Autorijden na een operatie, mag dat?

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Datum: 29-11-2017 | Leestijd: 5 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 29-11-2017 | Leestijd: 5 minuten

Joost van Herpen Lastenvrij

Joost

Weet veel van autoverzekeringen
Datum: 29-11-2017
Leestijd: 5 min.

Je hebt een operatie gehad en bent weer aan het herstellen. Je wilt graag weer autorijden, maar wanneer mag dat weer?

Of je nu een schouderoperatie, een knieoperatie of een buikoperatie hebt gehad, het is volgens de wet niet nadrukkelijk verboden om te rijden. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze keuze. Je arts kan wel advies geven.

Het is wél verboden om gevaar te veroorzaken in het verkeer. Verder is het verboden om te rijden met medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Lees nu alles over het rijden na een operatie. Je kunt ook meteen meer lezen over rijden na een specifieke operatie:

Hieronder vertel ik waarom het gevaarlijk kan zijn om te rijden na een operatie. Ik vertel alles over de wetten die het verbieden om gevaar te veroorzaken. Ik meer over rijden met medicijnen, het onderzoek van het CBR en het advies van artsen.

Uiteraard vertel ik meer over de dekking van de autoverzekering bij een schade…

Waarom kan autorijden na een operatie gevaarlijk zijn?

Je kunt na een operatie allerlei beperkingen hebben. Je kunt na een knie– en heupoperatie misschien moeite met het bewegen van een been.

Je hebt daarnaast mogelijk minder spierkracht, waardoor het moeilijker is om gas te geven, te schakelen en te remmen.

Je hebt na een buikoperatie of bevalling via keizersnede misschien moeite met het dragen van de autogordel, omdat deze op de wond drukt.

Je kunt daarnaast allerlei andere klachten hebben die het moeilijker maken om te rijden, zoals pijn, vermoeidheid en misselijkheid. 

Het kan met deze beperkingen en klachten gevaarlijk zijn om te rijden, omdat je je auto moeilijk kunt besturen of de aandacht niet bij het verkeer kunt houden.

Wetten en regels over autorijden na een operatie

In de Wegenverkeerswet 1994 staan alle verkeersregels. In deze wet staat nergens dat het verboden is om te rijden na een operatie.

Of het nu een schouderoperatie, een knieoperatie of een buikoperatie is, het staat niet in de wet dat het verboden is om na een specifieke operatie te rijden

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet

Volgens Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW ”94) is het wél verboden om gevaar te veroorzaken in het verkeer.

Daarmee kan het indirect dus wel verboden zijn om te rijden na een operatie als het daardoor gevaarlijk is om te rijden.

Deze wet zegt het volgende:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Artikel 6 van de Wegenverkeerswet

Volg Artikel 6 van de Wegenverkeerswet is het verboden om je zo in het verkeer te gedragen, dat er door jouw schuld een ongeluk kan plaatsvinden waardoor anderen gewond raken of gedood worden.

De wet zegt het volgende:

”Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Politie kan rijbewijs innemen

Wanneer je bijvoorbeeld na een polsoperatie gaat rijden en je kunt het stuur niet normaal vasthouden én de politie ziet dit, dan kan die het rijbewijs innemen.

Een politieagent heeft deze bevoegdheid als die denkt dat iemand niet in staat is om de auto ”normaal te besturen”.

De politie kan vervolgens het CBR informeren, die vervolgens een onderzoek naar de rijvaardigheid kan instellen.

Strafrechtelijk onderzoek

Wanneer het niet mogelijk is om de auto ”normaal te besturen” en je veroorzaakt een ernstig ongeluk, dan kan er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden.

Je kunt in het ergste geval een gevangenisstraf krijgen!

Gebruik van medicijnen

Je kunt na een operatie veel pijn hebben. Je slikt daarom misschien pijnstillers, zoals morfine.

Autorijden met medicijnen

Je gebruikt misschien andere medicijnen na de operatie, bijvoorbeeld die het herstel moeten bevorderen.

Het is volgens Artikel 8 van de Wegenverkeerswet verboden om te rijden met medicijnen die de rijvaardigheid zo kunnen beïnvloeden, dat je je auto niet meer normaal kunt besturen.

Houd hier dus rekening mee!

Je kunt op de verpakking kijken om te zien of het medicijn die rijvaardigheid kan beïnvloeden. Op de verpakking staat dan een gele of rode sticker.

Verder staat er vaak een waarschuwing in de bijsluiter.

Gebruik jij medicijnen na de operatie? Lees hier dan meer over rijden met medicijnen.

Operatie onder narcose

dokters die opereren

Je bent de operatie misschien ondergaan onder narcose. Het is doorgaans verboden om te rijden na een operatie onder narcose.

Je kunt na een narcose namelijk vermoeid en verward zijn. Het is dan onverantwoord om te rijden.

Je arts kan aangeven wanneer die het weer verantwoord vindt om te rijden.

Onderzoek van het CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet controleren of verkeersdeelnemers lichamelijk en geestelijk geschikt zijn om te rijden.

Je moet daarom voor het behalen van het rijbewijs een Gezondheidsverklaring invullen.

Wanneer je je rijbewijs al hebt en vervolgens een beperking oploopt, bijvoorbeeld door een operatie, dan is het niet verplicht om dit te melden bij het CBR.

Onderzoek kan te lang duren

Ik heb navraag gedaan bij het CBR over autorijden met gips, wat te vergelijken is met autorijden na een operatie.

Volgens het CBR is het doorgaans onnodig om een onderzoek aan te vragen. Het onderzoek kan namelijk 4 maanden duren. Wanneer het onderzoek afgerond is, dan is de breuk (of het geopereerde lichaamsdeel) namelijk al genezen.

Je kunt een onderzoek uiteraard wel aanvragen als er sprake is van een langdurige beperking, bijvoorbeeld wanneer je na een operatie niet meer herstelt.

Neem voor alle zekerheid contact op met het CBR om te vragen of het nodig is om een onderzoek aan te vragen na de operatie.

Lees alles over het onderzoek van het CBR

Advies van medisch specialist

Je kunt in dit geval volgens het CBR advies vragen aan een medisch specialist, bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut.

Deze kan advies geven over wanneer het weer verantwoord is om te rijden. Het CBR geeft aan dat je vooral je gezonde verstand moet gebruiken.

Onderliggende aandoening

Wanneer je echter een onderliggende aandoening hebt, dan is het wel aan te raden om dit te laten onderzoeken.

Ik zal dit even duidelijk maken met een voorbeeld:

Je kunt een operatie hebben gehad aan je arm omdat je op je arm gevallen bent. Je arm gaat in het gips en is binnen een paar maanden genezen, waardoor er onvoldoende tijd is voor het onderzoek.

Wanneer je je arm echter hebt gebroken doordat je Osteogenesis imperfecta (ziekte waarbij je je botten makkelijk breekt) hebt, dan is er een onderliggende aandoening aanwezig die zorgt dat er een operatie moet plaatsvinden.

Je zou er dan wel voor kunnen kiezen om deze onderliggende aandoening te laten onderzoeken door het CBR.

Lees alles over autorijden met de volgende aandoening:

 

Advies van artsen

Artsen en therapeuten kunnen persoonlijk advies geven over het herstel na een operatie. Ze kunnen aangeven wanneer het weer verantwoord is om te rijden.

Je moet er wel rekening mee houden dat dit slechts een advies is.

Je bent zelfs na het advies van de dokter nog steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze om te gaan rijden. Je bent namelijk ook zelf verantwoordelijk voor de keuze om te rijden met grote vermoeidheid.

Gebruik daarom zelf ook het gezonde verstand en ga bij twijfel nog niet rijden.

Autorijden na een operatie en de autoverzekering

De meeste verzekeraars nemen het advies van artsen over. Wanneer een arts aangeeft dat het verantwoord is om te rijden, dan bieden veel verzekeraars gewoon dekking.

Je kunt het voor alle zekerheid navragen aan de verzekeraar.

De verzekeraar moet de schade die jij met jouw auto toebrengt aan anderen altijd vergoeden volgens de WAM. Je bent verplicht om een WA verzekering af te sluiten en de verzekeraar kan er dus niet zomaar voor kiezen om de schade aan anderen niet te vergoeden.

Wél kan de verzekeraar proberen om de uitgekeerde schade op jou te verhalen.

De verzekeraar moet zich dan kunnen beroepen op een uitsluiting uit de polisvoorwaarden. Vaak is zo’n uitsluiting ”roekeloos rijgedrag”.

Wanneer je bijvoorbeeld tegen het advies van een dokter in toch gaat rijden, dan zou de verzekeraar dit kunnen zien als roekeloos rijgedrag.

Je moet dan in het ergste geval zelf opdraaien voor de schade!

[foobar id="88208"]

Geschreven door Joost van Herpen

Joost verdiept zich al sinds 2008 in autoverzekeringen en richtte in 2015 Lastenvrij op met als doel om verzekeringen voor iedereen goedkoper te maken. Hij heeft de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar hij leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde hij af aan de Avans Hogeschool. Hij was werkzaam bij de SNB Bank, Rabobank en ABN AMRO bank. Hij was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite en was werkzaam bij VCN Verzekeringen, een service provider in verzekeringen.
Goede informatie?

Deel deze informatie met vrienden…

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek wat op dit moment de goedkoopste autoverzekeringen zijn. Vergelijk binnen één minuut alle autoverzekeringen sluit deze direct af: