Brandschade aan de auto, wat nu?

Je hebt brandschade en wilt weten of de verzekeraar deze vergoedt. De brand is ontstaan door kortsluiting of een blikseminslag óf erger nog, de brand is aangestoken. 

Hoe de brand is ontstaan, bepaalt of de verzekeraar dekking biedt. Daarnaast kan het bepalen of je terugvalt in schadevrije jaren of niet.

Je leest hieronder alles over autoschade door brand…

Brandstichting melden

Wanneer de schade is ontstaan door brandstichting, neemt dan eerst bij de politie. Je hebt deze aangifte nodig om de brand te claimen bij de verzekeraar. Daarnaast is het mogelijk om de schade op de dader te verhalen, als deze gevonden wordt. Maak daarnaast foto’s van de schade en sla de gegevens van getuigen op. Deze kunnen helpen bij het claimen van de schade.

Dekking voor brandstichting

Brandstichting is vandalisme. Dit betekent dat iemand opzettelijk schade heeft toegebracht. Vandalisme is alleen verzekerd op de WA volledig casco verzekering.

Dekking voor brandschade, explosie, blikseminslag en kortsluiting

Wanneer de brandschade is ontstaan door bijvoorbeeld een explosie, blikseminslag óf kortsluiting, dan is de schade niet alleen verzekerd op de WA volledig casco verzekering. De WA beperkt casco verzekering biedt ook dekking voor deze schade.

Het eigen risico

Het eigen risico op de schade verschilt per verzekeraar. Bij veel verzekeraars is het eigen risico 135 of 150 euro, maar het kan ook hoger of lager zijn. Daarnaast zijn er autoverzekeringen die géén eigen risico hebben.

Soms wordt het eigen risico lager als de schade wordt hersteld door een aangesloten herstelbedrijf. Sommige verzekeraars stellen het zelfs verplicht om naar een aangesloten hersteller te gaan, anders bieden ze een lagere óf zelfs géén vergoeding!

Lees meer over schadesturing

Verlies van schadevrije jaren?

Brand door explosie, blikseminslag of kortsluiting

Wanneer de brand is ontstaan door explosie, blikseminslag of kortsluiting, valt je niet terug in schadevrije jaren. Deze schades zijn namelijk gedekt op de beperkt casco verzekering. Voor claims op de beperkt casco verzekering verlies je geen schadevrije jaren.

Brand door vandalisme

Wanneer de brand is aangestoken door een vandaal en de schade wordt geclaimd op de volledig casco verzekering, dan verlies je wel schadevrije jaren. Omdat je daardoor waarschijnlijk meer premie gaat betalen, kan het verstandig zijn om een kleine schade voor eigen rekening te nemen.

Lees meer over het claimen van een schade óf niet

No-blame-no-claim

Bij sommige verzekeraars verlies je echter géén schadevrije jaren bij vandalismeschade. Het zijn verzekeraars met een zogenaamde no-blame-no-claim-regeling.

Deze verzekeraars vinden het onterecht om iemand te straffen, voor een schade die buiten zijn of haar schuld is ontstaan. Vooral ASR Verzekeringen staat bekend om deze no-blame-no-claim-regeling.

Lees alles over de no-blame-no-claim-regeling

Auto total loss, wat betaalt de verzekeraar?

Je bent misschien benieuwd wat de verzekeraar vergoedt als de auto total loss is door de brand. Meestal vergoedt de verzekeraar de dagwaarde van de auto.

Wanneer de schade gedekt is op de WA volledig casco verzekering, vergoeden autoverzekeraars de bedragen meestal volgens de ANWB koerslijst.

De hoogte van de vergoeding is daarnaast afhankelijk van een eventuele aanschafwaarde– of nieuwwaarderegeling.

Waarborgfonds Motorvoertuigen

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen vergoedt schade die is ontstaan door een onbekende dader. Het Waarborgfonds vergoedt deze schade alleen als deze veroorzaakt is door een ander motorvoertuig. Omdat brandstichting niet is ontstaan door een voertuig, maar door vandalisme, biedt het Waarborgfonds geen vergoeding.

Lees meer over het Waarborgfonds Motorvoertuigen

Geschreven door Joost van Herpen

Geschreven door Joost van Herpen

Ik heb in 2009 de opleiding Bank- en Verzekeringswezen in 's-Hertogenbosch afgerond en ben werkzaam geweest bij de SNS Bank, Rabobank en ABN AMRO bank.

Ik was tussen 2008 en 2013 autoverzekering specialist bij een vergelijkingssite en werkte tussen 2013 en 2016 voor een serviceprovider in verzekeringen.

In 2015 heb ik Lastenvrij opgericht om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken.

Vergelijk autoverzekeringen

Kijk even of je autoverzekering niet te duur is. Maak binnen een minuut een vergelijking…