Autoschade:
is het verplicht om deze te repareren?

Je hebt autoschade en wilt weten of het verplicht is om de schade te repareren. Je kunt het geld namelijk goed gebruiken voor iets anders. Daarnaast is de schade niet heel opvallend.

Bij verhaalschades is het nooit verplicht om een schade te repareren. Bij een cascoschade kan de verzekeraar het wel verplicht stellen óf de schade-uitkering verlagen…

Verhaalschades

Als iemand anders schade heeft toegebracht is deze te verhalen op de autoverzekeraar van deze tegenpartij. Wanneer deze verzekeraar de schade vergoedt, is het nooit verplicht om deze schade te repareren.

De verzekeraar van de tegenpartij kan namelijk geen voorwaarden verbinden aan de uitkering. Je bent dus niet verplicht om de schade te repareren en kunt het geld ook voor iets anders gebruiken.

Casco schades

Wanneer de schade op de eigen autoverzekering moet worden geclaimd, bijvoorbeeld bij ruitschade of vandalisme schade, kan de verzekeraar wel een reparatieplicht opleggen. Deze verzekeraars doen anders géén schade-uitkering!

Sommige verzekeraars gaan minder ver en verlagen alleen de uitkering als de auto niet gerepareerd worden. Deze verzekeraars keren bijvoorbeeld maar 75% van de schade uit. Andere verzekeraars brengen een hoger eigen risico in rekening, bijvoorbeeld 500 euro. Je hebt hierdoor ook een lagere uitkering.

In de polisvoorwaarden van de verzekeraar staat hoe deze omgaat met de reparatieplicht. Je leest in de voorwaarden wat de gevolgen zijn voor de uitkering, als de schade niet gerepareerd wordt.

Vergelijk autoverzekeringen

Vergelijk de premies & polisvoorwaarden van vele verzekeraars en ontdek welke autoverzekeringen goed & goedkoop zijn: