Autorijden na een heupoperatie, mag dat?

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 21-3-2018 | Leestijd: 4 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 21-3-2018 | Leestijd: 4 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 21-3-2018
Leestijd: 4 min.

Je bent een heupoperatie ondergaan en bent weer aan het herstellen. Je wilt nu weten wanneer het weer mogelijk is om auto te rijden. Volgens de wet is het niet nadrukkelijk verboden om te rijden na een heupoperatie. Je bent hier als bestuurder zelf verantwoordelijk voor.

Het is volgens de wet wél verboden om gevaar te veroorzaken. Wanneer je je heup niet normaal kunt bewegen en weinig spierkracht hebt, is het onverantwoord is om te rijden. Het is ook verboden om te rijden met pijnstillers die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Hieronder vertel ik alles over de wetgeving, de gevaren van het rijden na een heupoperatie en met pijnstillers, het onderzoek van het CBR en het advies van artsen.

Uiteraard vertel ik alles over de dekking van en autoverzekering bij het rijden na een heupoperatie en de vergoeding van een schade die kan ontstaan:

Wetten en regels over autorijden na een heupoperatie

In de Wegenverkeerswet 1994 staan alle verkeersregels die we in Nederland hebben.

Deze verkeerswet kent geen expliciete regels over rijden na een heupoperatie.

Dit betekent dat er in deze wet niet staat dat het verboden is om te rijden na een heupoperatie.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW ”94) is een belangrijk onderdeel van deze Wegenverkeerswet.

In Artikel 5 staan namelijk dat het verboden is om gevaar te veroorzaken in het verkeer.

De wet zegt namelijk het volgende:

”Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Strafrechtelijke vervolging

In Artikel 6 van de Wegenverkeerswet staat dat het niet toegestaan is om je zo te gedragen dat er door jouw schuld een aanrijding kan plaatsvinden, waardoor anderen gewond kunnen raken óf komen te overlijden.

Wanneer je Artikel 6 overtreedt dan kan je rijbewijs worden ingenomen en kunt je in het ergste geval een gevangenisstraf krijgen!

Artikel 6 zegt het volgende:

”Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Politie kan rijbewijs innemen

Wanneer je je heup en benen niet normaal kunt gebruiken en vervolgens gaat autorijden, dan kan de politie het rijbewijs innemen.

De politie kan je rijbewijs namelijk invorderen als deze twijfelt of je (lichamelijk of geestelijk) geschikt bent om een auto te besturen.

Wanneer de politie het rijbewijs inneemt om deze reden, wordt het CBR geïnformeerd. Die kan dan een onderzoek instellen.

Gevaarlijk om te rijden na een heupoperatie

Wanneer je gaat rijden met een nieuwe heup, die nog niet normaal te bewegen is, dan kan dit dus als gevaarlijk worden gezien.

Daarmee verbiedt Artikel 5 het dus om te rijden na een heupoperatie, als je daarmee gevaar veroorzaakt.

Kunstheup

Je loopt na de operatie eerst op krukken. Je hebt meer moeite met het bewegen van de heup en kunt deze niet te zwaar belasten. Verder heb je misschien pijn en is de spierkracht in de benen en heup afgenomen.

Het kan met deze beperkingen gevaarlijk zijn om te rijden.

Om auto te kunnen rijden moet je je benen en heupen namelijk goed kunnen gebruiken. Je moet zonder enige moeite gas kunnen geven en kunnen remmen en schakelen.

Het algemene advies is om ten minste de eerste 6 weken niet te rijden.

Gebruik van pijnstillers

Je hebt na de heupoperatie waarschijnlijk (veel) pijn. Je slikt daardoor misschien pijnstillers, zoals tramadol of oxycodon.

Deze pijnstillers zorgen voor minder pijn (en daardoor een sneller herstel), maar ze hebben ook bijwerkingen.

Je kunt bijvoorbeeld misselijk en suf worden. Het reactievermogen kan afnemen en dit is zo enorm belangrijk tijdens het rijden.

Het is daarom volgens Artikel 8 van de Wegenverkeerswet verboden om te rijden met medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Wanneer de pijnstillers een gele of rode sticker op de verpakking hebben, dan hebben ze invloed op de rijvaardigheid.

Lees nu alles over autorijden met medicijnen of controleer op rijveiligmetmedicijnen met welke medicijnen het verboden is om te rijden.

Onderzoek van het CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in Nederland. Het CBR moet daarom controleren of alle bestuurders geschikt zijn om een auto te besturen.

Je moet daarom voor het behalen van een rijbewijs (en soms bij het verlengen) een Gezondheidsverklaring invullen.

Hiermee wordt gecontroleerd of je medische beperkingen hebt die invloed hebben op de rijvaardigheid.

Wanneer je je rijbewijs al hebt en loopt vervolgens een medische beperking op, dan is het niet verplicht op opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen.

Je kunt de Gezondheidsverklaring wel vrijwillig invullen om de medische situatie te laten toetsten door het CBR.

Heup is hersteld voor afronding van het onderzoek

Het onderzoek van het CBR kan meer dan 4 maanden duren. Je bent binnen deze 4 maanden mogelijk al hersteld, waardoor het zinloos kan zijn om een onderzoek aan te vragen.

Wanneer de heup voor blijvende beperkingen zorgt, dan is het wel aan te raden om een onderzoek in te laten stellen door het CBR.

Je neemt dan het zekere voor het onzekere, omdat de specialisten van het CBR kunnen beoordelen of het verantwoord is om te rijden.

Advies van artsen

Dokters krijgen regelmatig de vraag: ”wanneer mag ik weer autorijden na mijn heupoperatie?”.

Logisch, want dokters kunnen hier een goede inschatting van maken.

Uiteraard kan het advies van de dokter helpen bij de keuze om weer te gaan rijden, maar het blijft slechts een advies.

Je bent uiteindelijk nog steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze om te gaan rijden, zoals je bijvoorbeeld ook zelf verantwoordelijk bent voor de keuze om te rijden met grote vermoeidheid.

Autorijden na een heupoperatie en de autoverzekering

Je wilt zeker weten dat de autoverzekering dekking biedt als je gaat rijden na een heupoperatie.

Je WA verzekering vergoedt in ieder geval de schade die je met je auto toebrengt aan anderen, deze is namelijk niet voor niets verplicht.

De verzekeraar kan dus niet zomaar weigeren om de schade aan anderen te vergoeden.

Roekeloos rijgedrag

Wanneer de schade ontstaat doordat je je benen niet normaal kunt bewegen, dan kan de verzekeraar proberen om de uitgekeerde schade op jou te verhalen.

Wanneer je schade aan je eigen auto hebt, die gedekt is op de WA beperkt– of WA volledig casco verzekering, dan kan de verzekeren weigeren deze te vergoeden.

De verzekeraar moeten dan wel bewijzen dat de schade is ontstaan door ”roekeloos rijgedrag”, iets wat is uitgesloten volgens de polisvoorwaarden.

Wanneer je je benen niet normaal kan gebruiken door de operatie, dan kan dit worden gezien als roekeloos rijgedrag.

Gebruik daarom het gezonde verstand en luister naar het advies van de behandeld arts. Vraag bij twijfel advies aan de verzekeraar.

Geschreven door Joost van Herpen

Joost verdiept zich al sinds 2008 in autoverzekeringen en richtte in 2015 Lastenvrij op met als doel om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Hij heeft de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar hij leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde hij af aan de Avans Hogeschool. Hij was werkzaam bij de SNB Bank, Rabobank en ABN AMRO bank. Hij was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite en was werkzaam bij VCN Verzekeringen, een service provider in verzekeringen.
Goede informatie?

Deel deze informatie met vrienden…

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af: