Gratis zorgverzekering voor vluchtelingen?

Geschreven op: 11 december 2015

In Nederland ontvangen we dagelijks zo’n 700 vluchtelingen. Deze vluchtelingen komen uit landen als Syrië. 

Alle vluchtelingen die in Nederland wachten op hun asiel aanvraag krijgen gratis zorg. Dit terwijl Nederlanders in 2015 86 euro per maand betalen voor de voordeligste zorgverzekering. 

In 2015 kwamen er tussen de 50.000 en 60.000 migranten aan. Omdat ze gratis zorg krijgen zorgt dit voor gigantische kosten. Door de enorme zorgkosten stappen vóór 2016 een recordaantal van 1.4 miljoen mensen over van zorgverzekering…

Gratis basisverzekering

Met de gratis basisverzekering hebben vluchtelingen recht op dezelfde zorg als de eigen bevolking. Dit is alle zorg die binnen de basisverzekering valt. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis, medicijnen, verloskunde en kraamzorg en eerste hulp.

Geen eigen risico

Het eigen risico is weer gestegen in 2016 met 10 euro ten opzichte van 2015. Door het hoge eigen risico mijden steeds meer mensen de zorg uit angst om hun eigen risico te verbruiken.

Alle vluchtelingen krijgen een gratis zorgverzekering, maar hoeven ook geen eigen risico te betalen. Daarbij hoeven ze ook geen eigen bijdragen te betalen voor bijvoorbeeld hoortoestellen of geneesmiddelen.

Gratis tandheelkundige hulp

Door de Regeling Zorg Asielzoekers kunnen vluchtelingen ook rekenen op tandheelkundige hulp.

Alle vluchtelingen, die jongen dan 18 zijn, krijgen een vergoeding voor vrijwel alle tandartsbehandelingen. Een aantal behandelingen zijn uitgesloten, zoals het plaatsen van kronen en bruggen en orthodontie.

Noordhulplijst

Vluchtelingen die ouder dan 18 zijn hebben recht op alle behandelingen die zijn opgenomen in de Noodhulplijst van de Regeling Zorg Asielzoekers (2015).

Daarbij geldt wel een maximum van 250 euro voor de behandelingen op deze lijst. Wanneer de behandelingen duurder zijn dan 250 euro kunnen vluchtelingen een hogere vergoeding aanvragen. Dit kan bij Menzis COA, die is sinds 2008 verantwoordelijk is voor de zorg van asielzoekers.

Zorgkosten verdubbelen naar 130 miljoen euro

In 2014 gaf Menzis, verantwoordelijk voor de zorg van asielzoekers, zo’n 70 miljoen euro uit aan zorg voor asielzoekers. Dit jaar stijgen de zorgkosten naar 130 miljoen euro. Dit is bijna een verdubbeling van de kosten.

De oorzaak is de enorme toestroom van vluchtelingen. Daarbij maken vluchtelingen meer gebruik van zorg dan de gemiddelde Nederlander.

Zorg wordt steeds duurder

Door de hoge zorgkosten krijgen we steeds meer wanbetaling. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat we sinds 2010 22% meer wanbetalers hebben. Bijna 300.000 Nederlanders hebben een betalingsachterstand.

Daarbij hebben honderdduizenden mensen een betalingsregeling getroffen met hun zorgverzekeraar om het eigen risico in termijnen te betalen.

Onverantwoord

Het is onverantwoord op alle vluchtelingen een gratis zorgverzekering te geven.. Het zou slimmer zijn om het basispakket voor vluchtelingen te beperkingen en géén gratis tandheelkundige hulp aan te bieden.

De zorgverzekering wordt voor steeds meer Nederlanders onbetaalbaar, waardoor het nogal tegenstrijdig is om vluchtelingen een gratis zorgverzekering te geven.