Autoschade: is het verplicht om deze te melden?

door Joost van Herpen
door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

Je hebt een autoschade en wilt weten of het verplicht is om deze te melden. Sommige schades zijn namelijk verplicht om te melden, maar niet alle schades.

Je wilt daarnaast weten binnen welke termijn een schade moet worden gemeld én wat de gevolgen zijn van het te laat melden van de schade.

Lees nu alles over de verplichting om een autoschade te melden…

Schade met een tegenpartij

Je bent verplicht om schades te melden waarbij een tegenpartij betrokken is, bijvoorbeeld bij een aanrijding.

Je meldt de schade door samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Je stuurt het schadeformulier vervolgens naar de autoverzekeraar, die hiermee kan beoordelen wie schuldig is.

Wanneer je zelf schuldig bent, kan je verzekeraar aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de verzekeraar niet op de hoogte is van de aanrijding kan deze zich moeilijk verweren tegen de aansprakelijkheid.

Voorbeeld van schades die verplicht zijn om te melden:

Hieronder staan een aantal voorbeelden waarbij het verplicht is om de schade te melden:

  • Je hebt een fietser of voetganger aangereden
  • Je hebt een aanrijding gehad met een andere automobilist
  • Je bent tijdens het parkeren tegen een andere auto aangereden
  • Je bent tegen een paal aangereden (gemeente is de tegenpartij)

 

Niet verplicht om te melden

Het is niet verplicht om schades te melden waarbij geen tegenpartij betrokken is, bijvoorbeeld bij ruitschade. Daarnaast hoeven schades, die niet verzekerd zijn én waarbij geen tegenpartij betrokken is, niet te worden gemeld.

Denk hierbij aan een aanrijding met loslopend wild. Deze schades worden niet uitbetaald op de WA autoverzekering. De verzekeraar hoeft hier dus niet van op de hoogte te zijn.

Hieronder staan drie voorbeelden van schades die niet verplicht hoeven te worden gemeld:

Voorbeeld van schades die niet verplicht zijn om te melden

Zelfs wanneer een schade wél verzekerd is, hoeft deze niet verplicht te worden gemeld. Het is soms zelfs slimmer om deze niet te melden, bijvoorbeeld bij kleine schades.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een kras op de auto heeft gezet. Deze vandalisme is verzekerd op de WA volledig casco verzekering, maar zorgt meestal wel voor een terugval in schadevrije jaren en no-claimkorting.

Je gaat door deze claim dus meer premie betalen. Wanneer het schadebedrag lager is dan de extra premie, is het niet slim om deze schade te melden.

Autoschade claimen of niet?

Binnen welke termijn moet een schade worden gemeld?

Verzekeraars geven hetzelfde antwoord op de vraag: ”binnen welke termijn moet een schade worden gemeld”. Dit antwoord van veel verzekeraars is: ”meld de schade zo snel mogelijk”.

In de polisvoorwaarden van bijvoorbeeld ASR Verzekeringen (60-2024-04/18) staat het volgende over het melden van een autoschade:

”Heeft u schade? Laat ons dat zo snel mogelijk weten. Doe dat in elk geval binnen 3 maanden na de schade.”

Wanneer wilt weten binnen welke termijn de schade moet worden gemeld, kun je contact opnemen met de verzekeraar óf de polisvoorwaarden downloaden.

Gevolgen niet melden schade

Verzekeraars verbinden doorgaans gevolgen aan het te laat melden van een schade. ASR verzekeringen (60-2024-04/18) zegt hier het volgende over:

”Als u de schade niet op tijd aan ons doorgeeft, kan dit tot gevolg hebben dat wij oorzaak of de hoogte van de schade niet goed kunnen vaststellen of onderzoeken. U loopt dan het risico dat u geen of een lagere vergoeding ontvangt.”

Zoals te lezen is in de polisvoorwaarden van ASR verzekeringen, kunnen verzekeraars het niet meewerken aan het afhandelen van een schade ”afstraffen”.

De verzekeraar kan de polis de beëindigen en de schade, in het uiterste geval, op jou verhalen!

Schade melden

Je meld een autoschade door een schadeformulier in te vullen. Het is niet wettelijk verplicht om een schadeformulier in te vullen, maar de verzekeraars eisen dit wel.

De verzekeraar heeft een schadeformulier nodig om te bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade. Vergeet de achterkant van het schadeformulier niet in te vullen.

Het wordt vaak aangeraden om ook bij andere schades, zoals een schade door vandalisme of storm, ook een schadeformulier in te vullen.

Uiteraard hoeft deze alleen te worden ingevuld, als je de schade wilt claimen op de autoverzekering.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice…

Facebook  Whatsapp

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen