Autorijden met morfine, mag dat?

Morfine is een krachtige pijnstiller, die effect kan hebben op de rijvaardigheid. Het opiaat wordt voorgeschreven bij hevige pijn óf bijvoorbeeld na een operatie.

Je kunt als gebruiker van morfine de eerste twee weken suf en duizelig zijn, waardoor autorijden niet mogelijk is. 

Maar is het daarna wel mogelijk én toegestaan om met morfine auto te rijden?

Hieronder staat algemene informatie over autorijden met morfine. Ga voor vragen over je persoonlijke situatie naar een officiële instantie, zoals een ziekenhuis, een autoverzekeraar of het CBR

Nieuwe wetgeving 2017

Op 1 juli 2017 is er een nieuwe wet van kracht gedaan om drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan. Deze nieuwe wet verbiedt gebruikers van morfine om auto te rijden, zelfs als het opiaat is verkregen op doktersrecept.

De wet maakt geen uitzondering voor morfine, omdat morfine ook als meetbare stof kan worden aangetoond na gebruik van heroïne. Je kunt daardoor als gebruiker van morfine de Wegenverkeerswet 1994 overtreden wanneer je gaat autorijden.

Deze nieuwe wet tegen drugsgebruik in het verkeer moet de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen voor minder verkeersslachtoffers. Door de nieuwe wet wordt het strafbaar om als gebruiker van morfine te rijden, maar bijvoorbeeld ook als gebruiker van medicinale cannabis.

Je kunt bij overtreding een boete of een rijontzegging krijgen!

Na 2 weken deelnemen aan het verkeer 

De wet gaat in tegen het eerdere advies van het KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie). Deze apothekersorganisatie adviseerde eerder dat gebruikers van morfine de eerste 14 dagen na het gebruiken van morfine geen auto mogen rijden. Vervolgens zou het weer verantwoord zijn om deel te nemen aan het verkeer, behalve als er bijwerkingen zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Het KNMP heeft aangedrongen op een oplossing voor gebruikers van morfine. De apothekersorganisatie is hierover in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Officiële wettekst

”Morfine is in artikel 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder c, opgenomen als afzonderlijke drug, maar ook als meetbare stof van de drug heroïne.

Indien tijdens het bloedonderzoek blijkt dat een bestuurder meer heeft gebruikt dan de daarvoor geldende grenswaarde van 20 microgram per liter bloed bij enkelvoudig gebruik of 10 microgram per liter bloed bij gecombineerd gebruik, zal hij wegens overtreding van artikel 8, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden vervolgd.

Dat geldt ongeacht of de bestuurder morfine op doktersrecept als geneesmiddel heeft gebruikt of dat bij hem morfine in het bloed aangetroffen is als gevolg van het gebruik van heroïne.

Op beide categorieën bestuurders zijn artikel 8, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de daarvoor in artikel 3 van dit besluit vastgestelde grenswaarden van toepassing. Met die lijn wordt aangesloten bij de systematiek van artikel 8, eerste lid, van die wet op grond waarvan voor bestuurders die verdovende middelen op doktersrecept gebruiken, ook geen uitzonderingsgrond geldt.”

Autoverzekering

Bij medische beperkingen is het vaak zo dat autoverzekeraars adviezen van artsen overnemen. Daarbij hebben ze vaak als regel dat als de arts aangeeft dat het verantwoord is om te rijden, de autoverzekering dekking biedt.

Omdat het door de nieuwe wet verboden is om met morfine te rijden, is het aan te raden om goed uit te zoeken hoe de verzekeraar omgaat met jouw persoonlijke situatie. Iedere verzekeraar kan hier namelijk anders mee omgaan.

De ene verzekeraar neemt mogelijk toch het advies van de arts over, terwijl de andere verzekeraar geen dekking zal bieden omdat het verboden is om met morfine te rijden.

Vergelijk autoverzekeringen

Vergelijk autoverzekeringen en ontdek welke verzekeringen nu de laagste premie hebben: