Getuigenverklaring opstellen na een aanrijding, hoe doe je dat?

door Joost van Herpen
door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

Wanneer je een aanrijding hebt gehad, is het belangrijk om getuigen te verzamelen. Omdat getuigen de aanrijding hebben zien gebeuren, kunnen ze verklaren wie volgens hen schuldig is aan de aanrijding.

Vervolgens kan deze getuigenverklaring helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van de schade.

Wanneer je zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, kan een getuigenverklaring helpen om de aansprakelijkheid te verwerpen.

Lees nu alles over een getuigenverklaring: Waarom is deze zo belangrijk? Hoe stel je een getuigenverklaring op? Wie mogen getuigen?

Hoe ziet een getuigenverklaring eruit?

Verzamelen direct na de aanrijding (meerdere) getuigen en noteer de contactgegevens, voor ze de plaats van het ongeval willen verlaten.

Laat ze vervolgens meteen een getuigenverklaring invullen, zodat ze geen belangrijke details vergeten.

Hieronder staat welke informatie een getuigenverklaring kan hebben:

  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (NAWT)
  • Datum, tijd en plaats van de aanrijding
  • Waar was de getuige toen de aanrijding plaatsvond
  • Relatie tussen betrokkenen en de getuige
  • Beschrijving van het ongeval

Beschrijving van het ongeval

De getuige kan vervolgens een beschrijving geven van het ongeval. Hierbij kan de getuige de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoe hard is er gereden?
  • Werd er richting aangegeven?
  • Waar bevonden de voertuigen zich?
  • Werd er van rijbaan gewisseld?
  • Welke weersomstandigheden waren er?

Sluit de getuigenverklaring af met de datum, de plaats en een handtekening van de getuige.

Waarom is een getuigenverklaring zó belangrijk?

Getuigen kunnen een belangrijke rol spelen bij de beslissing wie verantwoordelijk is voor de aanrijding en dus een schadevergoeding moet betalen.

Wanneer het onduidelijk is wie aansprakelijk is voor de schade, dan kunnen getuigenverklaringen de doorslag geven.

Wanneer getuigen elkaar tegenspreken, kan het voorkomen dat ze onder ede moeten getuigen voor een rechter. De rechter kan vervolgens de geloofwaardigheid van de getuigen beoordelen.

Wie mogen een getuigenvarklaring invullen?

In principe kan iedereen getuigen na een aanrijding, dus ook een vriend, collega of familielid. Inzittenden mogen ook een getuigenverklaring invullen.

Het is wel zo dat een getuigenverklaring van een onbekende doorgaans zwaarder weegt dan die van een vriend, collega of familielid.

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice…

Facebook  Whatsapp

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen