Autorijden met gips, mag dat?

Geschreven op: 21 March 2018

Je hebt een pols, arm of been in het gips én wilt weten of het toegestaan is om te rijden.

Het is volgens de wet niet nadrukkelijk verboden om te rijden met gips. Je kunt advies vragen aan een arts, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je keuze.

Ook ik kan niet aangeven of je mag rijden met een gebroken pols, arm of been. Wél kan ik alles vertellen over de wetten en regels ten aanzien van rijden met gips, zodat je zelf een keuze kunt maken

Ik vertel daarnaast wat het advies van het CBR is en of de autoverzekering dekking biedt als je gaat rijden met gips…

Disclaimer

Hier staat algemene informatie over rijden met gips. We geven nergens aan of je wel of niet met gips mag rijden. Ga voor de meest actuele informatie én vragen over je persoonlijke situatie naar officiële instanties zoals een ziekenhuis, een apotheek, een verzekeraar en het CBR.

Wetten en regels over rijden met gips

Vrouwen in de auto met gebroken arm

De Wegenverkeerswet 1994 is de basis van alle regels voor het wegverkeer in Nederland.

Deze wet kent géén speciale regels voor het besturen van een auto met een pols, arm of been in het gips. Wél zijn er een aantal regels die van toepassing kunnen zijn.

Voor iemand die wil rijden met gips is Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 het belangrijkste onderdeel van deze wet.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994

Het is volgens Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW ”94) verboden om gevaar te veroorzaken in het verkeer.

De officiële wet zegt het volgende:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Strafrechtelijke vervolging

Het is volgens Artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 verboden om je zo te gedragen dat er een ongeluk kan plaatsvinden waarbij andere weggebruikers kunnen overlijden óf letsel kunnen oplopen.

Je kunt dan strafrechtelijk worden vervolgd en loopt het risico op een rijontzegging en gevangenisstraf van maximaal 6 jaar.

De wet zegt het volgende:

”Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Verboden om gevaar te veroorzaken

Het is volgens de Wegenverkeerswet dus verboden om gevaar te veroorzaken én je zo te gedragen dat andere weggebruikers letsel kunnen oplopen óf kunnen overlijden.

De wet zegt echter niets over rijden met gips. Je bent hierdoor zelf verantwoordelijk voor de beslissing om wél of niet te gaan rijden.

Je moet dus zelf een inschatting maken of het verantwoord is om te rijden met een pols, arm of been in het gips.

Onderzoek van het CBR

Om te zorgen voor veilig verkeer, controleert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of alle bestuurders lichamelijk én geestelijk in orde zijn om auto te kunnen rijden.

Je moet daarom bijvoorbeeld voor het behalen van een rijbewijs een Gezondheidsverklaring invullen. Hiermee controleert het CBR de rijgeschiktheid.

Als je je rijbewijs al hebt en je loopt een beperking op, zoals een arm of been in het gips, dan ben je niet verplicht om een Gezondheidsverklaring in te vullen.

Breuk genezen voor het onderzoek is afgerond

Wanneer je je rijgeschiktheid wilt laten onderzoeken door het CBR moet je een Gezondheidsverklaring invullen. Vervolgens kan het meer dan 4 maanden duren voor je de uitslag van het onderzoek hebt.

Omdat de meeste breuken binnen een aantal weken tot aantal maanden genezen zijn, is het volgens het CBR zinloos om een onderzoek aan te vragen.

Advies van CBR

Ik heb nagevraagd wat het advies van het CBR is. Het CBR geeft aan dat het te lang duurt om de rijgeschiktheid te onderzoeken.

Het CBR geeft daarbij dat het alleen aan te raden is om een onderzoek aan te vragen bij langdurige lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Het CBR geeft aan dat als de breuk is ontstaan door een ongeluk of pech, overleg met de arts of fysiotherapeut voldoende kan zijn om te beoordelen of het verstandig is om te rijden.

Wanneer de breuk is ontstaan door een onderliggende aandoening, dan is het wél wenselijk om dit te melden bij het CBR.

Het CBR adviseert daarnaast om contact op te nemen met de verzekeraar om te vragen of je dekking hebt wanneer je gaat rijden met gips.

Advies CBR rijden met gips

Contact over autorijden met gips op 29-04-2019 met Lotte van het CBR

Advies van artsen

Artsen krijgen regelmatig de vraag: ”dokter, mag ik auto rijden nu mijn arm in het gips zit?”.

Als de dokter van mening is dat het mogelijk is om te rijden, dan is dit slechts een advies. Veel artsen zullen het echter afraden om een auto te besturen met een pols, arm of been in het gips.

Ziekenhuis Bernhoven zegt bijvoorbeeld het volgende:

”Bij het wel of niet mogen besturen van een auto heb je te maken met diverse instanties (wetgeving en verzekering) die daar verschillende regels voor hebben. Ons advies is daarom geen auto besturen zolang je in het gips zit.”

Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk

Soms is de keuze eenvoudig te maken, bijvoorbeeld als je rechterbeen in het gips zit. Het moet dan wel onverantwoord zijn om te rijden.

Wanneer je linkerbeen in het gips zit en je hebt een automaat, dan is het misschien minder overduidelijk dat rijden gevaarlijk kan zijn.

Zelfs als de dokter aangeeft dat het wél mogelijk is om te rijden met gips, blijf je zelf verantwoordelijk voor je keuze! Net zoals het bijvoorbeeld je eigen keuze is om te rijden met grote vermoeidheid of met griep.

Autorijden met gips en de autoverzekering

Je bent verplicht om een WA autoverzekering te hebben, die schade vergoedt die je met je auto toebrengt aan anderen. Bij schade kan een autoverzekeraar niet zomaar zeggen dat ze de schade niet vergoeden.

Wanneer er in de polisvoorwaarden staat dat het niet toegestaan is om te rijden met gips, dan kan de verzekeraar proberen om de uitgekeerde schade op je te verhalen.

Verder kan de verzekeraar dit proberen als rijden met gips als roekeloos wordt gezien. Roekeloos rijden is namelijk één van de uitsluitingen van een autoverzekering.

Wanneer je schade veroorzaakt door te rijden met gips, dan wordt de schade aan de tegenpartij gewoon uitgekeerd. Als de verzekeraar kan bewijzen dat de schade is ontstaan door te rijden met gips, dan kan deze proberen om de uitgekeerde schade op je te verhalen.

Het is je eigen verantwoordelijkheid

Veel verzekeraars geven aan dat het toegestaan is om auto te rijden met gips, als de arts het niet afraadt. Daarbij geven veel verzekeraars aan dat het de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder blijft!

Ik heb geïnformeerd naar de standpunten van een aantal verzekeraars. Hieronder staat de reactie op de vraag: ”Ben ik verzekerd als ik ga rijden met gips?”.

Vraag voor alle zekerheid hoe jouw verzekeraar nu denkt over rijden met gips.

Conclusie

Het is volgens de wet dus niet nadrukkelijk verboden om te rijden met gips. Het is wél verboden om gevaar te veroorzaken.

Het CBR adviseert om alleen een onderzoek aan te vragen bij langdurige lichamelijke óf geestelijke beperkingen óf als de breuk is ontstaan door een onderliggende aandoening.

Voor een normale botbreuk duurt het onderzoek van het CBR te lang. Je moet volgens het CBR zelf een inschatting maken of het verantwoord is om te rijden. Gebruik daarbij je gezonde verstand.

Artsen adviseren vaak om niet te rijden met gips. Als een arts aangeeft dat het wél mogelijk is om te rijden, is dit slechts een advies. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze om te rijden met gips.

Je mag niet rijden als de verzekeraar rijden met gips heeft uitgesloten in de polisvoorwaarden. Als je schade veroorzaakt door het gips, dan keert de verzekeraar de schade aan de tegenpartij uit. Als de verzekeraar kan bewijzen dat de schade is ontstaan doordat je met gips hebt gereden, dan kan deze proberen om de schade op je te verhalen.

Wanneer je twijfelt of het wel verstandig is om te rijden, neem dan het zekere voor het onzekere. Wacht dan tot de breuk volledig genezen is en je niet meer in het gips zit.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond en studeerde aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

In 2015 heb ik Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Ik bied algemene informatie en geef bewust géén advies.

Vragen?

Stel een vraag via Facebook of Linkedin:

Facebook

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen