Het is bijna 2024. De zorgverzekeringen zijn duurder dan in 2023, maar het eigen risico is gelijk gebleven. In 2024 is het eigen risico – dus net als in 2023 – 385 euro.

Hieronder staat alles over het eigen risico:

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is het deel van de verzekerde zorg die jij voor eigen rekening moet nemen.

Wanneer bijvoorbeeld 1.000 euro aan zorgkosten hebt gemaakt die vergoed worden binnen de basisverzekering, dan moet jij daarvan 385 euro zelf betalen. De overige 615 euro worden door de zorgverzekeraar betaald.

Van wanneer tot wanneer een eigen risico?

Het eigen risico van 385 geldt over het hele kalenderjaar van 2024. Het betekent dat de verzekerde kosten op de basisverzekering tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 binnen het eigen risico vallen.

De verzekerde kosten tot 385 euro binnen dit kalender jaar, moet jij dus zelf betalen. Alle verzekerde kosten binnen de basisverzekering die in dat kalenderjaar boven de 385 euro uitkomen, worden door de zorgverzekeraar betaald.

Op welke zorgverzekering zit 385 euro eigen risico?

Op bijna alle zorg uit de basisverzekering zit een eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek aan een medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Deze kosten zijn wel gedekt op de basisverzekering, maar de eerste 385 euro zijn voor eigen rekening. Je moet de eerste 385 euro dus zelf betalen.

Op welke zorg zit geen eigen risico?

Op vrijwel alle zorg uit de basisverzekering zit dus een eigen risico, maar er zijn een aantal uitzonderingen:

Een bezoek aan de huisarts is bijvoorbeeld gedekt op de basisverzekering, maar de kosten vallen niet binnen het eigen risico. De kosten van een huisarts worden dus volledig vergoed, ook als deze binnen jouw 385 euro aan eigen risico vallen.

Dat is zo geregeld, omdat iedereen volgens de Nederlandse overheid de mogelijkheid moet hebben om langs een huisarts te gaan – dus ook de mensen die weinig geld hebben en moeite hebben met het betalen van het eigen risico.

Let op: Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico, maar de zorg die de huisarts voorschrijft kan wel binnen het eigen risico vallen. Zo kan de huisarts bijvoorbeeld een bloed prikken of medicijnen voorschrijven. De kosten die hierbij horen, vallen wel binnen het eigen risico.

Is het eigen risico verplicht?

Ja, het eigen risico is verplicht. In 2024 moet iedereen de eerste 385 euro aan verzekerde zorg binnen de basisverzekering zelf betalen. Het is niet mogelijk om het eigen risico terug te brengen naar 0 euro.

Het eigen risico is verplicht om grip te houden op de zorgkosten die we allemaal maken. In Nederland hebben we een stelsel waarbij iedereen recht heeft op zorg en waarbij het gezonde deel van de bevolking betaalt voor het zieke deel van de bevolking.

Om de zorgkosten in de hand te houden, is er een eigen risico. Wanneer er geen eigen risico zou zijn, dan zouden alle zorgverzekeringen nog duurder worden.

Het eigen risico vrijwillig verhogen inruil voor korting

Het is dus niet mogelijk om voor geen eigen risico te kiezen, maar het is wel mogelijk om het verplichte eigen risico verder te verhogen. Je kunt het verhogen met 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro of 500 euro.

Het maximale eigen risico is 885 euro. Het verhogen van het eigen risico zorgt voor een goedkopere zorgverzekering. Je krijgt namelijk korting op de verzekeringspremie. Je doet dit wanneer jij geen zorgkosten verwacht te maken.

Of jij zorgkosten gaat maken in 2024 is echter moeilijk te voorspellen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor jij toch zorgkosten maakt. Je neemt dan dus een risico met 885 euro (minus de korting die gegeven is op de premie).

Eigen risico op aanvullende zorgverzekeringen

Iedereen die in Nederland woont en werk en boven de 18 jaar oud is, is verplicht om een basisverzekering af te sluiten.

Het is daarnaast mogelijk om vrijwillig aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten. Deze geven recht op meer zorg en zijn niet verplicht. Voorbeelden van aanvullende zorgverzekeringen zijn zorgverzekeringen voor fysiotherapie, brillen en lenzen en tandartskosten.

Op deze aanvullende zorgverzekeringen zit geen eigen risico.

Vergelijk zorgverzekeringen