Ongevallenverzekering inzittenden (OVI), wat is dat?

door Joost van Herpen
door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

De ongevallenverzekering inzittenden (OVI) is een aanvullende autoverzekering, die een vast bedrag uitkeert als de bestuurder of een passagier invalide raakt of komt te overlijden na een verkeersongeluk.

De ongevallenverzekering inzittenden is een sommenverzekering. Anders dan de schadeverzekering inzittenden, keert de ongevallenverzekering inzittenden vaste bedragen uit. Daarbij wordt niet gekeken naar de werkelijk geleden schade.

Lees nu alles over deze inzittendenverzekering…

Waarom een ongevallenverzekering inzittenden afsluiten?

De ongevallenverzekering inzittenden is een aanvullende verzekering die is toe te voegen aan de dekking van een autoverzekering.

De ongevallenverzekering inzittenden biedt extra zekerheid aan de bestuurder en de inzittenden, die na een auto-ongeluk invalide kunnen raken of kunnen overlijden.

Wanneer de bestuurder of de inzittenden invalide raken of komen te overlijden betaalt de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag uit. Het maakt daarbij niet uit wie de veroorzaker van het ongeluk is.

Het proces om een schuldige aan te wijzen kan enorm lang duren. Bij blijvende invaliditeit of overlijden betaalt de ongevallenverzekering inzittenden meteen uit. Hierdoor is er direct geld beschikbaar, bijvoorbeeld voor de uitvaart.

Wat dekt de ongevallenverzekering inzittenden?

Anders dan de schadeverzekering inzittenden, is de ongevallenverzekering inzittenden een sommenverzekering.

Dit betekent dat deze verzekering niet de werkelijke schade uitkeert, maar vaste bedragen die vooraf zijn overeengekomen.

Dit is een vast bedrag bij blijvende invaliditeit en bij overlijden.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit is een ernstig letsel. Het betekent namelijk dat een deel van het lichaam beschadig is en zijn functie voor een deel of helemaal verloren is.

Wanneer iemand blijvend invalide raakt na een verkeersongeluk, kan de ongevallenverzekering inzittenden bijvoorbeeld tussen de 20.000 en 50.000 euro uitkeren.

Voorbeeld

Wanneer iemand aan één oog blind raakt na een verkeersongeluk, kan iemand recht hebben op 30% van de vergoeding voor blijvende invaliditeit. 

Wanneer het een vast bedrag van 50.000 euro is kan de verzekeraar een uitkering doen van 30% van 50.000. Hiermee komt de uitkering uit op 15.000 euro.

Overlijden

Wanneer de bestuurder of de inzittenden komen te overlijden na een auto-ongeluk, betaalt de ongevallenverzekering inzittenden een vaste schadevergoeding.

Vaak is deze vergoeding tussen de 10.000 en 20.000 euro. Hiermee kunnen de nabestaande bijvoorbeeld de uitvaartkosten betalen.

Vaste bedragen

Omdat de ongevallenverzekering inzittenden een sommenverzekering is, wordt er dus bij blijvende invaliditeit tussen de 20.000 en 50.000 euro uitgekeerd. Bij overlijden is wordt doorgaans tussen de 10.000 en 20.000 euro uitgekeerd.

Uitkering kan onvoldoende zijn

Deze schadevergoedingen kunnen onvoldoende zijn. Wanneer iemand letselschade oploopt en blijvend invalide raakt, kunnen de kosten enorm oplopen.

Het slachtoffer kan misschien nooit meer werken. Daarnaast moet het huis misschien worden aangepast aan een rolstoel.

Sommenverzekering

Omdat de ongevallenverzekering inzittenden een sommenverzekering is, wordt er niet gekeken naar de werkelijke schade. De verzekering keert slechts vaste bedragen uit.

De schadeverzekering inzittenden vergoedt wel de werkelijke schade en biedt daarmee een ruimere dekking.

Hoeveel personen zijn verzekerd op de ongevallenverzekering inzittenden?

De ongevallenverzekering inzittenden biedt dekking voor de bestuurder van de auto en de inzittenden.

Aantal gordels in de auto

Hoeveel inzittenden verzekerd zijn op de ongevallenverzekering is afhankelijk van het aantal inzittenden dat in de auto past. Daarbij wordt gekeken naar het aantal gordels die in de auto zitten.

De bestuurder en de inzittenden zijn verzekerd als ze in de auto zitten, maar ook als ze in- en uitstappen, tanken bij een tankstation óf wanneer ze noodreparaties uitvoeren langs de weg.

Vaste bedragen per inzittende

De vaste bedragen van bijvoorbeeld 20.000 en 50.000 euro bij blijvende invaliditeit zijn doorgaans per inzittende en niet voor alle inzittenden samen. Daarnaast zijn deze bedragen voor alle inzittenden even hoog.

 

Het maakt niet uit wie aansprakelijk is voor het verkeersongeluk

De ongevallenverzekering inzittenden kan uitkeren ongeacht de schuldvraag.

Dit betekent dat het voor de ongevallenverzekering inzittenden niet uitmaakt wie aansprakelijk is voor het verkeersongeluk.

De verzekering kan dus ook uitkeren als de bestuurder van de auto zelf schuldig is aan de aanrijding.

Wanneer biedt de ongevallenerzekering inzittenden géén dekking?

In sommige situaties biedt de ongevallenverzekering geen dekking. Hieronder staan situaties waarin de verzekering doorgaans niet uitkeert:

  • De bestuurder heeft geen rijbewijs
  • De bestuurder heeft een rijontzegging
  • De bestuurder is onder invloed van te veel alcohol of drugs
  • De bestuurder neemt deel aan straatraces of andere snelheidswedstrijden
  • De bestuurder gebruikt zijn particuliere auto als taxi

Sommige verzekeraars maken een uitzondering voor de inzittenden van de auto.

Wanneer de inzittenden bijvoorbeeld niet op de hoogte waren van het alcohol of drugsgebruik van de bestuurder, keren sommige verzekeraars wel uit aan de inzittenden.

Hoe duur is de ongevallenverzekering inzittenden?

De ongevallenverzekering is iets voordeliger dan de schadeverzekering inzittenden.

De premie van een ongevallenverzekering inzittenden is ongeveer 2 tot 4 euro per maand.

Wanneer biedt de ongevallenverzekering inzittenden géén dekking?

Het alternatief (of een uitbreiding) van de ongevallenverzekering inzittenden kan de schadeverzekering inzittenden zijn. 

De schadeverzekering inzittenden is iets duurder dan de ongevallenverzekering inzittenden, maar biedt wel een uitgebreidere dekking.

De schadeverzekering inzittenden keert de werkelijk geleden schade uitkeert na een verkeersongeluk. 

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade vaak tot maximaal 1.000.000 euro per schadegebeurtenis voor alle inzittenden.

Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor schade aan bagage en kleding.

Schadeverzekering inzittenden of ongevallenverzekering inzittenden?
(leestijd 3 min.)

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice…

Facebook  Whatsapp

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen