Hoe verhaal je een autoschade op de tegenpartij?

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 10-11-2017 | Leestijd: 3 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 10-11-2017 | Leestijd: 3 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 10-11-2017
Leestijd: 3 min.

Je hebt autoschade opgelopen, bijvoorbeeld door een aanrijding, en wilt deze schade verhalen op de tegenpartij. Wanneer de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, kun je deze aansprakelijk stellen. Je kunt vervolgens vragen om een schadevergoeding.

Het verhalen van een schade kan lastig zijn én is een hoop gedoe.

Gelukkig kun je de schade soms eerst verhalen op je eigen autoverzekering óf krijg je hulp bij het verhalen van de schade.

Lees nu alles over het verhalen van een autoschade:

Gegevens én bewijzen verzamelen

Het is belangrijk om gegevens én bewijzen te verzamelen na een autoschade.

Hieronder staan de stappen die je kunt nemen:

Schadeformulier invullen

Vul samen met de tegenpartij (de voorkant) van het schadeformulier in. Je hebt hierdoor alle gegevens van de tegenpartij.

Je geeft bij vraag 14 en 15 een duidelijke schets van de situatie, waardoor de verzekeraar kan zien wat er precies gebeurd is.

Onderteken het schadeformulier niet als je het oneens bent met de beschrijving. Je geeft met je handtekening namelijk aan dat je het eens bent met de omschrijving.

Schadeformulier invullen, hoe doe je dat?

Foto’s maken

Verzamel bewijsmateriaal door goede foto’s te maken, vanuit verschillende hoeken. Maak foto’s van de schade, eventuele remsporen of glas op de weg.

Je kunt deze foto’s later gebruiken om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen.

Getuigen van de aanrijding

Getuigen vormen een belangrijk onderdeel van de bewijslast. Verzamel daarom de gegevens van alle getuigen. Stel vervolgens een getuigenverklaring op.

De verzekeraar kan deze getuigenverklaringen meenemen in de beoordelingen van de aansprakelijkheid. Daarnaast kan de verzekeraar contact opnemen met de getuigen om aanvullende informatie op te vragen.

De politie

Bij alleen blikschade is het niet nodig om te politie te bellen. Bel de politie wel als:

  • Als er gewonden zijn
  • Als er een auto enorm beschadigd is
  • Als er een buitenlands voertuig bij betrokken is
  • Als de dader doorgereden is
  • Bij een conflict met de tegenpartij (ga niet discussiëren)
  • Bij het vermoeden van een misdrijf (drank/drugsmisbruik, rijden zonder rijbewijs etc.)

De bevindingen van de politie kunnen later ook als bewijsmateriaal worden gebruikt, om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

Schade verhalen op de WA volledig casco verzekering

Je hoeft de schade niet altijd zelf te verhalen. Wanneer je een WA volledig casco verzekering hebt afgesloten, kun je de schade claimen op je eigen autoverzekering.

Je verzekeraar keert de schade uit en gaat de schade vervolgens zelf verhalen op de tegenpartij.

Rechtsbijstand of verhaalservice

Wanneer je alleen een WA of  WA beperkt casco verzekering  hebt,  kan het nog steeds zijn dat je de schade niet zelf hoeft te verhalen.

Rechtsbijstand of verhaalsbijstand

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering óf een verhaalsbijstandverzekering hebt, krijg je hulp bij het verhalen van de schade. Dit scheelt veel tijd en moeite.

Neem contact op met de auto- óf rechtsbijstandverzekeraar om de verhaalservice in te schakelen.

Autoverzekering met tussenpersoon

Wanneer je een autoverzekering met tussenpersoon hebt, betaal je iedere maand doorlopende provisie. Veel tussenpersonen biedt in ruil voor deze provisie hulp bij het verhalen van een schade.

Zelf de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen

Wanneer je géén WA volledig casco verzekering, rechtsbijstand, verhaalsbijstand óf een tussenpersoon die de schade wilt verhalen hebt, dan moet je het zelf doen.

Je moet als Je moet als ”eisende partij” aantonen dat de tegenpartij verantwoordelijk is de schade. Je stelt de tegenpartij aansprakelijk via een aansprakelijkheidsstelling.

Je kunt deze aansprakelijkstelling rechtstreeks naar de verzekeraar van de tegenpartij sturen.

Bewijs

Geef hierbij aan hoe de schade ontstaan is én waarom de tegenpartij aansprakelijk is. Voeg daar bewijzen aan toe, zoals foto’s, getuigenverklaringen en een politierapport.

Je kunt de situatie verduidelijken door bijvoorbeeld een printscreen van Google Maps mee te sturen met een toelichting.

Schatting van de schade

Vraag aan een autogarage een schatting van de schade. Stuur deze ook naar de verzekeraar van de tegenpartij. Die kan vervolgens bepalen of het noodzakelijk is om een expert in te schakelen.

Erkend de tegenpartij aansprakelijkheid?

Vervolgens kunnen er drie dingen gebeuren:

  1. De verzekeraar/tegenpartij erkend aansprakelijkheid
  2. De verzekeraar/tegenpartij erkend gedeeltelijke aansprakelijkheid
  3. De verzekeraar/tegenpartij erkend géén aansprakelijkheid

Wanneer de tegenpartij de schade erkent, krijg je de schade vergoedt en is de schade met succes verhaald.

Wanneer de tegenpartij de schade gedeeltelijk erkend, zijn beide partijen aansprakelijk. De verzekeraar stelt dan een schulddeling voor. Het is niet altijd zo dat beide partijen voor 50% schuldig zijn. De tegenpartij kan ook voor 80% schuldig zijn.

Wanneer de aansprakelijk niet wordt herken, keert de verzekeraar niks uit. Je moet de schade voor eigen rekening nemen óf starten met een gerechtelijke procedure.

Zonder rechtsbijstandverzekering kan dit een moeilijke en dure opdracht zijn.

Schade door een onbekende dader verhalen

Wanneer de schade is ontstaan door een onbekende dader kun je de schade misschien verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Deze is opgericht om mensen schadeloos te stellen, die schade hebben opgelopen door een onbekend óf onverzekerd voertuig.

De schade is niet zomaar te verhalen op het Waarborgfonds. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Je kunt binnen een paar minuten controleren of je in aanmerking komt voor een vergoeding van het Waarborgfonds:

Lees alles over het Waarborgfonds Motorverkeer

[foobar id="88208"]

Geschreven door Joost van Herpen

Joost verdiept zich al sinds 2008 in autoverzekeringen en richtte in 2015 Lastenvrij op met als doel om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Hij heeft de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar hij leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde hij af aan de Avans Hogeschool. Hij was werkzaam bij de SNB Bank, Rabobank en ABN AMRO bank. Hij was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite en was werkzaam bij VCN Verzekeringen, een service provider in verzekeringen.
Goede informatie?

Deel deze informatie met vrienden…

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af: