Brandschade aan de auto, wat nu?

Je hebt brandschade en wilt weten of de verzekeraar deze vergoedt. De brand is ontstaan door kortsluiting of een blikseminslag óf erger nog, de brand is aangestoken. 

Hoe de brand is ontstaan, bepaalt of de verzekeraar dekking biedt. Je leest hieronder alles over autoschade door brand…

Brandstichting melden

Wanneer de schade is ontstaan door brandstichting, neemt dan eerst bij de politie. Je hebt deze aangifte nodig om de brand te claimen bij de verzekeraar. Daarnaast is het mogelijk om de schade op de dader te verhalen, als deze gevonden wordt. Maak daarnaast foto’s van de schade en sla de gegevens van getuigen op. Deze kunnen helpen bij het claimen van de schade.

Dekking voor brandstichting

Brandstichting is vandalisme. Dit betekent dat iemand opzettelijk schade heeft toegebracht. Vandalisme is alleen verzekerd op de WA volledig casco verzekering.

Dekking voor brandschade, explosie, blikseminslag en kortsluiting

Wanneer de brandschade is ontstaan door bijvoorbeeld een explosie, blikseminslag óf kortsluiting, dan is de schade niet alleen verzekerd op de WA volledig casco verzekering. De WA beperkt casco verzekering biedt ook dekking voor deze schade.

Het eigen risico

Het eigen risico op de schade verschilt per verzekeraar. Bij veel verzekeraars is het eigen risico 135 of 150 euro, maar het kan ook hoger of lager zijn. Daarnaast zijn er autoverzekeringen die géén eigen risico hebben.

Soms wordt het eigen risico lager als de schade wordt hersteld door een aangesloten herstelbedrijf. Sommige verzekeraars stellen het zelfs verplicht om naar een aangesloten hersteller te gaan, anders bieden ze een lagere óf zelfs géén vergoeding!

Lees meer over schadesturing

Verlies van schadevrije jaren?

Je verliest na het claimen van een beperkt casco schade geen schadevrije jaren. Dit betekent dat brand door een explosie, blikseminslag of kortsluiting niet zorgt voor een terugval.

Wanneer de brand is aangestoken door een vandaal én deze wordt geclaimd op de volledig casco verzekering, dan val je wél terug in schadevrije jaren. Wanneer de schade klein is, is het daarom misschien slimmer om deze niet te claimen.

Lees meer over het claimen van een schade óf niet

Auto total loss, wat betaalt de verzekeraar?

Je bent misschien benieuwd wat de verzekeraar vergoedt als de auto total loss is door de brand. Meestal vergoedt de verzekeraar de dagwaarde van de auto.

Wanneer de schade gedekt is op de WA volledig casco verzekering, vergoeden autoverzekeraars de bedragen meestal volgens de ANWB koerslijst. De hoogte van de vergoeding is daarnaast afhankelijk van een eventuele aanschafwaarde– of nieuwwaarderegeling.

Waarborgfonds Motorvoertuigen

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen vergoedt schade die is ontstaan door een onbekende dader. Het Waarborgfonds vergoedt deze schade alleen als deze veroorzaakt is door een ander motorvoertuig. Omdat brandstichting niet is ontstaan door een voertuig, maar door vandalisme, biedt het Waarborgfonds geen vergoeding.

Lees meer over het Waarborgfonds Motorvoertuigen

Vergelijk autoverzekeringen

Kijk even of je autoverzekering niet te duur is. Maak binnen een minuut een vergelijking: