WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen), wat is dat?

Geschreven door Joost van Herpen
Geschreven door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

WAM staat voor Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Je bent volgens deze wet verplicht om een autoverzekering af te sluiten, vanaf het moment dat de auto op naam staat.

Je auto is na het afsluiten van een autoverzekering ”WAM-verzekerd”.

De wet moet alle verkeersslachtoffers beschermen tegen schade die ze oplopen door een aanrijding met een motorvoertuig. Omdat alle autobezitters een WAM-verzekering moeten hebben, kunnen slachtoffers altijd rekenen op een schadevergoeding.

Je hebt als slachtoffer van een aanrijding een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon.

Hieronder vertel ik alles over de verzekeringsplicht en het rechtstreeks vorderingsrecht…

Verzekeringsplicht (Art. 2 lid 2)

Het is volgens Artikel 2 van de WAM verplicht om een motorrijtuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Je moet dus een WA autoverzekering afsluiten. Je moet deze afsluiten vanaf het moment dat de auto op naam staat.

Waarom is een WAM-verzekering verplicht?

De WAM moet slachtoffers van een aanrijding met een motorvoertuig beschermen.

De verzekeringsplicht zorgt er namelijk voor dat alle slachtoffers van een aanrijding met een motorvoertuig de garantie hebben dat ze hun schade vergoedt krijgen.

Dankzij deze wet blijven slachtoffers nooit met financiële schade zitten.

Verzekerde bedragen

Volgens Artikel 2 van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen moet de WA autoverzekering dekking bieden voor:

Vrijstelling van de verzekeringsplicht

Volgens Artikel 17 van de WAM is de Nederlandse Staat vrijgesteld van de verzekeringsplicht.

Voorbeelden van voertuigen die van de Staat zijn én dus zijn vrijgesteld van de verzekeringsplicht, zijn politieauto’s en ambulances.

Verder kunnen gemoedsbezwaarden vrijstelling krijgen voor de verzekeringsplicht. Gemoedsbezwaarden zijn mensen die wegens hun geloof geen verzekeringen mogen afsluiten (omdat alles Gods wil is).

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt de schades die worden veroorzaakt door gemoedsbezwaarden.

De vrijstelling van de verzekeringsplicht wordt geregistreerd in het Centrale Register WAM (CRWAM), zodat de gemoedsbezwaarden geen boete van de RDW ontvangen.

Je kunt ook aan de verzekeringsplicht ontkomen door de auto te schorsen.

Controle op de WAM-verzekeringsplicht

De Rijksdienst voor Wegverkeer moet controleren of alle auto’s die in het kentekenregister staan (en dus op naam zijn gezet) ook in het verzekeringsregister staan (een autoverzekering hebben) en dus voldoen aan de WAM.

Je kunt dit ook zelf controleren door een gratis verzekeringscheck te doen.

Als een auto op naam staat, maar niet verzekerd is, dan kan de RDW waarschuwingsbrieven en boetes versturen.

Rechtstreeks vorderingsrecht (Art. 6)

In Artikel 6 van de WAM staat het rechtstreeks vorderingsrecht beschreven.

Je hebt dankzij dit rechtstreeks vorderingsrecht als benadeelde (van een aanrijding met een motorvoertuig) het recht om de schade rechtstreeks te verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon.

Gemakkelijker om een schade te verhalen

Je hoeft de aansprakelijke persoon dus niet zelf aansprakelijk te stellen, waardoor het makkelijk is om de schade te verhalen.

Het maakt daardoor namelijk niet uit of iemand wel of niet wil meewerken aan het afhandelen van de schade.

Verder maakt het niet uit of de verzekerde problemen heeft met de verzekeraar, bijvoorbeeld doordat die de premie niet betaald heeftJe mag hier volgens de wet als slachtoffer van een aanrijding niet door worden benaderd. 

De verzekeraar is volgens de WAM namelijk verplicht om de schade te vergoeden, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice...

Facebook

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen