(Onrechte) Boete RDW voor onverzekerde auto

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 3-5-2019 | Leestijd: 8 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 3-5-2019 | Leestijd: 8 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 3-5-2019
Leestijd: 8 min.

(Onterechte) RDW boete voor onverzekerde auto, wat nu?

Geschreven op: 3 mei 2019
Als je je auto op naam hebt staan, moet je een autoverzekering hebben. Je kunt anders een boete van de RDW krijgen van 400 euro (in 2019).

Je kunt een waarschuwingsbrief en boete van de RDW ontvangen als je je auto vergeet te verzekeren, als je een betalingsachterstand hebt óf als je bent vergeten om de auto te schorsen (als je de auto niet gebruikt).

De RDW checkt namelijk continu of alle auto’s die op naam staan ook een autoverzekering hebben. Volgens het Openbaar Ministerie staan er zo’n 90.000 onverzekerde auto’s op naam!

Je kunt ook onterecht een boete ontvangen. Ik vertel hoe je snel en eenvoudig van een onterechte boete af kunt komen.

Ik daarnaast vertel daarnaast alles over het betalen van de boete én het aanvechten van de boete.

Als je moeite hebt met het afsluiten van een autoverzekering, dan moet je ook zeker even verder lezen…

Voldoen aan de verzekeringsplicht en anders een RDW boete…

Je moet volgens Artikel 2 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een WA autoverzekering hebben. 

Je moet deze autoverzekering hebben vanaf het moment dat auto op naam staat.

Als je je auto op naam hebt gezet maar géén autoverzekering hebt afgesloten, dan riskeer je een hoge boete van het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Controle door de RDW

Kentekenregister RDW

Printscreen Youtubevideo RDW

Het RDW vergelijkt continu het kentekenregister met het verzekeringsregister.

Dit betekent dat de RDW controleert of alle auto’s die op naam staan (en dus zijn opgenomen in het kentekenregister) ook verzekerd zijn (zijn opgenomen in het verzekeringsregister).

Wanneer je auto op naam staat maar niet verzekerd is, dan ontvang je een boete van de RDW.

Wanneer ontvang je een boete?

Je kunt om verschillende redenen een boete van de RDW ontvangen. Hieronder staan drie situaties waarin je een boete kunt krijgen:

1. Je hebt geen autoverzekering afgesloten

Als je je auto op naam hebt gezet maar géén autoverzekering hebt afgesloten, dan kun je een boete ontvangen.

Het kenteken van de auto staat dan namelijk in het kentekenregister, maar niet in het verzekeringsregister.

Je ontvangt dan na 28 dagen een waarschuwingsbrief. Als je je auto vervolgens niet meteen verzekerd, dan ontvang je een boete van 400 euro!

2. Betalingsachterstand

Geld euro

Als je een betalingsachterstand hebt, dan riskeer je een boete van de RDW.

Als je na 30 dagen na het ontvangen van de eerste betalingsherinnering nog niet hebt betaald, dan kan de verzekeraar de dekking ”opschorten”. Je hebt dan nog steeds een autoverzekering, maar deze biedt géén dekking meer!

Als je de premie daarna niet betaald, dan kan de verzekeraar de autoverzekering beëindigen wegens wanbetaling. Je hebt dan géén autoverzekering meer.

Wanneer de dekking van de autoverzekering is opgeschort óf als de verzekeraar de autoverzekering heeft beëindigd, dan kun je meteen een boete van de RDW ontvangen!

3. Je bent de auto vergeten te schorsen

Je hebt een auto gekocht en deze vervolgens op naam gezet. Je rijdt niet met de auto en hebt deze in de garage staan, bijvoorbeeld omdat je de auto nog moet repareren.

Je kunt een auto die op naam staat echter niet zomaar in de garage zetten zonder een autoverzekering af te sluiten. Je moet de auto dan eerst schorsen.

Als je je auto schorst dan geef je aan dat je de auto voorlopig niet gaat gebruiken. Je bent dan niet meer verplicht om de auto te verzekeren.

Als je je auto echter vergeet te schorsen, dan riskeer je een boete van de RDW!

Waarschuwingsbrieven en boetes van de RDW

Hieronder staan de stappen die de RDW kan nemen als je auto op naam staat, maar niet verzekerd is…

Waarschuwingsbrief na 28 dagen

Als je je auto op naam hebt staan maar geen autoverzekering hebt, dan ontvang je na 28 dagen een waarschuwingsbrief van de RDW.

Op deze waarschuwingsbrief staat de peildatum. Dit is de datum dat de RDW de verzekeringscheck heeft uitgevoerd. De RDW zegt het volgende:

”Uit controle is gebleken dat voor uw voertuig, op (datum), geen verzekering geregistreerd stond.”

Deze waarschuwingsbrief ziet er zo uit:

Voorbeeld waarschuwingsbrief RDW onverzekerde auto

Dit is de waarschuwingsbrief die de RDW stuurt als je je auto niet hebt verzekerd

Boete van 400 euro

Als je je auto na het ontvangen van de waarschuwingsbrief niet meteen verzekerd, dan kan de RDW een nieuwe boete van 400 euro opleggen! 

Je ontvangt deze na een nieuwe controle van de RDW. De RDW voert continu controles uit!

Weer een boete van 400 euro

Als je je auto na de eerste waarschuwingsbrief én de tweede waarschuwingsbrief met boete nóg niet verzekerd, dan ontvang je een derde waarschuwingsbrief met weer een boete van 400 euro!

Als je je auto niet meteen verzekerd óf schorst, dan kan de RDW dus weer een nieuwe boete opleggen!

Je kunt maximaal drie boetes van 400 euro ontvangen.  (exclusief eventuele verhogingen).

Je loopt dus het risico om voor 1.200 euro aan RDW boetes te ontvangen! De gemiddelde autoverzekering is veel goedkoper!

Waarom zijn de boetes zó hoog?

Je moet een autoverzekering hebben, omdat hiermee alle verkeersslachtoffers worden beschermd.

Door deze verplichting hebben alle verkeersslachtoffers de garantie dat de schade na een ongeluk wordt vergoed.

Het is de reden dat de boete voor een onverzekerde auto zó hoog is.

Je hebt moeite met het afsluiten van een autoverzekering, wat nu?

In iedere waarschuwingsbrief van de RDW staat dat je je auto zo spoedig mogelijk moet verzekeren, maar wat als je moeite hebt met het afsluiten van een autoverzekering?

Je wordt misschien overal afgewezen, bijvoorbeeld omdat je een te snelle auto hebt, een strafblad hebt óf ooit een rijontzegging hebt gehad.

Zelfs wanneer je steeds wordt geweigerd, ben je toch verplicht om een autoverzekering af te sluiten!

Wanneer je moeite hebt met het afsluiten van een autoverzekering moet je mijn 9 tips om toch een autoverzekering af te kunnen sluiten écht even lezen.

Ik vertel daarin ook over een verzekeraar die iedereen accepteert.

Auto te lang onverzekerd op naam

Als je je auto langer dan 14 dagen onverzekerd op naam hebt staan, dan kan dit een reden zijn om te worden afgewezen.

Een verzekeraar weet namelijk niet wat er met de auto is gebeurd, terwijl deze onverzekerd was. De verzekeraar is bang dat je schade hebt veroorzaakt, waarvoor die later moet opdraaien.

Omdat je een brief van de RDW hebt ontvangen staat je auto waarschijnlijk langer dan 28 dagen onverzekerd op naam. Je kunt nu dus ook geweigerd worden omdat de auto te lang onverzekerd op naam staat.

Probeer toch zo snel mogelijk een autoverzekering af te sluiten, want hoe langer je wacht hoe moeilijker het is om een autoverzekering af te sluiten.

Wanneer je om deze reden óf een andere reden bent afgewezen, dan moet je écht even deze tips lezen om tóch een autoverzekering af te kunnen sluiten.

Onterechte RDW boete ontvangen?

Het komt regelmatig voor dat mensen onterecht een boete van de RDW ontvangen.

Je kunt onterecht een boete ontvangen als je een autoverzekering hebt afgesloten, maar de verzekeraar het kenteken nog niet heeft aangemeld in het kentekenregister van de RDW.

RDW verzekeringscheck

Als de RDW vervolgens een verzekeringscheck doet dan staat de auto op ”onverzekerd”.

Je hebt echter wél gewoon een autoverzekering. Je ontvangt dan ten onrechte een waarschuwingsbrief mét een eventuele boete.

Doe voor alle zekerheid zelf een RDW verzekeringscheck.

Je ziet dan meteen of de auto nog steeds als ”onverzekerd” geregistreerd staat óf dat de verzekeraar de auto inmiddels heeft aangemeld bij de RDW.

Status van het voertuig RDW verzekeringscheck

Resultaat van de WAM verzekering check

Boete ontlopen met een Artikel 34 verklaring

Als je op de peildatum van de RDW (de datum dat de RDW de controle uitvoerde) een autoverzekering had, dan kun je eenvoudig onder de boete uitkomen.

De RDW bepaalt namelijk niet of je een autoverzekering hebt, dat bepaalt de verzekeraar.

Bel met de verzekeraar om een zogenaamde ”Artikel 34 verklaring” op te vragen. Je verzekeraar verklaart met deze Artikel 34 verklaring dat je op de peildatum van de RDW wél een geldige autoverzekering had. 

Wanneer de verzekeraar de Artikel 34 verklaring naar de RDW stuurt, dan trekt de RDW de boete in.

De verzekeraar stuurt alleen een Artikel 34 verklaring als je daadwerkelijk een geldige autoverzekering had op de peildatum.

Als je géén dekking had, bijvoorbeeld door een betalingsachterstand, dan geeft de verzekeraar géén Artikel 34 verklaring af. Je moet de boete dan gewoon betalen.

RDW boete in termijnen betalen

Hieronder staat alles over het betalen van de RDW boete:

RDW boete in termijnen betalen

Je moet misschien één of meerdere boetes aan de RDW betalen en kunt deze niet in één keer betalen.

Je kunt dan een betalingsregeling aangaan met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Je kunt een boete tussen de 300 en 450 euro in 9 termijnen betalen. Je zou de eerste RDW boete daarom dus in 9 termijnen kunnen overmaken aan het CJIB.

Je moet daarvoor voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het CJIB heeft nog géén deurwaarder aangevraagd
 • Als je het afgelopen jaar al eens een betalingsregeling hebt getroffen met het CJIB, dan kun je dit alleen opnieuw doen als je je aan alle afspraken hebt gehouden

Je kunt hier controleren of het mogelijk is om de boete in termijnen te betalen. Je kunt vervolgens online een betalingsregeling aanvragen bij het CJIB.

Boete kwijt

Je bent de boete van de RDW misschien verloren. Je kunt de boete gelukkig online opvragen en opnieuw inzien.

Je kunt de boete opnieuw opvragen via het CJIB.

RDW boete niet betalen, wat zijn de gevolgen?

Je hebt 8 weken om de boete van 400 euro te betalen. Wanneer je de boete niet in één keer kunt betalen, dan kun je deze in delen betalen.

Wanneer je de boete na 8 weken niet betaald hebt, dan verhoogd het CJIB de boete met 50%. Je moet na de eerste aanmaning dus 600 euro betalen.

Wanneer je vervolgens weer niet betaald dan ontvang je een tweede aanmaning. Bij de tweede aanmaning verhoogd het CJIB de boete én eerste aanmaning met 100%. Het bedrag van de tweede aanmaning is dus 1.200 euro (600 euro eerste aanmaning + 100% van 600 euro)!

Aanmaning boete RDW CJIB

Wanneer je deze aanmaningen niet betaald kan het Central Justitieel Incassobureau de volgende stappen ondernemen:

Kentekenblokkade

Je kunt een kentekenblokkade als je meer dan 5 boetes open hebt staan én al een tweede aanmaning hebt ontvangen.

Het RDW zet dan – in opdracht van het CJIB – een kentekenblokkade achter je naam. Je kunt dan géén nieuwe kentekens meer op naam zetten.

Geld van de rekening afhalen

Het CJIB kan bedragen tot 500 euro van je rekening afhalen. Daarbij wordt er 10,26 euro extra afgeschreven aan kosten.

Deurwaarder

Het CJIB kan een deurwaarder langs sturen. Je moet de kosten van deze deurwaarden zelf betalen!

Je kunt vervolgens een betalingsregeling treffen met de deurwaarder, anders kan deze deurwaarden allerlei acties ondernemen om het geld te innen.

De deurwaarder kan je werkgever, je uitkeringsinstantie of je bank verzoeken om te betalen. Daarnaast kan de deurwaarder je spullen proberen te verkopen.

Inneming rijbewijs

Het CJIB kan je rijbewijs innemen voor een periode van 4 weken.

Auto buiten gebruik stellen

Het CJIB kan de Politie opdracht geven om de auto buiten gebruik te stellen. Je auto wordt dan in beslag genomen door de politie.

Om de auto terug te krijgen moet je de boete én de kosten voor het wegslepen én stallen van de auto betalen.

Als je na 4 niet betaald hebt, dan beslist het CJIB om de auto te verkopen óf te vernietigen.

De opbrengst wordt niet gebruikt om de boete af te betalen! Je boete staat nog steeds open. Je bent dan je auto kwijt én moet nog steeds een boete betalen.

7 dagen gevangenisstraf

Je kunt een gevangenisstraf van maximaal 7 dagen krijgen.

Je bent na de gevangenisstraf niet van de boete af. Je moet de boete nog steeds betalen!

In beroep gaan tegen de RDW boete

Op een boete van de RDW staat rechtsboven in de hoek een M (van Mulderbeschikking).

Dit betekent dat je de boete kunt aanvechten als het oneens bent met deze boete.

Hoe in beroep gaan?

Je kunt binnen 6 weken na de verzenddatum van de boete in beroep gaan bij de Officier van Justitie. Je doet dit online via het Digitaal Loket Verkeer.

Je kunt het beroep ook per post indienen. Stuur het beroep (met de reden van het beroep) naar het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM):

Parket CVOM
Afdeling Kanton
Postbus 8225
3503 RE UTRECHT

Je moet de boete eerst betalen

Je bent verplicht om minimaal 225 euro (en de administratiekosten) van de boete van het RDW te betalen vóór je in beroep kunt gaan.

Officier van justitie of kantonrechter

Als de officier van justitie besluit dat de boete inderdaad onterecht is opgelegd, dan krijg je het betaalde geld terug.

Je moet daarna via een ”antwoordkaart” aangegeven dat je het beroep stopt.

Wanneer de officier van justitie je beroep onterecht vindt, dan wordt je opgeroepen door de kantonrechter.

Je kunt dan aan de rechter uitleggen waarom je de boete onterecht vindt. De rechter doet vervolgens uitspraak.

Boete van de politie voor rijden met onverzekerde auto

Het is uiteraard verboden om te rijden met een onverzekerde auto. Wanneer je wordt aangehouden door de politie, dan krijg je in 2019 een boete van 600 euro!

Strafblad voor onverzekerd rijden

Onverzekerd rijden wordt weliswaar gezien als een overtreding, maar wel als een zware overtreding! 

Volgens de >Justitiële Informatiedienst komt rijden zonder rijbewijs op het strafblad te staan:

Bijvoorbeeld baldadigheid, openbare dronkenschap, vuilnis te vroeg buiten zetten,onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, gevaar op de weg veroorzaken en vele andere overtredingen komen altijd op uw strafblad.

Autoverzekering afsluiten met strafblad 

Wanneer je een strafblad hebt, wordt het nóg moeilijker om een autoverzekering af te sluiten. Dit komt omdat verzekeraars iemand met een strafblad als een grote moreel risico zien.

Ga dus absoluut niet rijden met een onverzekerde auto!

Aanrijding met onverzekerde auto

De boetes van de RDW en de Politie zijn vervelend, maar als je deze betaalt dan ben je er doorgaans vanaf.

Wanneer je echter een aanrijding veroorzaakt met een onverzekerde auto, dan kun je écht diep in de problemen komen. Je bent dan namelijk zelf verantwoordelijk voor alle schade die je aanricht!

Het Waarborgfonds Motorverkeer zal de schade van de slachtoffers eventueel vergoeden, maar zal vervolgens alle schade op je verhalen.

De schade kan enorm hoog zijn, zeker wanneer je letselschade hebt toegebracht. Het kan dan om honderdduizenden euro’s gaan!

Je kunt dan persoonlijk failliet raken – of erger nog – je moet leven met het feit dat je iemand met een onverzekerde auto hebt aangereden.

Conclusie

Je moet een tenaamgestelde auto verzekeren. Je kunt anders een boete van 400 euro ontvangen. De RDW checkt continu of alle auto’s die op naam staat een autoverzekering hebben.

Als je je auto niet verzekerd ontvang je na 28 dagen een waarschuwingsbrief. Als je je auto daarna meteen verzekerd (of schorst) dan krijg je géén boete.

Je zult merken dat het moeilijk is om een autoverzekering af te sluiten voor een auto die langer onverzekerd op naam staat, maar kunt meerdere verzekeraars proberen.

Als je autoverzekering is beëindigd wegens wanbetaling dan kun je meteen een boete ontvangen.

Je kunt de boete ook onterecht ontvangen. Je ontkomt aan deze boete met een Artikel 34 verklaring. Je vraagt deze bij de verzekeraar op.

Wanneer je de RDW boete niet betaalt, dan wordt deze meerdere keren verhoogd. Het CJIB kan daarnaast vergaande maatregelen nemen, waaronder een gevangenisstraf van maximaal 7 dagen.

Ga nooit rijden met een onverzekerde auto, want je kunt een boete van 550 ontvangen van de politie. Als je een aanrijding veroorzaakt met een onverzekerde auto, kan dit je hele leven blijven achtervolgen.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik ben zelf al sinds 2006 met verzekeringen bezig.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond en studeerde aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

In 2015 heb ik Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Ik bied algemene informatie en geef géén advies.

Vragen?

Stel een vraag via Facebook, Linkedin of Whatsapp:

Facebook Whatsapp

6 Reacties

 1. Lotte

  Die maatregelen die het CJIB kan nemen als je niet betaalt zijn niet misselijk…

  Antwoord
  • Joost

   Ja inderdaad Lotte. Je kunt het beste meteen betalen en dan zo snel mogelijk alsnog een autoverzekering afsluiten.

   Antwoord
 2. Kivits CA

  In 2014 kreeg ik een boete van de RDW omdat mijn auto niet verzekerd was. Ik heb hiervoor vooraf geen waarschuwingsbrief ontvangen van de RDW. Kan ik met dit feit nog iets.

  Antwoord
  • Joost van Herpen

   Ik denk dat het moeilijk is om dat nog aan te tonen, omdat dit in 2014 al gebeurd is. Daarnaast kan het zijn dat de RDW vroeger niet standaard eerst een waarschuwingsbrief stuurde, maar meteen een boete gaf. Je zou even met de RDW kunnen bellen om te vragen waarom ze geen waarschuwingsbrief hebben verzonden.

   Antwoord
 3. Suus

  Hoi Joost, kun je met terugwerkende kracht alsnog beboet worden voor een periode niet verzekerd te zijn geweest? Het zou gaan om een periode van 1,5 week, waar de verzekering door miscommunicatie met de verzekeraar niet definitief was geworden. Inmiddels is de verzekering wel bevestigd.
  Is zo’n waarschuwingsbrief de standaard werkwijze, of kan de RDW ook direct een boete opleggen?
  Alvast bedankt!

  Antwoord
  • Joost van Herpen

   Hallo Suus. Het kan inderdaad dat de RDW dan ziet dat je in die periode niet verzekerd bent geweest. Je krijgt eigenlijk altijd eerst een waarschuwing. Als je daarna direct een autoverzekering afsluit is er doorgaans niets aan de hand.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

[foobar id="88208"]

Geschreven door Joost van Herpen & Roel Wonders

Joost van Herpen specialiseert zich sinds 2008 in autoverzekeringen. In 2009 behaalde hij zijn studie Finance Banking & Insurance, WFT-basis en WFT Schade Bedrijven & Particulieren. In 2013 behaalde hij zijn Bachelor of Commerce.

Hij was werkzaam bij de SNS, ABN AMRO, Rabobank, Verhoeven Verzekeringen én de Veldsink Groep (VCN) en kent de verzekeringswereld daarom goed. In 2014 richtte hij Lastenvrij op – een onafhankelijke vergelijkingssite in autoverzekeringen.

Roel Wonders behaalde zijn bachelor in Management, Economie en Recht – met Financiële dienstverlening als afstudeerrichting. Hij is adviseur Duurzaam Wonen, Erkend Hypothecair Planner én adviseur Particuliere Schadeverzekeringen.

Samen werken ze al zo´n 25 jaar in de financiële dienstverlening en schrijven ze op Lastenvrij over financiële producten. We geven echter geen persoonlijk advies via Lastenvrij.

Hulp nodig?

bereikbaar van ma t/m za van 8.30 - 18.00u

E-mail

Binnen 2 werkdagen een reactie

Joost van Herpen en Roel Wonders

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af:

Static Template
[foobar id="88208"]