Autoschade door wegwerkzaamheden: wat dekt de autoverzekering?

Geschreven door Joost van Herpen
Geschreven door Joost van Herpen

Weet veel van autoverzekeringen

Samen met landen als Zwitserland en Singapore hebben we de beste wereld ter wereld. Om goede wegen te houden zijn zo nu en dan wegwerkzaamheden nodig.

Bij wegwerkzaamheden kunnen autoschades ontstaan, bijvoorbeeld door rondvliegend gruis, losgelaten teer óf bouwmaterialen die op de rijbaan liggen.

Je hebt misschien schade opgelopen door deze werkzaamheden en wilt weten of deze worden vergoed door de autoverzekering óf dat iemand anders aansprakelijk is…

Dekt de autoverzekering schade door wegwerkzaamheden?

Of de autoverzekering de schade vergoedt is afhankelijk van de dekking:

WA

De WA dekking vergoedt alleen schades die met je auto zijn toegebracht aan anderen.

Wanneer je een aanrijding hebt met een wegwerker, dan vergoedt de WA verzekering de schade die is toegebracht aan de wegwerker.

De schade aan je eigen auto wordt niet vergoedt.

WA beperkt casco

De WA beperkt casco verzekering biedt dekking voor brand, diefstal, ruitschade, botsing met loslopende dieren en stormschade.

Als er na wegwerkzaamheden kleine stenen op de weg blijven liggen én die zorgen voor ruitschade, dan is deze schade te verhalen op de WA beperkt casco verzekering.

Wanneer de schade ontstaat doordat je bijvoorbeeld tegen bouwmaterialen op de weg bent gereden, dan is de schade niet te verhalen op de WA beperkt casco verzekering.

WA volledig casco 

De WA volledig casco verzekering biedt dekking voor schade door ”alle van buitenkomende onheilen”.

De schade aan je eigen auto is dus te verhalen op de WA volledig casco verzekering. Of de schade nu is toegebracht door rondvliegend gruis, een steen op de weg óf een aanrijding met een wegwerker.

Je kunt bij een claim op de WA volledig casco verzekering wel schadevrije jaren verliezen, waardoor je misschien meer premie gaat betalen. Daarnaast moet je misschien een eigen risico [PLAY ▶️] betalen.

Het kan daarom slim zijn om kleinere schades zelf te betalen.

Kun je schade door wegwerkzaamheden verhalen op de wegbeheerder?

Veel schades door wegwerkzaamheden zijn dus alleen te verhalen op de WA volledig casco dekking. Zelfs als deze autoverzekering dekking biedt, kan het nadelige gevolgen hebben.

Schade door een slecht wegdek

Het komt voor dat de wegbeheerder schade door een slecht wegdek moet verhalen. Bij schade door wegwerkzaamheden kan de wegbeheerder ook aansprakelijk zijn.

Je moet daarbij kunnen aantonen dat de wegbeheerder nalatig is geweest bij het uitvoeren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld doordat er geen waarschuwingsborden of wegversperringen stonden.

Lees alles over schade door een slecht wegdek

De wegbeheerder aansprakelijk stellen

De Nederlandse wegen worden beheerd door de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. Je kunt online zien wie de beheerder is van een weg.

Als je de gemeente of provincie aansprakelijk wilt stellen, kun je hen vragen om formulieren. Voeg bij deze formulieren eventueel een aanvullende brief met argumenten, foto’s, getuigenverklaringen en een politierapport.

Rijkswaterstaat is online aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Rechtsbijstandverzekering inschakelen voor hulp

Wanneer je een WA volledig casco verzekering hebt, dan kun je de schade claimen op de autoverzekering. Vervolgens kan je autoverzekeraar proberen om de schade voor je te verhalen op de wegbeheerder.

Wanneer je de schade niet eerst kunt claimen op je autoverzekering, dan moet je de schade zelf verhalen op de wegbeheerder.

Behalve als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan kun je vragen of de rechtsbijstandverzekeraar wil helpen bij het verhalen van de schade.

Lees meer over rechtsbijstand

Geschreven door Joost van Herpen

Ik ben Joost van Herpen, oprichter van Lastenvrij. Deze vergelijkingssite bestaat sinds 2015, maar ik verdiep me sinds 2008 al in autoverzekeringen.

Ik heb de opleiding Bank en Verzekeringswezen afgerond, waar ik leerde over particuliere schadeverzekeringen en (verzekerings)recht. Daarna studeerde ik aan de Avans Hogeschool.

Ik was werkzaam bij de SNS Bank, Rabobank én ABN AMRO Bank. Ik was specialist autoverzekeringen bij een vergelijkingssite én was werkzaam bij een serviceprovider, waar ik de verzekeringswereld beter heb leren kennen.

Ik heb Lastenvrij opgericht om autoverzekeringen voor iedereen goedkoper te maken!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice...

Facebook  Whatsapp

Joost van Herpen Lastenvrij verzekeringen