Hoe verhaal je een schade op de tegenpartij?

Je hebt schade opgelopen door iemand anders en wilt deze schade gaan verhalen. Wanneer de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, kun je deze aansprakelijk stellen én zo de schade vergoed krijgen.

Het verhalen van een schade kan lastig zijn én is een hoop gedoe. Je hoeft de schade gelukkig niet altijd zelf te verhalen. Soms is de schade te verhalen op je eigen verzekering óf krijg je hulp bij het verhalen van de schade.

We leggen graag uit hoe je de schade kunt verhalen op de tegenpartij…

Gegevens én bewijzen verzamelen

Schadeformulier invullen

Vul samen met de tegenpartij (de voorkant) van het schadeformulier in. Je hebt hierdoor alle gegevens van de tegenpartij. Je geeft bij vraag 14 en 15 een duidelijke schets van de situatie, waardoor de verzekeraar kan zien wat er precies is gebeurd.

Onderteken het schadeformulier niet als je het oneens bent met de beschrijving. Je geeft met je handtekening namelijk aan dat je het eens bent met de omschrijving.

Foto’s maken

Verzamel bewijsmateriaal door goede foto’s te maken, vanuit verschillende hoeken. Maak foto’s van de schade, eventuele remsporen of glas op de weg. Je kunt deze foto’s later gebruiken om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen.

Getuigen van de aanrijding

Getuigen vormen een belangrijk onderdeel van de bewijslast. Verzamel daarom de gegevens van alle getuigen. De verzekeraar kan later contact opnemen met de getuigen, zodat zij kunnen vertellen wat ze hebben gezien.

De politie

Bij alleen blikschade is het niet nodig om te politie te bellen. Bel de politie wel als:

  • Als er gewonden zijn
  • Als er een auto enorm beschadigd is
  • Als er een buitenlands voertuig bij betrokken is
  • Als de dader doorgereden is
  • Bij een conflict met de tegenpartij (ga niet discussiëren)
  • Bij het vermoeden van een misdrijf (drank/drugsmisbruik, rijden zonder rijbewijs etc.)

De bevindingen van de politie kunnen later ook als bewijsmateriaal worden gebruikt, om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

Schade verhalen op de WA volledig casco verzekering?

Je hoeft de schade niet altijd zelf te verhalen. Wanneer je een WA volledig casco verzekering hebt afgesloten, kun je de schade claimen op je eigen autoverzekering. Je verzekeraar keert de schade uit en gaat de schade zelf verhalen op de tegenpartij. Je hoeft dit zelf niet te doen.

Rechtsbijstand of verhaalservice

Wanneer je alleen een WA of WA beperkt casco verzekering hebt, kan het nog steeds zijn dat je de schade niet zelf hoeft te verhalen.

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering óf een verhaalsbijstandverzekering hebt, krijg je hulp bij het verhalen van de schade. Dit scheelt veel tijd en moeite.

Neem contact op met de auto- óf rechtsbijstandverzekeraar om de verhaalsservice in te schakelen. 

De verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen

Wanneer je ook geen rechtsbijstand óf verhaalsbijstand hebt, moet je de schade zelf verhalen. Je moet als ”eisende partij” aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is.

Stel de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk door een brief te sturen. Deze brief noemen we een ”aansprakelijkheidsstelling”.

Geef in de brief aan hoe de schade is ontstaan én waarom de tegenpartij schuldig is. Geef vervolgens aan wat de schade is en voeg eventuele bewijzen, zoals foto’s, getuigenverklaringen en een politierapport toe. Je kunt de situatie verduidelijken door een printscreen van Google Maps mee te sturen.

Vraag aan een autogarage een schatting van de schade. Stuur deze ook naar de verzekeraar van de tegenpartij. Die kan bepalen of het noodzakelijk is om een expert in te schakelen.

Tip: heb je een autoverzekering via een tussenpersoon, zoals Independer of Consumentenbond, vraag hen dan om de schade voor je te verhalen. Je betaalt immers een doorlopende provisie van ongeveer 25% van de premie.

Erkend de tegenpartij aansprakelijkheid?

Nu kunnen er 3 dingen gebeuren:

  1. De verzekeraar/tegenpartij erkend aansprakelijkheid
  2. De verzekeraar/tegenpartij erkend gedeeltelijke aansprakelijkheid
  3. De verzekeraar/tegenpartij erkend géén aansprakelijkheid

Wanneer de tegenpartij de schade erkent, krijg je de schade vergoedt en is de schade met succes verhaald. Wanneer de tegenpartij de schade gedeeltelijk erkend, zijn beide partijen aansprakelijk. De verzekeraar stelt dan een schulddeling voor. Het is niet altijd zo dat beide partijen voor 50% schuldig zijn. De tegenpartij kan ook voor 80% schuldig zijn.

Wanneer de aansprakelijk niet wordt herken, keert de verzekeraar niks uit. Je moet de schade voor eigen rekening nemen óf starten met een gerechtelijke procedure. Zonder rechtsbijstandverzekering is dit wel een moeilijke en dure opdracht.

Schade door een onbekende dader verhalen

Wanneer de schade is ontstaan door een onbekende dader kun je de schade misschien verhalen op het Waarborgsfonds Motorverkeer. Deze is opgericht om mensen schadeloos te stellen, die schade hebben opgelopen door een onbekend óf onverzekerd voertuig.

De schade is niet zomaar te verhalen op het Waarborgsfonds. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Je kunt binnen een paar minuten online controleren of je in aanmerking komt voor een vergoeding van het Waarborgfonds:

Lees alles over het Waarborgfonds Motorverkeer

Vergelijk autoverzekeringen

Vergelijk alle autoverzekeringen en ontdek of jij nog steeds de laagste premie betaalt: