Schadeverzekering, wat is dat?

Geschreven op: 21 augustus 2019

Volgens de wettelijke omschrijving is een schadeverzekering het volgende:

”de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden”.

Het betekent dat een schadeverzekering dekking biedt voor vermogensschade. Vermogensschade is financiële schade, die bijvoorbeeld ontstaat na een autoschade.

Je wordt dankzij de schadeverzekering ”schadeloos” gesteld na een verzekerde schadegebeurtenis. Je hebt daardoor dezelfde financiële positie als voor de schadegebeurtenis.

Lees nu alles over schadeverzekeringen…

Kenmerken van een schadeverzekering

Schadeverzekeringen zijn te herkennen aan een aantal kenmerken. Hieronder staan de kenmerken van een schadeverzekering:

  • Je hebt dekking voor een verzekerde zaak (bijvoorbeeld een auto)
  • Je betaalt premie op basis van de waarde (bijvoorbeeld de cataloguswaarde) van de verzekerde zaak (verzekerde som).
  • Je ontvangt een vergoeding na een gedekte schade (bijvoorbeeld na een aanrijding)
  • Je ontvangt een vergoeding voor de werkelijk geleden schade
  • Het is onbekend of en wanneer de schadegebeurtenissen zal plaatsvinden
  • Je mag geen hogere uitkering krijgen dan de geleden schade (indemniteitsbeginsel)

Verzekerde som

Schadeverzekeringen worden afgesloten op basis van een ”verzekerde som”. Dit is dus de waarde van de zaak (bijvoorbeeld een auto).

Vóór het afsluiten van een autoverzekering (WA beperkt casco– en WA volledig casco) wordt de waarde van de auto vastgesteld (verzekerde som). Bij autoverzekeringen is dat de dagwaarde of de cataloguswaarde.

Mede op basis van deze waarde wordt bepaalt hoe duur de autoverzekering is.

Is een autoverzekering een schadeverzekering?

Het is duidelijk dat een autoverzekering een schadeverzekering is. Je sluit de autoverzekering namelijk af voor een bepaalde zaak (de auto). Vervolgens wordt de waarde van deze zaak bepaalt.

De verzekeraar bepaalt daarna wat precies verzekerd is, bijvoorbeeld aansprakelijkheid, brandschade, ruitschade en stormschade. Daarna wordt de hoogte van de premie bepaalt.

Verder is het onbekend of je auto ooit schade oploopt. Wanneer er schade ontstaat, krijg je nooit meer dan de waarde van de auto (indemniteitsbeginsel).

Indemniteitsbeginsel

Op schadeverzekeringen is het zogenaamde ”indemniteitsbeginsel”.

Het indemniteitsbeginsel is opgenomen in Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. Je mag volgens dit wetsartikel ”niet in een duidelijk voordeligere positie raken door een schadevergoeding”.

Je mag er dus niet financieel veel op vooruitgaan na een schade. Dit betekent dat de verzekeraar niet (veel) meer mag uitkeren van de werkelijk geleden schade.

”Uitzondering op het indemniteitsbeginsel” is een autoverzekering met aanschafwaarderegeling en nieuwwaarderegeling. Je kunt dankzij deze regelingen bij schade meer geld ontvangen dan de huidige waarde van de auto (dagwaarde).

De verzekerde som

Schadeverzekeringen hebben dus een verzekerde som. Dit is het bedrag waarvoor de zaak (de auto) verzekerd is.

Op de polis van een autoverzekering staat bijvoorbeeld de cataloguswaarde van de auto.

Uitsluitingen op schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen hebben doorgaans een aantal standaard uitsluitingen. Uitsluitingen zijn gebeurtenissen die niet verzekerd zijn.

Verzekeraars sluiten molest en natuurrampen uit. Verzekeraars mogen deze gebeurtenissen niet verzekeren volgens de Wet op het Financieel Toezicht.

Schadeverzekeraars

Nederland is een écht verzekeringsland. In Nederland zijn dan ook vele schadeverzekeraars actief.

Hieronder staan een aantal bekende schadeverzekeraars:

Je kunt de autoverzekeringen van deze én meer schadeverzekeraars binnen 30 seconden vergelijken.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Vragen?

Stel een vraag via Facebook of Linkedin:

Facebook

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen