Aanrijding met een (wild) dier: wat dekt de autoverzekering?

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 21-2-2018 | Leestijd: 5 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 21-2-2018 | Leestijd: 5 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 21-2-2018
Leestijd: 5 min.

Jaarlijks vinden er duizenden aanrijdingen plaats met loslopend wild. Deze aanrijdingen ontstaan vooral met wilde herten, reeën, konijnen, hazen en egels. Daarnaast ontstaan er zo nu en dan aanrijden met huisdieren, zoals een hond of kat. De dieren kunnen een auto enorm beschadigen.

Je hebt een aanrijding gehad met een wild dier (of bent daarvoor uitgeweken) en hebt daardoor schade aan de auto. Je wilt natuurlijk weten of deze schade verzekerd is en of die ergens te verhalen is.

Ik ben Joost en ik verdiep me sinds 2008 in autoverzekeringen. Ik vertel hieronder op welke autoverzekering de schade door een aanrijding met een wild dier te verhalen is (en op welke niet). Ik vertel ook alles over het verhalen van schade dat wordt toegebracht door een huisdier (via de eigenaar van het dier).

Je leest hoe de schade te claimen is en wat de gevolgen zijn voor de premie. Verder vertel ik alles over de verplichting om de politie te bellen na een aanrijding met een dier…

Aansprakelijkheid bij schade door wilde dieren

Wild hert

Je hebt een aanrijding gehad met een wild hert of wild zijn. Je hebt daardoor schade aan de auto.

Je kunt deze schade niet verhalen op iemand anders. Wilde dieren hebben namelijk geen eigenaar. Daardoor is niemand aansprakelijk voor de schade die deze dieren aanrichten.

Je kunt de schade eventueel claimen op de eigen autoverzekering. Ik vertel daar zo meer over.

Wilde dieren met beheerder

Sommige wilde dieren hebben echter wél een eigenaar. Deze dieren zijn onderdeel van een beheerd leefgebied.

Als wilde dieren een beheerder hebben, dan kan deze beheerder mogelijk aansprakelijk worden gesteld. De beheerder moet dan wel aansprakelijk zijn.

Je kunt de beheerder bijvoorbeeld aansprakelijk stellen als deze nergens waarschuwingsborden heeft geplaatst om te waarschuwen voor overstekende dieren.

Je kunt hierbij eventueel advies en hulp krijgen van de rechtsbijstandverzekering.

Schade aan de eigen auto door een aanrijding met loslopend wild

Je kunt de schade aan je eigen auto mogelijk verhalen op je autoverzekering. Of de schade gedekt is op de autoverzekering hangt af van de dekking die je hebt.

Je kunt drie verschillende autoverzekeringen hebben. Hieronder staat welke autoverzekering dekking bieden voor schade door een aanrijding met een dier:

WA autoverzekering

Als je alleen een WA verzekering hebt, dan kun je de schade niet verhalen op je eigen autoverzekering.

Je bent met een WA verzekering namelijk alleen verzekerd voor de schade die je met jouw auto toebrengt aan anderen. De schade aan je eigen auto is niet gedekt.

Je moet de schade die aan de eigen auto is ontstaan dus voor eigen rekening nemen.

WA beperkt casco en volledig casco (all risk)

De WA beperkt casco- en WA volledig casco verzekering (all risk) beiden dekking voor schade door loslopend wild.

Je kunt de schade dus claimen op deze verzekeringen.

Je moet er wel rekening mee houden dat je eventueel een eigen risico hebt. Je moet dan het eerste deel van de schade zelf betalen, bijvoorbeeld 150 euro (kan ook hoger zijn).

Vaak zorgen WA beperkt casco schades (zoals schade door een aanrijding met wild) niet voor een verlies van schadevrije jaren. Je gaat daardoor na de claim niet meer premie betalen.

Uitgeweken voor een dier en tegen een boom gereden

Je hebt misschien schade opgelopen doordat je bent uitgeweken voor een overstekend dier. Je bent daardoor bijvoorbeeld tegen een boom gereden.

De WA en WA beperkt casco verzekering beidt in deze situatie geen dekking voor de schade aan de eigen auto door een botsing.

Als bijvoorbeeld de gemeente een vergoeding wil voor de schade aan de boom, dan bieden deze autoverzekeringen wel dekking.

De enige autoverzekering die dekking biedt voor schade aan de eigen auto na een botsing is de WA volledig casco verzekering (all risk). Je moet wel rekening houden met een eventueel eigen risico.

Je verliest na een claim op de all risk verzekering vaak schadevrije jaren (en no-claimkorting). Het kan daardoor slimmer zijn om de schade voor eigen rekening te nemen.

Schade aan anderen door uitwijken voor loslopend wild

Je bent na het uitwijken voor een overstekend dier misschien tegen een andere automobilist gereden.

Welke autoverzekering biedt nu dekking voor de schade?

WA autoverzekering

De WA verzekering is verplicht omdat deze de schade dekt die jij met je auto toebrengt aan anderen.

Als jij met jouw auto tegen een andere auto rijdt, omdat je bent uitgeweken voor overstekend wild, dan dekt deze verzekering de schade van de tegenpartij.

De schade aan je eigen auto wordt niet vergoed.

WA beperkt casco en volledig casco (all risk)

Het ”WA-gedeelte” van de WA beperkt casco- en WA volledig casco verzekering bieden uiteraard ook dekking voor de schade die jij met jouw auto toebrengt aan anderen.

De WA volledig casco verzekering biedt ook dekking voor de schade aan je eigen auto. Je moet rekening houden met het eigen risico en het verlies van schadevrije jaren.

Schade melden na een aanrijding met loslopende dieren

Je moet vor het claimen van een schade door een aanrijding vaak een schadeformulier in te vullen.

Je moet bij het claimen van de schade aantonen dat deze is ontstaan door een wild dier. Je kunt dit aantonen met foto’s en video’s (dashboardcamera) van de aanrijding, het aangereden dier en bijvoorbeeld de bumper.

Je bent na een aanrijding met een wild dier verplicht om een melding te maken bij de politie. Het opgestelde politierapport kan ook als bewijs dienen.

Je kunt alle bewijzen meesturen met het schadeformulier. Je wilt voorkomen dat een schade wordt afgewezen door een verkeerd ingevuld schadeformulier. Lees daarom hier hoe je een schadeformulier moet invullen.

Informeer bij de verzekeraar naar de mogelijkheden om de schadeclaim in te dienen.

Gevolgen voor de premie

Als je schade hebt door een aanrijding met een dier en de verzekeraar vergoed deze schade (via de WA beperkt casco verzekering), dan verlies je meestal geen schadevrije jaren. Je premie blijft dus na de schadeclaim hetzelfde.

Als je bent uitgeweken voor een dier en schade hebt aangericht aan een andere auto én de verzekeraar vergoed deze schade, dan verlies je vaak wel schadevrije jaren (no-claimkorting). Je premie zal daardoor stijgen.

Als de schade aan je eigen auto wordt vergoed door de WA volledig casco verzekering, dan verlies je doorgaans ook schadevrije jaren (en no-claimkorting)

De premie van de autoverzekering gaat dan omhoog (op de hoofdvervaldatum), waardoor het slimmer kan zijn om de schade zelf te betalen.

Lees alles over het zelf betalen van de schade

Wettelijk verplicht om een aanrijding met wild te melden bij de politie

Je hebt een dier aangereden en bent misschien geschrokken van de klap en wilt zo snel mogelijk doorrijden.

Volgens Artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 is het strafbaar om door te rijden na een aanrijding met een dier.

Je moet een hulpbehoevend dier de nodige zorg verlenen volgens de Wet Dieren.

Politie bellen

Je moet daarom de politie bellen. De politie kan vervolgens een faunabeheerder inschakelen. De faunabeheerder kan het aangereden dier uit het lijden verlossen.

Als het aangereden dier is weggerend kan de beheerder het gewonde dier opsporen. Hiermee wordt voorkomen dat het dier ergens in de bossen zal creperen.

Als je een aanrijding met een huisdier hebt gehad, bijvoorbeeld een loslopende hond, dan kan de politie helpen met het opsporen van de eigenaar.

Schade door een aanrijding met een loslopende hond

Bij een aanrijding met een huisdier (bijvoorbeeld een hond of kat) is de aansprakelijkheid anders geregeld. Huisdieren hebben namelijk wél een eigenaar.

Deze eigenaar is verantwoordelijk voor de schade die wordt toegebracht door het dier.

Aansprakelijkheid

Je moet dan wel kunnen aantonen dat de eigenaar van de hond of kat aansprakelijk is.

De eigenaar zou bijvoorbeeld aansprakelijk kunnen zijn als die de hond laat loslopen langs een drukke weg, terwijl het verplicht is om de hond aan te lijnen.

WA autoverzekering

Als je alleen een WA autoverzekering hebt, dan moet je de schade zelf verhalen op de eigenaar van het huisdier. Je kunt dit doen met een aansprakelijkheidsstelling.

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt dan kan de rechtsbijstandverzekeraar helpen met het verhalen van de schade.

WA beperkt casco- en WA volledig casco verzekering (all risk)

De schade die wordt toegebracht door een loslopend huisdier is gedekt op de WA beperkt casco en WA volledig casco (all risk) verzekering.

Je kunt de schade dan direct verhalen op de eigen verzekering. Vervolgens zal de verzekeraar de schade verhalen op de eigenaar van het huisdier. Het is dan dus veel makkelijker om de schade te verhalen, omdat de verzekeraar dit regelt.

Vaak kan de eigenaar van het huisdier de schade verhalen op zijn of haar Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP).

[foobar id="88208"]

Geschreven door Joost van Herpen

Joost verdiept zich al sinds 2008 in autoverzekeringen en richtte in 2015 Lastenvrij op met als doel om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Hij heeft de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar hij leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde hij af aan de Avans Hogeschool. Hij was werkzaam bij de SNB Bank, Rabobank en ABN AMRO bank. Hij was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite en was werkzaam bij VCN Verzekeringen, een service provider in verzekeringen.
Goede informatie?

Deel deze informatie met vrienden…

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af: