In Nederland is ieder boven de 18 verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Op een basisverzekering zit een verplicht eigen risico. In 2017 is het verplicht eigen risico €385, net als in 2016. Je kunt het eigen risico verhogen met maximaal €500 in ruil voor korting op de premie.

Volgens het onderzoek ”Keuzegedrag verzekerden en risicosolidariteit bij vrijwillig eigen risico” van het Centraal Planbureau (CPB) kiezen steeds meer mensen voor een hoger eigen risico. Ze hebben hierdoor een goedkopere basisverzekering.

In 2006 verhoogde slechts 5% van de Nederlanders het eigen risico. In 2016 verhoogde al 15% het eigen risico in ruil voor korting op de zorgpremie. Je kunt in 2017 eenvoudig €200 besparen op een zorgverzekering door het eigen risico te verhogen.

De verhoging van het eigen risico levert voor 88% van de mensen uiteindelijk een financieel voordeel op. Daarnaast profiteren zorgverzekeraars hiervan. Volgens Minister Schippers is de keuzemogelijkheid voor een hoger eigen risico een belangrijk onderdeel van het zorgstelsel.

Lees nu alles over het verhogen van het eigen risico en ontdek welke mensen het eigen risico over het algemeen verhogen. Je kunt ook direct naar onze zorgvergelijker van 2017 gaan om te bekijken wat de besparing is voor het verhogen van het eigen risico:

Bespaar eenvoudig €180 op een basisverzekering

Je kunt eenvoudig €180 besparen op dé goedkoopste basisverzekering. De basisverzekering met de laagste zorgpremie van 2017 is die van Zekur.

Met een standaard eigen risico van €385 is deze polis €92 per maand. Met een verhoogd eigen risico is dezelfde polis nog maar €77 per maand. Je bespaart met het verhogen van het eigen risico dus €15 per maand en dus €180 per jaar.

Wie verhogen het eigen risico?

De onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) hebben onderzocht wie het eigen risico verhogen. Hieronder staat wie over het algemeen vaker kiezen voor een hoger eigen risico:

  • Mannen
  • Jongeren
  • Hoge inkomens
  • Hoogopgeleiden
  • Mensen met lage zorgkosten

88% profiteert van het hoogste eigen risico

Het verhogen van het eigen risico kan een risico zijn. Je kunt in het slechtste geval een paar honderd euro verliezen.

Het onderzoek laat echter zien dat 88% uiteindelijk profiteert van de gemaakte keuze om het eigen risico met €500 te verhogen. De korting die ze hebben ontvangen was dus hoger dan de eventuele extra zorgkosten die ze hadden én zelf moesten betalen.

Mensen die bijvoorbeeld kiezen voor een verhoging van €100, €200, €300 of €400 profiteren hier financieel gezien minder van.

De keuze voor een hoger eigen risico is niet altijd doordacht. Sommige mensen profiteren niet van een hoger eigen risico en zijn meer geld kwijt door hun keuze. Desondanks laten sommige mensen hun polis toch doorlopen met een hoger eigen risico.

Zorgverzekeraars profiteren ook van hoger eigen risico

Net als veel Nederlanders profiteren ook zorgverzekeraars van een hoger eigen risico. Het verhogen van het eigen risico heeft namelijk een remmend effect op het gebruik van zorg.

Het financieel voordeel dat verzekeraars behalen gebruiken ze deels om premiestijgingen van polissen, die niet winstgevend zijn, te verminderen.

Positief effect op collectieve zorguitgaven

In een kamerbrief schrijft Minister Schippers van Volksgezondheid dat het vrijwillig eigen risico een belangrijk onderdeel van ons zorgstelsel is. Mensen hebben hierdoor keuzemogelijkheid. Ze acht deze keuzevrijheid noodzakelijk voor het draagvlak van gezonde verzekerden voor ons solidaire zorgstelsel.

”Het maakt mensen bewuster van zorgkosten. Dit heeft een positief effect op de collectieve zorguitgaven” – Minister Schippers, Volksgezondheid

Het voordeel uitrekenen met onze zorgvergelijker

Het voordeel voor het verhogen van het eigen risico is bij iedere zorgverzekeraar anders. Het voordeel kan eenvoudig oplopen tot ruim €200 per jaar.

In onze zorgvergelijker is te zien welke korting zorgverzekeraars in 2017 geven voor het verhogen van het eigen risico.

Je kunt links in de vergelijker bij ”eigen risico” de hoogte van het eigen risico selecteren. Rechts in het overzicht met alle zorgverzekering wordt direct de premie getoond.