Te veel schades geclaimd op de autoverzekering, wat nu?

door Joost van Herpen
door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

Je sluit een autoverzekering af voor de schade die jij met jouw auto toebrengt aan anderen en eventueel om de schade aan de eigen auto te verzekeren.

Je betaalt vervolgens iedere maand premie. Je kunt vervolgens bij schade een schadeclaim indienen. Als de schade gedekt is op de autoverzekering kan de verzekeraar de schade vergoeden.

Je kunt echter ook te veel schades claimen. De verzekeraar kan dan maatregelen nemen. Je moet dan denken aan meerdere schades (in een korte periode).

Ik ben Joost van Lastenvrij en ik vertel hieronder over het te veel claimen van schades…

Je krijgt een waarschuwing van de verzekeraar

Het claimen van één of twee schades is vaak geen probleem. Iedereen kan wel eens schade rijden.

Wanneer je meerdere schades claimt in een korte periode, dan kan de verzekeraar een waarschuwing geven. Je ontvangt dan een waarschuwingsbrief.

In deze waarschuwingsbrief staat welke maatregelen de verzekeraar neemt bij een nieuwe schadeclaim.

De maatregelen

De verzekeraar kan doorgaans de volgende maatregelen nemen:

  • Hoger eigen risico
  • Beperktere dekking
  • Opzeggen van de autoverzekering

Hieronder staan alle informatie over deze maatregelen…

Hogere premie door te veel schadeclaims

Voor ik vertel over deze maatregelen, vertel ik eerst over de premie die kan stijgen door veel schadeclaims.

Je verliest schadevrije jaren

Je kunt na een schadeclaim namelijk schadevrije jaren verliezen. Schades die te verhalen zijn op een aansprakelijke tegenpartij zorgen niet voor een verlies van schadevrije jaren.

Verder zorgen beperkt casco schades doorgaans niet voor een terugval.

Je verliest wel schadevrije jaren bij het veroorzaken van een aanrijding en het claimen van schade aan de eigen auto door vandalisme (behalve met een no-blame-no-claim-regeling).

Je verliest no-claimkorting

Je verliest bij iedere schadeclaim 5 schadevrije jaren. Je verliest bij twee schadeclaims dus al 10 schadevrije jaren. Je kunt daardoor een malusregistratie krijgen, waardoor de autoverzekering veel duurder wordt.

Je krijgt dan geen no-claimkorting, maar een no-claimtoeslag!

Hoger eigen risico

De meeste autoverzekeraars hebben een eigen risico op de WA beperkt casco– en WA volledig casco verzekering. Vaak is het eigen risico 150 euro.

Je betaalt daardoor de eerste 150 euro van de schade aan de eigen auto zelf.

Zo zit er bijvoorbeeld een eigen risico op ruitschade, schade door botsing met loslopende dieren, schade door storm en vandalismeschade.

Hoger eigen risico na te veel schadeclaims

Als je te veel schades hebt geclaimd dan kan een verzekeraar het standaard eigen risico verhogen. Je moet dan bijvoorbeeld bij de volgende schadeclaim 500 euro extra eigen risico betalen.

Hiermee hoopt de verzekeraar dat er geen nieuwe schadeclaim volgt.

 

Beperktere dekking

De verzekeraar kan ook aangeven dat ze de dekking gaan beperken vanwege te veel schadeclaims.

Je hebt misschien meerdere ruitschades geclaimd, waardoor de verzekeraar besluit om géén ruitschades meer te vergoeden!

Je hebt dan vaak wel een mogelijkheid om hier niet mee akkoord te gaan en de polis te beëindigen.

Opzegging door de verzekeraar

Wanneer de verzekeraar denkt deze maatregelen niet helpen, kan de verzekeraar ervoor kiezen om de polis te beëindigen.

De verzekeraar kan de autoverzekering doorgaans alleen beëindigen op de contractvervaldatum.

Bij verzekeringsfraude kan de verzekeraar de autoverzekering meteen beëindigen. Je moet bij verzekeringsfraude denken aan het claimen van een schade die niet echt ontstaan is.

Moeilijker om een nieuwe autoverzekering af te sluiten

Het wordt na een opzegging door de verzekeraar moeilijker om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

De opzegging door de verzekeraar wordt namelijk geregistreerd bij de Stichting CIS. Verzekeringsfraude wordt vaak geregistreerd door middel van een EVR-registratie!

De nieuwe verzekeraar checkt niet alleen het schadeverleden, maar vraagt bij de acceptatievragen ook of er ooit een autoverzekering opgezegd is door de verzekeraar!

Schuldschades en schade door derden

Je hebt misschien een paar schuldschades gehad en alle andere schades zijn veroorzaakt door iemand anders. Je was hier zelf dus niet schuldig aan.

De verzekeraar kan deze toch meenemen in de beslissing om het eigen risico te verhogen, de dekking te beperken óf de autoverzekering te beëindigen.

Het is dus niet zo dat alleen schuldschades worden gezien als een schadeclaim.

Schadeclaims worden geregistreerd

Alle schadeclaims worden door de verzekeraar geregistreerd. Deze gegevens worden opgeslagen bij de Stichting CIS.

Als je een nieuwe autoverzekering afsluit, dan zal de verzekeraar de Stichting CIS raadplegen om te zien welke meldingen er in staan.  De nieuwe verzekeraar kan dus zien dat er veel schades zijn geclaimd.

Als er veel schades geregistreerd staan dan kan het voor de verzekeraar een reden zijn om de aanvraag niet te accepteren.

Schades voor eigen rekening nemen

Je kunt dus niet oneindig veel schades claimen.

De premie wordt hoger door het verlies van schadevrije jaren. Verder kan de verzekeraar het eigen risico verhogen, de dekking beperkingen óf de autoverzekering helemaal opzeggen.

Je kunt vervolgens moeilijker een nieuwe autoverzekering afsluiten. Je wilt daarom vermijden dat er veel schadeclaims op naam staan.

Het is één van de redenen dat het soms slimmer is om een schade zelf te betalen.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice…

Facebook  Whatsapp

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen