Autorijden met een evenwichtsstoornis, mag dat?

Geschreven op 25-12-17
Leestijd: 5 minuten
door Joost van Herpen
door Joost van Herpen
Je hebt een evenwichtsstoornis, bijvoorbeeld BPPD of de ziekte van Ménière. Je bent daardoor bijvoorbeeld vaak duizelig en misselijk. De evenwichtsstoornis kan het dagelijkse leven nogal beïnvloeden en invloed hebben op de rijvaardigheid, waardoor het moeilijker wordt om een auto te besturen.

Je wilt daardoor weten of het mogelijk is om auto te rijden met een evenwichtsstoornis. Hieronder staat alle informatie over het rijden met een evenwichtsstoornis. Je leest alles over de wetgeving (Regeling eisen Geschiktheid 2000) en het onderzoek van het CBR.

Ik vertel meer over rijden met medicijnen en de dekking die de autoverzekering biedt. Verder vertel ik over de gevolgen van het rijden met een evenwichtsstoornis, terwijl het niet is toegestaan én de eventuele schade en strafrechtelijke vervolging. Vergelijk ook even alle autoverzekeringen...

Waarom kan autorijden met een evenwichtsstoornis gevaarlijk zijn?

Evenwicht bewaren op een boomstam

Het kan gevaarlijk zijn om te rijden met een evenwichtsstoornis, omdat de klachten ervoor kunnen zorgen dat het moeilijker is om een auto te besturen.

Je kunt last hebben van duizeligheid, draaierigheid en misselijkheid. Je kunt daarnaast last hebben van overmatig zweten, oorsuizen en de angst om flauw te vallen.

Deze klachten kunnen het gevaarlijk en zelfs onmogelijk maken om te rijden.

Regeling eisen Geschiktheid 2000

De Regeling eisen Geschiktheid 2000 is een document van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hierin staat aan welke lichamelijke en geestelijke eisen iemand moet voldoen om een motorvoertuig te kunnen besturen.

Het syndroom van Ménière

Hoofdstuk 4 van de Regeling eisen geschiktheid gaat over ”Stoornissen van gehoor en evenwicht”.

In hoofdstuk 4.3 wordt gesproken over het syndroom van Ménière. De wet zegt het volgende over deze evenwichtsstoornis:

”Aanvallen van duizeligheid bij het syndroom van Ménière maken personen ongeschikt voor het besturen van motorrijtuigen.”

”Na een klachtenvrije periode van drie maanden kunnen deze personen aan de hand van de aantekening van de keurend arts weer geschikt worden verklaard.”

Klachtenvrije periode

Daarmee is het dus verboden om te rijden met het syndroom van Ménière als deze aanvallen van duizeligheid veroorzaken.

Je mag volgens deze wet na een duizeligheidsaanval dus minimaal drie maanden niet rijden!

Wanneer je een klachtenvrije periode van drie maanden hebt, dan zou je met een aantekening van de keurend arts (na onderzoek van het CBR) weer mogen rijden.

Onderzoek naar evenwichtsstoornis en autorijden door CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet onderzoeken of alle verkeersdeelnemers geestelijk en lichamelijk in staat zijn om een motorvoertuig te besturen.

Het rijbewijs halen met een evenwichtsstoornis

Iedereen die het rijbewijs wil behalen (en soms ook bij het verlengen) moet eerst een Gezondheidsverklaring (voorheen eigen verklaring) invullen.

In deze Gezondheidsverklaring wordt een vraag gesteld over een evenwichtsstoornis, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Ménière.

Je bent volgens Artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht om eerlijk antwoord te geven op deze vragen.

Je hebt het rijbewijs al, maar krijgt een evenwichtsstoornis

Wanneer je je rijbewijs al hebt, maar vervolgens een evenwichtsstoornis ontwikkelt, dan is het niet wettelijk verplicht om dit te melden bij het CBR.

Het is voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, wel slim om dit te laten onderzoeken.

Het wordt gezien als een morele plicht om een gewijzigde medische situatie te laten onderzoeken door het CBR.

Wanneer er een aanrijding ontstaat door de evenwichtsstoornis én deze stoornis is niet gemeld bij het CBR, dan kan het moeilijker zijn om jezelf te verdedigen bij een strafrechtelijk onderzoek.

Je kunt een Gezondheidsverklaring kopen en op deze manier een vrijwillig onderzoek laten instellen.

Het CBR kan dan beoordelen of het mogelijk is om te blijven rijden met de evenwichtsstoornis. Je neemt dan het zekere voor het onzekere.

Aanvullend onderzoek naar de stoornis

Wanneer je één of meerdere vragen van de Gezondheidsverklaring met ”ja” moet beantwoorden, dan is er vaak een onderzoek nodig.

Je moet het onderzoek mogelijk laten uitvoeren door de eigen huisarts of door een medisch specialist van het CBR.

Verder kan het CBR besluiten dat er een rijvaardigheidsonderzoek nodig is

Uitkomst van het onderzoek

Vervolgens wordt – met behulp de onderzoeken en de Regeling eisen Geschiktheid – bepaalt of je met de evenwichtsstoornis mag rijden én voor hoe lang je mag rijden (rijbewijs met termijnbeperking).

Bijvoorbeeld

Het CBR zou kunnen bepalen dat je geschikt bent om te rijden voor een periode van maximaal 5 jaar, omdat je al lang klachtenvrij bent.

Je mag het rijbewijs behalen. Die is vervolgens voor 5 jaar geldig. Je moet na deze 5 jaar waarschijnlijk opnieuw een keuring ondergaan vóór je het rijbewijs weer kunt verlengen.

Het CBR kan ook besluiten dat het onverantwoord is om met deze ziekte te rijden. Je mag dan géén rijbewijs halen of het behaalde rijbewijs wordt ongeldig verklaard.

Lees alles over de Gezondheidsverklaring en het onderzoek

Gebruik van Betahistine en andere medicijnen

Je gebruik misschien Betahistine om de klachten van de ziekte van Ménière te verminderen. Je gebruik daarnaast mogelijk andere medicijnen.

Houdt er rekening mee dat het volgens Artikel 8 van de Wegenverkeerswet verboden is om te rijden met medicijnen die de rijvaardigheid zo beïnvloeden, dat het niet meer mogelijk is om de auto ”behoorlijk te besturen”.

Op de verpakking van de medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden staat een gele of rode waarschuwingssticker. Je kunt daarnaast advies vragen aan een apotheker en de bijsluiter lezen.

Lees nu alles over autorijden met medicijnen of controleer een medicijn op rijveiligmetmedicijnen

Autoverzekering afsluiten met een evenwichtsstoornis

Je hebt toestemming gekregen van het CBR en wilt nu een autoverzekering afsluiten.

Je moet bij het afsluiten van een autoverzekering een aantal acceptatievragen beantwoorden. Vaak wordt hier een vraag gesteld of er medische beperkingen zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Je moet deze vragen volgens de mededelingsplicht eerlijk beantwoorden.

Je ontvangt waarschijnlijk geen voorlopige dekking, maar vaak gaan verzekeraars mee in het advies van het CBR.

Wanneer het CBR aangeeft dat het mogelijk is om te rijden, dan biedt de verzekeraar doorgaans gewoon een autoverzekering aan.

De verzekeraar is echter niet verplicht om iedereen te accepteren en kan de aanvraag ook afwijzen.

Dekking van de autoverzekering

Wanneer je toestemming hebt van het CBR om auto te rijden, dan nemen de meeste verzekeraar dit over. 

Vaak is het dus zo dat als het CBR zegt dat het verantwoord is om te rijden, dat de verzekeraar dekking biedt.

Vraag het voor alle zekerheid even na bij de verzekeraar.

Verzekeraar vergoedt de schade aan anderen

Wanneer je gaat rijden terwijl dit niet mag en je vervolgens een aanrijding veroorzaakt, dan wordt de schade aan anderen vaak gewoon vergoedt.

Deze schade wordt vergoed via de WA verzekering. Het is in Nederland verplicht om deze verzekering af te sluiten, zodat alle slachtoffers van een aanrijding wordt beschermd.

De verzekeraar kan er daarom niet zomaar voor kiezen om de schade niet te vergoeden, zelfs als je niet mocht rijden door de stoornis.

Schade verhalen

Wél kan de verzekeraar volgens Artikel 15 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een poging doen om de schade te verhalen op jou.

Als je schade aan je eigen auto hebt en deze claimt op de WA beperkt casco– of WA volledig casco verzekering, dan kan de verzekeraar weigeren om de schade te vergoeden.

De verzekeraar moet dan beroep kunnen doen op een uitsluiting in de polisvoorwaarden, bijvoorbeeld ”roekeloos rijgedrag”.

Wanneer je gaat rijden terwijl je weet dat je een duizeligheidsaanval kan krijgen, zouden we dit kunnen zien als roekeloos rijgedrag.

Wanneer je bijvoorbeeld binnen een periode van drie maanden na een duizeligheidsaanval toch gaat rijden óf gaat rijden tegen het advies van het CBR in, dan kan de verzekeraar de schade op jou proberen te verhalen.

Je kan vervolgens strafrechtelijk worden vervolgd wanneer er door de ziekte een ongeluk wordt veroorzaakt.

Als de politie het vermoeden heeft dat je je auto niet normaal kunt besturen, kan deze een rijontzegging opleggen. Vervolgens wordt er een melding gemaakt bij het CBR, zodat die een onderzoek kan instellen.

Je kunt worden vervolgd volgens Artikel 5 en Artikel 6 van de Wegenverkeerswet.

Gebruik daarom je gezonde verstand en ga niet in tegen het advies van specialisten.

Artikel 5

Je mag volgens Artikel 5 geen gevaar veroorzaken in het verkeer.

Deze wet zegt namelijk het volgende:

”Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Artikel 6

Je mag je volgens Artikel 6 van de Wegenverkeerswet niet op een manier gedragen dat door jouw schuld iemand anders gewond of gedood kan worden.

De wet zegt het volgende:

”Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Geschreven door Joost van Herpen & Roel Wonders

Joost van Herpen specialiseert zich sinds 2008 in autoverzekeringen. In 2009 behaalde hij zijn studie Finance Banking & Insurance, WFT-basis en WFT Schade Bedrijven & Particulieren. In 2013 behaalde hij zijn Bachelor of Commerce.

Hij was werkzaam bij de SNS, ABN AMRO, Rabobank, Verhoeven Verzekeringen én de Veldsink Groep (VCN) en kent de verzekeringswereld daarom goed. In 2014 richtte hij Lastenvrij op – een onafhankelijke vergelijkingssite in autoverzekeringen.

Roel Wonders behaalde zijn bachelor in Management, Economie en Recht – met Financiële dienstverlening als afstudeerrichting. Hij is adviseur Duurzaam Wonen, Erkend Hypothecair Planner én adviseur Particuliere Schadeverzekeringen.

Samen werken ze al zo´n 25 jaar in de financiële dienstverlening en schrijven ze op Lastenvrij over financiële producten. We geven echter geen persoonlijk advies via Lastenvrij.

Hulp nodig?

bereikbaar van ma t/m za van 8.30 - 18.00u

E-mail

Binnen 2 werkdagen een reactie

Joost van Herpen en Roel Wonders

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek binnen 30 seconden wat op dit moment de goedkoopste autoverzekering is:

Static Template
[foobar id="88208"]