Schadeverzekering Inzittenden, wat is dat?

De schadeverzekering inzittenden is een aanvullende autoverzekering, die extra zekerheid biedt voor de bestuurder en inzittenden van een auto. De schadeverzekering inzittenden biedt dekking voor letselschade na een verkeersongeluk.

Wanneer de bestuurder of een inzittende na een ongeluk letselschade oplopen, kunnen ze bijvoorbeeld rekenen op een vergoeding voor eventueel inkomensverlies, aanpassingen aan de woning en smartengeld. Daarnaast wordt bijvoorbeeld schade aan kleding en bagage vergoed.

Lees nu alles over deze inzittendenverzekering: waarom een schadeverzekering inzittenden afsluiten? Welke dekking biedt deze verzekering? Hoe duur is de inzittendenverzekering en wat is eventueel het alternatief?

Vergelijk vervolgens vele autoverzekeringen met elkaar…

Waarom een schadeverzekering inzittenden afsluiten?

Je sluit een schadeverzekering inzittenden af om de bestuurder en de inzittenden te verzekeren tegen letselschade. Daarnaast vergoedt de schadeverzekering inzittenden schade aan kleding en bagage.

Een ongeluk kan voor de inzittenden van een auto ingrijpende gevolgen hebben, ook financieel. Zo kan een inzittende bijvoorbeeld invalide raken en in een rolstoel terecht komen. De inzittende is dan misschien niet meer in staat om te werken. Daarnaast moeten er misschien aanpassingen worden gedaan aan de woning, om deze rolstoelvriendelijk te maken.

Dit brengt allemaal enorme kosten met zich mee. Bijvoorbeeld het inkomensverlies en de kosten om de woning aan te passen zijn gedekt op de schadeverzekering inzittenden.

Schadeverzekering inzittenden voor de bestuurder

Sommige auto-eigenaren denken dat de schadeverzekering inzittenden er alleen is voor de passagiers. De schadeverzekering inzittenden is er echter ook voor de bestuurder van de auto!

Als jij als bestuurder een schade veroorzaakt, kun je hier letselschade aan overhouden. Omdat je de schade zelf hebt veroorzaakt, kun jij deze schade nergens verhalen. Behalve als je een schadeverzekering Inzittenden hebt. Dan is deze letselschade te verhalen op de schadeverzekering inzittenden.

Wanneer de bestuurder aansprakelijk is voor het auto-ongeluk kunnen de passagiers hun schade verhalen op de WA autoverzekering van de bestuurder.

Dekking van de schadeverzekering inzittenden

De schadeverzekering inzittenden biedt dekking voor immateriële en materiële schade. Immateriële schade is bijvoorbeeld emotionele schade na een verkeersongeval door pijn en verdriet. De vergoeding van immateriële schade noemen we smartengeld.

Onder materiële schade valt schade die direct uit te drukken is in geld, bijvoorbeeld beschadigde bagage.

Hieronder staat precies waar de schadeverzekering inzittenden dekking voor biedt:

Immateriële schade

 • Letselschade
 • Inkomensverlies door letsel
 • Smartengeld
 • Kosten voor levensonderhoud
 • Kosten voor een uitvaart bij overlijden

Materiële schade

 • Schade aan spullen in de auto
 • Schade aan bagage en kleding

 

Aansprakelijkheid

De schadeverzekering inzittenden kan uitkeren ongeacht de schuldvraag. Dit betekent dat deze inzittendenverzekering de schade ook kan vergoeden als de bestuurder zelf schuldig is aan het verkeersongeluk. Het maakt dus niet uit wie aansprakelijk is voor de schade. Wanneer er niemand kan worden aangewezen als schuldige, kan de verzekeraar ook uitkeren.

Wanneer biedt de schadeverzekering inzittenden geen dekking?

Het kan ook voorkomen dat de schadeverzekering inzittenden geen dekking biedt voor schade na een verkeersongeluk. Zo biedt de inzittendenverzekering doorgaans géén dekking als het verkeersongeval ontstaat als:

 • De bestuurder onder invloed van alcohol of drugs rijdt
 • De bestuurder geen geldig rijbewijs heeft
 • De bestuurder de auto gebruikt als taxi
 • De bestuurder deelneemt aan races

Hoeveel inzittenden zijn verzekerd op de schadeverzekering inzittenden?

Hoeveel inzittenden verzekerd zijn op de schadeverzekering inzittenden is afhankelijk van het aantal gordels in de auto. Wanneer er vier gordels in de auto zitten, dan biedt de inzittendenverzekering dekking voor vier personen.

De inzittendenverzekering biedt doorgaans dekking voor de bestuurder en de inzittenden, terwijl deze in de auto zitten, in- en uitstappen, tanken bij een tankstation én wanneer zij langs de weg een noodreparatie uitvoeren.

Verzekerde bedragen

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de daadwerkelijk geleden schade, vaak tot een bedrag van 1.000.000 euro. Het verzekerde bedrag kan echter per autoverzekeraar anders zijn. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld ook een verzekerd bedrag van 500.000 of 2.500.000 euro hebben.

Je kunt in de polisvoorwaarden van de verzekeraar zien wat de verzekerde bedragen zijn. De verzekerde bedragen gelden voor alle inzittenden samen, per schadegebeurtenis.

Hoe duur is een Schadeverzekering Inzittenden?

Bijna alle autoverzekeraars bieden een Schadeverzekering Inzittenden aan. Deze is bij een autoverzekering af te sluiten. De premie van deze aanvullende autoverzekering ligt tussen de €2,20 en €4,40 per maand. Deze bedragen zijn doorgaans inclusief assurantiebelasting.

Het alternatief van de Schadeverzekering Inzittenden

Het alternatief van de schadeverzekering inzittenden kan de ongevallenverzekering inzittenden. De ongevallenverzekering inzittenden is doorgaans goedkoper, maar heeft een minder uitgebreide dekking.

Het grootste verschil is dat de ongevallenverzekering inzittenden niet de daadwerkelijk geleden schade uitkeert, maar een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij blijvende invaliditeit keert de ongevallenverzekering Inzittenden meestal tussen de €20.000 en €50.000 uit. Bij overlijden keert deze tussen de €10.000 en €20.000 uit. De ongevallenverzekering biedt daarnaast geen dekking voor schade aan kleding en bagage.

De schadeverzekering Inzittenden keert de daadwerkelijke schade uit tot doorgaans €1.000.000 voor alle inzittenden, per gebeurtenis.

Schadeverzekering inzittenden of ongevallenverzekering inzittenden?
(leestijd 3 min.)

Vergelijk autoverzekeringen

Vergelijk alle autoverzekeringen in slechts een paar minuten. Bekijk wat de goedkoopste autoverzekering is en wat de premie van de schadeverzekering inzittenden is: