraar geen groot molest verzekeren. Deze maatregeling is genomen om verzekeraars te beschermen tegen financiële problemen.

Voorkomen dat verzekeraars failliet gaan

Wanneer verzekeraars deze schades wel zouden vergoeden zouden de uitkeringen zó hoog zijn dat verzekeraar failliet kunnen gaan.

Wanneer er bijvoorbeeld een burgeroorlog zou ontstaan, zouden er zoveel auto’s en huizen beschadigd kunnen raken. Verzekeraars hebben niet genoeg geld om deze schade te vergoeden.

Verzekeraars mogen klein molest vergoeden

Verzekeraar mogen zelf bepalen of ze klein molest vergoeden. Onder groot molest valt bijvoorbeeld een burgeroorlog of een opstand. Onder klein molest vallen bijvoorbeeld rellen.

Je kunt bij het vergelijken van autoverzekeringen kijken in de polisvoorwaarden om te zien hoe een verzekeraar met klein molest omgaat.

Natuurrampen

Net als oorlogsmolest kunnen natuurrampen voor enorme schades zorgen. Daarom zijn sommige natuurrampen uitgesloten van dekking.

Denk hierbij aan schade door een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een overstroming of atoomkernreactie.

Geschreven door Joost van Herpen

Joost verdiept zich al sinds 2008 in autoverzekeringen en richtte in 2015 Lastenvrij op met als doel om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Hij heeft de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar hij leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde hij af aan de Avans Hogeschool. Hij was werkzaam bij de SNB Bank, Rabobank en ABN AMRO bank. Hij was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite en was werkzaam bij VCN Verzekeringen, een service provider in verzekeringen.
Goede informatie?

Deel deze informatie met vrienden…

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af: