Molest: wat is dat?

Sommige schadegebeurtenissen zijn niet te verzekeren, omdat ze enorm veel schade kunnen veroorzaken. Wanneer verzekeraars deze schades zouden uitbetalen zouden ze failliet kunnen gaan. Daarom zijn deze schades niet te verzekeren, zelfs niet met de meest uitgebreide autoverzekering.

De schades die verzekeraars niet kunnen verzekeren vallen onder molest. Denk hierbij aan schades die ontstaan door een burgeroorlog of een opstand.

Lees nu meer over molest…

Soorten molest

Verzekeraar maken een onderscheid tussen ”groot molest” en ”klein molest”. Onder groot molest valt bijvoorbeeld een burgeroorlog. Onder klein molest vallen bijvoorbeeld rellen.

In 1981 zijn 14 gebeurtenissen vastgesteld die volgens de wet onder molest vallen. Hieronder staan deze 14 gebeurtenissen:

 1. Gewapend conflict
 2. Burgeroorlog
 3. Opstand
 4. Binnenlandse onlusten
 5. Oproer
 6. Muiterij
 7. Terrorisme
 8. Sabotage
 9. Vordering
 10. Werkstaking
 11. Lock-out
 12. Bedrijfsbezetting
 13. Model-actie 
 14. Rellen

 

Wet op financieel toezicht

In 2007 is de Wet op het financieel toezicht ingegaan. Volgens deze wet mogen verzekeraar geen groot molest verzekeren. Deze maatregeling is genomen om verzekeraars te beschermen tegen financiële problemen.

Wanneer verzekeraars deze schades wel zouden vergoeden zouden de uitkeringen zó hoog zijn dat verzekeraar failliet kunnen gaan. Wanneer er bijvoorbeeld een burgeroorlog zou ontstaan, zouden er zoveel auto’s en huizen beschadigd kunnen raken. Verzekeraars hebben niet genoeg geld om deze schade te vergoeden. 

Verzekeraar mogen zelf bepalen of ze klein molest vergoeden. Onder groot molest valt bijvoorbeeld een burgeroorlog of een opstand. Onder klein molest vallen bijvoorbeeld rellen.

Je kunt bij het vergelijken van autoverzekeringen kijken in de polisvoorwaarden om te zien hoe een verzekeraar met klein molest omgaat.

Natuurrampen

Net als oorlogsmolest kunnen natuurrampen voor enorme schades zorgen. Daarom zijn sommige natuurrampen uitgesloten van dekking. Denk hierbij aan schade door een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een overstroming of atoomkernreactie. 

Geschreven door Joost van Herpen

Geschreven door Joost van Herpen

Ik heb de opleiding Bank- en Verzekeringswezen afgerond en ben werkzaam geweest bij de SNS Bank, Rabobank en ABN AMRO bank.

Ik was autoverzekeringsspecialist bij een vergelijkingssite en werkte voor een serviceprovider in verzekeringen.

Vergelijk autoverzekeringen

Je betaalt misschien te veel premie, iedere maand opnieuw. Maak daarom even een vergelijking en controleer de actuele premies: