Wie is de regelmatige bestuurder?

De regelmatige bestuurder (of hoofdbestuurder) is degene die het meeste in de auto rijdt. Het is verplicht om aan te geven wie de regelmatige bestuurder is. Op basis van de leeftijd, de woonplaats én rijervaring van de regelmatige bestuurder bepaalt de verzekeraar de premie.

Premie van de autoverzekering

De premie van de autoverzekering wordt bijvoorbeeld bepaald door de auto, de dekking en de te rijden kilometers. Daarnaast bepaalt de bestuurder de hoogte van de premie.

De verzekeraar kijkt naar de leeftijd, de woonplaats én de rijervaring (schadevrije jaren) van de regelmatige bestuurder.

Jonge bestuurders veroorzaken meer schades en betalen daarom meer premie. In drukke steden ontstaan meer schades, daarom betalen de inwoners een hogere premie.

Iemand met veel rijervaring heeft een kleinere kans op schade en betaalt daarom minder premie. De verzekeraar meet iemands rijervaring door naar de opgebouwde schadevrije jaren te kijken.

Moet de regelmatige bestuurder de eigenaar van de auto zijn?

Vaak is de regelmatige bestuurder de eigenaar van de auto, maar dit hoeft niet per se. Het kan zijn dat een vader eigenaar is van de auto en dat zijn zoon de regelmatige bestuurder is. Het is dan verplicht om aan te geven dat de zoon het meeste in de auto rijdt.

Daarnaast komt het voor dat niet de eigenaar, maar een partner (die op hetzelfde adres woont) de regelmatige bestuurder is. Hier heeft de autoverzekeraar geen moeite mee. Je moet het wel even melden.

Mag iemand anders in de auto rijden?

De regelmatige bestuurder rijdt meestal in de auto, maar het betekent niet dat hij of zij de auto niet mag uitlenen. Het is toegestaan om de auto zo nu en dan uit te lenen. Als de verzekeraar maar weet wie er het meeste in rijdt. Het uitlenen van een auto heeft wel risico’s.

Liegen over de regelmatige bestuurder

Sommige mensen kunnen geen autoverzekering afsluiten, omdat ze bijvoorbeeld een slecht betalingsverleden óf schadeverleden (malusregistratie) hebben. Ze laten hun auto door iemand anders verzekeren en geven op dat deze persoon de regelmatige bestuurder is. Dit is fraude.

Wanneer de verzekeraar dit ontdekt, zijn de gevolgen enorm. De verzekeraar kan de polis royeren en een melding maken bij de Stichting CIS. Daarnaast worden eventuele schades niet uitbetaald, waardoor je zelf moet opdraaien voor de schade!

Geschreven door Joost van Herpen

Geschreven door Joost van Herpen

Ik heb de opleiding Bank- en Verzekeringswezen afgerond en ben werkzaam geweest bij de SNS Bank, Rabobank en ABN AMRO bank.

Ik was autoverzekeringsspecialist bij een vergelijkingssite en werkte voor een serviceprovider in verzekeringen.

Vergelijk autoverzekeringen

Je kunt binnen één minuut al zien welke autoverzekeraar een goedkope autoverzekering aanbiedt: