Wat is het
RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer)

Je komt bij het kopen en verzekeren van een auto de term RDW tegen. RDW is een afkorting voor Rijksdienst voor Wegverkeer. Het is een semi-overheidsinstantie, die is opgericht in 1949.

De RDW is eigenlijk een verbinding tussen mensen met een auto, de autobranche én de overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen. De dienst werkt bijvoorbeeld samen met eigenaren van voertuigen, de voertuigbranche, de politie, autoverzekeraars en de overheid.

De Rijksdienst voor Wegverkeer zorgt ervoor dat het verkeer in Nederland veilig en schoon verloopt. Daarnaast draagt deze instantie bij aan een economisch en geordend verkeer.  Je kunt via de voertuigchecker van de RDW allerlei voertuiggegevens controleren én kijken of een voertuig WAM-verzekerd is.

Hieronder staan de belangrijkste taken van de RDW:

Het toelaten van voertuigen in Nederland

In Lelystad heeft de RDW een eigen keuringscentrum en testbaan. Hier wordt gecontroleerd of nieuwe voertuigen geschikt zijn voor de Nederlandse markt.

Het controleren van voertuigen

Een belangrijke taak van de RDW is het controleren van allerlei voertuigen. De dienst controleert of voertuigen voldoen aan alle milieu- én veiligheidseisen. Dit doen ze met behulp van keuringen, zoals de Auto Periodieke Keuring (APK).

Daarnaast controleert de RDW dagelijks of alle voertuigen een geldige keuring én autoverzekering hebben. Samen met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan de RDW boetes opleggen als mensen niet aan deze verplichting voldoen.

Afgeven en registreren van kentekens en rijbewijzen

De RDW geeft allerlei documenten af zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen. De dienst registreert alle kentekens en rijbewijs die in Nederland zijn afgegeven.

Het bestrijden van fraude van voertuigcriminaliteit

De Rijksdienst voor Wegverkeer werkt met vele partijen samen in de strijd tegen fraude en voertuigcriminaliteit. De dienst werkt bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het Verbond van Verzekeraars, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, de ANWB en de Belastingdienst.

Vergelijk autoverzekeringen

Start nu met het vergelijken van vele autoverzekeringen en sluit een autoverzekering af: