Brandschade aan de auto, wat nu?

Geschreven op 12-03-18
Leestijd: 6 minuten
door Joost van Herpen
door Joost van Herpen
Je hebt brandschade aan de auto en wilt weten of deze te verhalen is op de autoverzekering óf op iemand anders. De brand is ontstaan door kortsluiting of een blikseminslag – of erger nog – de brand is aangestoken!

Autobranden komen steeds vaker voor. Volgens P2000-netwerk Alarmeringen kwamen er in 2018 zo’n 5.500 meldingen van autobranden binnen. Dit is een stijging van 23% ten opzichte van 2017.

Uiteraard kan een brand enorme schade aanrichten. Hoe de brand is ontstaan bepaalt of de autoverzekering dekking biedt én of je terugvalt in schadevrije jaren en no-claimkorting. Lees nu alles over brandschade, de dekking van een autoverzekering én de afhandeling van een schade. Vergelijk daarna alle autoverzekeringen...

Help, mijn auto staat in brand!

Voor we meer vertellen over de dekking van een autoverzekering vertellen we wat je moet doen bij brand in de auto.

Wanneer er rook of vlammen uit de auto komen, blijf dan vooral rustig – maar handel snel. Je kunt hiermee ernstig letsel voorkomen én zelfs levens redden!

Advies NFPA

De Amerikaanse National Fire Protection Association raadt aan om het volgende doen als er een brand ontstaat tijdens het rijden:

 • Stop de auto
 • Zet de motor af
 • Haal iedereen uit de auto en stap zelf uit
 • Sta niemand toe om terug te gaan om persoonlijke spullen uit de auto te pakken
 • Ga ver (minimaal 30 meter) van de brandende auto staan om vlammen en giftige dampen te vermijden
 • Houd omstanders op afstand
 • Bel direct de alarmcentrale: 112
 • Waarschuw eventuele tegenliggers

Het wordt afgeraden om de autobrand zelf te blussen. Wanneer je de motorkap óf de deuren opent komt er meer lucht in de auto, waardoor de auto sneller kan afbranden.

Het is over het algemeen de opdracht van de brandweer om de brand te blussen.

WA autoverzekering

Nadat de brand geblust is ben je natuurlijk benieuwd of de autoverzekering dekking biedt voor de schade.

Wanneer je alleen een WA autoverzekering hebt, dan is brandschade niet gedekt. De WA verzekering biedt namelijk alleen dekking voor schade die je met je auto toebrengt aan anderen.

Brandschade verhalen

Wanneer de brandschade is aangericht door iemand anders, dan kun je de schade proberen te verhalen.

Wanneer de brand is ontstaan door vandalisme én het is bekend wie de dader is, dan kun je de schade op deze dader proberen te verhalen.

Als de brand is ontstaan na een aanrijding met een andere bestuurder, kun je de verzekeraar van deze bestuurder aansprakelijk stellen en vragen om een schadevergoeding.

WA beperkt- en volledig casco

Wanneer je een WA beperkt casco– of een WA volledig casco verzekering hebt, dan kun je de brandschade claimen op de autoverzekering.

Beide autoverzekeringen bieden een uitgebreide dekking voor brandschade, alleen bij brandstichting kan het voorkomen dat de WA beperkt casco verzekering géén dekking biedt.

Explosie, blikseminslag en kortsluiting

Wanneer de brandschade is ontstaan door een explosie, blikseminslag óf kortsluiting, dan is de schade te verhalen op de WA beperkt casco- en de WA volledig casco verzekering.

Brandstichting

Niet alle WA beperkt casco verzekeringen bieden dekking voor schade door brandstichting. De ene verzekeraar ziet brandstichting als ”brand” en de andere verzekeraar ziet brandstichting als ”vandalisme”.

Beperkt casco verzekeringen waarbij het als vandalismeschade wordt gezien, bieden vaak geen dekking voor de schade. Schade door vandalisme is vaak alleen gedekt op de WA volledig casco verzekering.

Sommige verzekeraars bieden echter dekking voor vandalisme op de beperkt casco verzekering. Bij deze verzekeraars is brandschade én brandschade door vandalisme beide gedekt.

Politie-aangifte

Doe bij brandstichting altijd aangifte bij de politie. De politie kan zich inzetten voor het opsporen van de dader. Je kunt ook zelf een buurtonderzoek instellen én getuigen verzamelen, om zo de identiteit van de dader proberen te achterhalen.

Wanneer de dader wordt gevonden, kun je de gehele schade op de dader verhalen.

Brandschade claimen op de autoverzekering

Wanneer de brandschade is gedekt op de autoverzekering, kun je een schadeclaim indienen. Voor het claimen van een autoschade moet je een schadeformulier invullen en eventueel aanvullende bewijzen verzamelen.

Hieronder staat alles over het claimen van een brandschade:

Schadeformulier invullen

Het schadeformulier wordt door de verzekeraar gebruikt om de schade af te handelen. Vul bij brandschade het schadeformulier in om de verzekeraar te informeren over de schade.

Op het schadeformulier komt o.a. de volgende informatie te staan:

 • Datum, tijd en locatie van de brand
 • Schade aan de auto en eventuele gewonden
 • Zijn er getuigen (voeg eventueel een getuigenverklaring toe)
 • Gegevens van de tegenpartij (als de brand is ontstaan na een aanrijding)
 • Gegevens van de auto die brandschade heeft
 • Hoe de brand ontstaan is

Hulp bij het invullen van een schadeformulier

Aanvullende informatie toevoegen

Verzamelen bij een autobrand extra informatie en voeg deze bij het schadeformulier. Denk hierbij aan foto’s van de brand en de brandschade. Verzamelen getuigen die de brand hebben gezien en stel een getuigenverklaring op.

Wanneer de politie aanwezig was bij de brand, zorg dan dat het politierapport bij de verzekeraar terecht komt. De verzekeraar kan deze eventueel zelf online opvragen bij de politie.

Brand aangestoken

Wanneer de schade is aangestoken, neem dan direct contact op met de politie om aangifte te doen. Je hebt deze aangifte nodig om de brandschade te claimen op de autoverzekering. Daarnaast kun je de schade op de dader verhalen als de dader wordt gevonden.

Schade melden

Bel de verzekeraar om deze te informeren over de brand. Stuur vervolgens het schadeformulier met de eventuele foto’s en getuigenverklaringen op.

Wanneer de schade gedekt is, kan de verzekeraar de beschadigde auto naar de garage slepen om expertise uit te voeren. Dit betekent dat de verzekeraar de hoogte van de schade gaat vaststellen.

Na het afhandelen van de schade kan de verzekeraar een schade-uitkering doen. Wanneer de schade kan worden gerepareerd door een hersteller kan het zijn dat deze een akte van sessie laat tekenen. Dit betekent dat de schadevergoeding rechtstreeks aan de hersteller wordt uitgekeerd en niet aan jou.

Het eigen risico bij brandschade

Wanneer de verzekeraar de brandschade vergoedt, kan er een eigen risico in rekening worden gebracht. Het eigen risico is het deel van de schade dat je zelf moet betalen.

De hoogte van het eigen risico verschilt per verzekeraar. Veel verzekeraars hebben een standaard eigen risico van 135 of 150 euro.

Daarnaast zijn er verzekeraar die een autoverzekering zonder eigen risico hebben óf een hoger eigen risico hebben.

Schade herstellen door aangesloten hersteller

Verder kan de hoogte van het eigen risico afhankelijk zijn van de gekozen reparateur. Veel verzekeraars werken namelijk samen met een groep aangesloten schadeherstellers.

Deze verzekeraars verlagen het eigen risico als je de schade laat repareren bij zo’n aangesloten hersteller.  Daarnaast zijn er verzekeraars die het eigen risico verhogen als je niet naar deze aangesloten hersteller gaat!

Kijk daarom vóór het repareren van de brandschade in de polisvoorwaarden van de autoverzekering  óf neem voor alle zekerheid contact op met de verzekeraar.

Verlies van schadevrije jaren en no-claimkorting na brandschade

Je kunt na een schadeclaim terugvallen in schadevrije jaren, waardoor de no-claimkorting kan dalen. Dit is het nadeel, omdat de premie hierdoor hoger kan worden dan vóór de schadeclaim.

Gelukkig zorgen niet alle brandschades voor een terugval in schadevrije jaren. schades die gedekt zijn op de WA beperkt casco verzekering zorgen niet voor een terugval in schadevrije jaren.

Brand door explosie, blikseminslag of kortsluiting

Brandschade door explosie, blikseminslag of kortsluiting worden gezien als een beperkt cascoschade. Deze schades zorgen hierdoor niet voor een terugval in schadevrije jaren. Daarnaast zijn er verzekeraar met een beperkt casco verzekering, die dekking biedt voor vandalisme.

Deze brandschades zijn dus te claimen zonder nadelige gevolgen voor de premie.

Brand door vandalisme

Wanneer de brand is aangestoken door een vandaal én de schade is alleen gedekt op de WA volledig casco verzekering, dan verlies je 5 schadevrije jaren.

Je kunt hierdoor no-claimkorting verliezen, waardoor de autoverzekering duurder wordt dan vóór de schadeclaim. Wanneer het om een relatief kleine schade gaat kan het slimmer zijn om de schade voor eigen rekening te nemen.

Wanneer vandalisme gedekt is op de beperkt casco verzekering, val je doorgaans niet terug in schadevrije jaren.

Politie-aangifte

Neem bij vandalisme altijd contact op met de politie om aangifte te doen. De kans bestaat dat de politie de dader vindt. Hierdoor kun je de schade op de dader verhalen.

Wanneer je de schade eerst hebt laten uitkeren en vervolgens wordt de schade verhaald op de dader, dan kun je de schadevergoeding terugbetalen aan de verzekeraar.

Na het terugbetalen van de schadevergoeding kan de verzekeraar het verlies van schadevrije jaren terugdraaien.

No-blame-no-claim

Dan zijn er nog verzekeraars met een zogenaamde no-blame-no-claim-regeling. Zelfs wanneer de brandschade door vandalisme wordt gezien als een WA volledig casco schade, verlies je toch geen schadevrije jaren.

Deze no-blame-no-claim-regeling houdt namelijk in dat je géén schadevrije jaren verlies bij schades die buiten je schuld om zijn ontstaan. Dit betekent dat je géén schadevrije jaren verliest bij brandschade door vandalisme.

Vooral ASR Verzekeringen staat bekend om deze no-blame-no-claim-regeling. Deze verzekeraar vindt het onterecht om iemand te straffen voor een schade die buiten zijn of haar schuld is ontstaan.

Auto total loss, wat betaalt de verzekeraar?

Uiteraard kan een autoschade door brand enorm zijn. De complete auto kan afbranden, waardoor door reparatie kosten hoger zijn dan de waarde van de auto óf de auto zo erg beschadigd is dat deze niet meer te repareren is.

De auto is dan economisch of technisch total loss.

Hoeveel de verzekeraar uitkeert bij total loss, hangt af van de waarde van de auto en de eventuele aanschafwaarde– of nieuwwaarderegeling.

Dagwaarde minus restwaarde

Veel verzekeraars keren bij schade de dagwaarde van de auto uit. Vaak gebruiken verzekeraars de ANWB-koerslijst om de dagwaarde van de auto te bepalen.

Deze schadevergoeding bestaat uit de dagwaarde minus de eventuele restwaarde. De restwaarde is het bedrag dat de afgebrande auto nog waard is voor eventuele opkopers.

Voorbeeld: Wanneer de dagwaarde van de auto 8.000 euro is en de restwaarde is 1.000 euro, dan keert de verzekeraar dus 7.000 euro uit.

Aanschafwaarde- en nieuwwaarderegeling

Wanneer je een autoverzekering met aanschafwaarderegeling of nieuwwaarderegeling hebt, dan kan de schadevergoeding hoger zijn.

Bij een aanschafwaarderegeling ontvang je voor een bepaalde periode de aanschafwaarde van de auto terug, wanneer de auto wordt gestolen of total loss raakt. Deze aanschafwaarde is doorgaans hoger dan de dagwaarde van de auto.

Wanneer je een autoverzekering met nieuwwaarderegeling hebt, ontvangt je binnen een bepaalde periode de nieuwwaarde van de auto bij diefstal of total loss. Deze nieuwwaarde kan veel hoger zijn dan de dagwaarde van de auto.

Brandschade verhalen op het Waarborgfonds, kan dat?

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen is een fonds dat is opgericht om de schade van mensen te vergoeden, die wordt aangericht door onbekende en onverzekerde voertuigen.

Het Waarborgfonds vergoedt alleen schades die zijn aangericht door andere motorvoertuigen.

Vandalisme

Wanneer de brand is aangestoken dan is deze schade niet te verhalen op het Waarborgfonds.

Dit wordt namelijk gezien als vandalisme en het Waarborgfonds vergoedt alleen schades die zijn ontstaan door andere motorvoertuigen.

Lees meer over het Waarborgfonds Motorvoertuigen

Geschreven door Joost van Herpen & Roel Wonders

Joost van Herpen specialiseert zich sinds 2008 in autoverzekeringen. In 2009 behaalde hij zijn studie Finance Banking & Insurance, WFT-basis en WFT Schade Bedrijven & Particulieren. In 2013 behaalde hij zijn Bachelor of Commerce.

Hij was werkzaam bij de SNS, ABN AMRO, Rabobank, Verhoeven Verzekeringen én de Veldsink Groep (VCN) en kent de verzekeringswereld daarom goed. In 2014 richtte hij Lastenvrij op – een onafhankelijke vergelijkingssite in autoverzekeringen.

Roel Wonders behaalde zijn bachelor in Management, Economie en Recht – met Financiële dienstverlening als afstudeerrichting. Hij is adviseur Duurzaam Wonen, Erkend Hypothecair Planner én adviseur Particuliere Schadeverzekeringen.

Samen werken ze al zo´n 25 jaar in de financiële dienstverlening en schrijven ze op Lastenvrij over financiële producten. We geven echter geen persoonlijk advies via Lastenvrij.

Hulp nodig?

bereikbaar van ma t/m za van 8.30 - 18.00u

E-mail

Binnen 2 werkdagen een reactie

Joost van Herpen en Roel Wonders

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek binnen 30 seconden wat op dit moment de goedkoopste autoverzekering is:

Static Template
[foobar id="88208"]