Vergelijk de goedkoopste zorgverzekeringen van 2024…

Betaal in 2024 niet te veel voor jouw zorgverzekering.

Ontdek wat de goedkoopste zorgverzekering is door een goede vergelijking te maken. Vergelijk daarbij ook de polisvoorwaarden. Je zet de premies binnen 30 seconden op een rij.

Start nu met vergelijken en ontdek welke zorgverzekering het goedkoopste is:

Health sample standalone snippet: Default

Vergelijk de zorgverzekeringen van de volgende verzekeraars

Geschreven door Joost van Herpen

Lastenvrij is in 2014 opgericht door Joost om zorgverzekeringen te vergelijken. Inmiddels staan op Lastenvrij ook de goedkoopste autoverzekeringen, inboedelverzekeringen en energieleveranciers.

In 2009 behaalde Joost zijn diploma van de studie Finance Banking & Insurance. In 2013 behaalde hij zijn Bachelor of Commerce. Hij was werkzaam bij de SNS, ABN AMRO, Rabobank, Verhoeven Verzekeringen én de Veldsink Groep (VCN).

Joost weet veel van zorgverzekeringen, maar geeft geen advies over zorgverzekeringen. Je kunt op Lastenvrij alleen zelf zorgverzekeringen vergelijken – en we hebben een hele goede zorgvergelijker.

Aan deze informatie zijn geen rechten te ontlenen. Het is bedoeld voor algemene doeleinden. Raadpleeg altijd de informatie van officiële (overheids)instanties en de voorwaarden van zorgverzekeraars.

Joost van Herpen en Roel Wonders

Joost van Herpen en Roel Wonders | Weten veel van zorgverzekeringen

Goedkoopste zorgverzekeringen 2024, 885 euro eigen risico

De goedkoopste zorgverzekering van 2024 met een eigen risico van 885 euro kost 119,45 euro per maand en is van Aevitae – een groothandel in verzekeringen. Deze basisverzekering is alleen af te sluiten via een groep tussenpersonen die met hen samenwerken. 

Menzis en Vink Vink hebben ook een goedkope basisverzekering met een eigen risico van 885 euro. De premie is 122,75 euro en 122,90 euro per maand.

Belangrijk: Vergelijk zorgverzekeringen niet alleen op prijs, maar bijvoorbeeld ook op keuzevrijheid en polisvoorwaarden.

Ga voor de meest actuele premies altijd naar onze zorgvergelijker en de officiële website van de zorgverzekeraar.

Goedkoopste zorgverzekeringen 2024, 385 euro eigen risico

FBTO heeft de goedkoopste zorgverzekering met een standaard eigen risico van 385 euro. De premie is slechts 131,95 euro per maand. FBTO biedt ook de mogelijkheid om losse, aanvullende modules toe te  voegen.

Ook Vink Vink en De Friesland hebben een goedkope basisverzekering met een standaard eigen risico. Deze kosten namelijk 132, 90 euro en 136,95 per maand. 

Belangrijk: Vergelijk zorgverzekeringen niet alleen op prijs, maar bijvoorbeeld ook op keuzevrijheid en polisvoorwaarden.

Ga voor de meest actuele premies altijd naar onze zorgvergelijker en de officiële website van de zorgverzekeraar.

Wat is een zorgverzekering?

Een zorgverzekering is een verzekering die medische kosten en medicijnen vergoedt. Medische kosten zijn kosten die verband houden met jouw gezondheid. Voorbeelden van medische kosten zijn een bezoek aan de huisarts, een ziekenhuisopname of een MRI-scan.

Is een zorgverzekering verplicht?

Ja, een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die ouder dan 18 jaar is en in Nederland woont of werkt. Dat komt omdat Nederland een verzorgingsstaat is, waar iedereen recht heeft op goede zorg.

Je bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering biedt dekking voor onmisbare zorg, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een huisarts, een ziekenhuis, geneesmiddelen, verloskunde en kraamzorg en eerste hulp.

Je kunt ook aanvullende zorgverzekeringen afsluiten – die meer verzekeren dan alleen de basisverzekering – maar deze zijn niet verplicht.

Alleen gemoedsbezwaarden, gevangenen en asielzoekers zijn niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.

Heeft de zorgverzekeraar een acceptatieplicht?

Je bent zelf niet alleen verplicht om een basisverzekering af te sluiten, maar Nederlandse zorgverzekeraars zijn ook verplicht om jouw aanvraag voor de basisverzekering te accepteren – ook als je al heel oud of ziek bent.

Omdat de aanvullende zorgverzekering niet verplicht is, mag een zorgverzekeraar deze wel afwijzen.

De verzekeraars mag ook zelf bepalen welke voorwaarden er worden verbonden aan een aanvullende zorgverzekering. De verzekeraar kan bijvoorbeeld een wachttijd gebruiken. Je krijgt dan bijvoorbeeld de eerste 6 maanden geen vergoeding voor bepaalde behandelingen. 

Nederlandse stelsel van solidariteit

Het Nederlandse zorgstelsel is anders dan veel andere zorgstelsels in de wereld. Ons zorgstelsel is namelijk gebaseerd op solidariteit.

Het betekent simpel gezegd dat het gezonde deel van de bevolking betaalt voor het zieke deel van de bevolking. Deze solidariteit zorgt ervoor dat alle Nederlanders toegang hebben tot onmisbare zorg.

Verder hebben we in Nederland zorgtoeslag. De mensen met een lager inkomen ontvangen zorgtoeslag – en betalen dus veel minder zorgpremie. Dit betekent dat mensen met een hoger inkomen betalen voor mensen met een lager inkomen.

Zorgtoeslag in 2024

Onderdeel van het Nederlandse solidariteitsstelsel is de zorgtoeslag. Dit is een toeslag die mensen met een laag inkomen krijgen om te helpen bij het betalen van de zorgpremie.

In 2023 was de maximale hoogte van de zorgtoeslag voor een alleenstaande154 euro per maand. Toeslagenpartners ontvingen samen maximaal 265 euro per maand.

In 2024 wordt de zorgtoeslag verlaagd, terwijl de zorgpremie verder stijgt. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaande wordt 127 euro per maand. Toeslagenpartners kunnen in 2024 samen maximaal 243 euro ontvangen.

Goed om te weten: Hoe duur jouw zorgverzekering in 2024 wordt, bepaalt niet of jij zorgtoeslag krijgt. Of en hoeveel zorgtoeslag jij ontvangt, wordt bepaald door jouw inkomen en vermogen.

Basisverzekering

Hieronder staat alle informatie over de basisverzekering. Deze informatie kan helpen bij het vinden van een goede en betaalbare verzekering voor 2024:

Wat dekt een basisverzekering?

De verplichte basisverzekering biedt dus dekking voor onmisbare zorg – dus zorgt die iedereen volgens de overheid ook echt nodig heeft.

Jaarlijks bepaalt de overheid wat allemaal vergoed wordt binnen deze basisverzekering. Dit wordt vastgelegd in de Zorgverzekeringwet (Zvw).

De dekking van de basisverzekering is daarom bij iedere verzekeraar hetzelfde, omdat het wettelijk bepaald is welke zorg allemaal binnen de basisverzekering moet vallen.

Over het algemeen valt de volgende zorg binnen de basisverzekering: 

Apotheekzorg

Geneesmiddelen – dus medicijnen – kunnen vergoedt worden basis het basispakket.

De medicijnen die in het Geneesmiddelenvergoedinssysteem (GVS) staan kunnen vergoed worden vanuit de basisverzekering. Soms gelden er aanvullende voorwaarden of moet er worden bijbetaald.

Het is ook mogelijk dat dieetpreparaten worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Geneeskundige GGZ

De basisverzekering kan dekking bieden voor Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg in het geval van psychische stoornissen, die zijjn vastgesteld volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Geriatrische revalidatiezorg kan gedekt worden binnen het basispakket.

Geriatrische revalidatiezorg is zorg waarbij iemand in een zorginstelling moet verblijven die onder leiding staat van een specialist ouderengeneeskunde (SO).

Vaak krijgt iemand deze revalidatiezorg nadat deze is opgenomen in een ziekenhuis voor een specialistische behandelingen, bijvoorbeeld na een beroerte of het krijgen van een nieuwe knie of heup. Deze zorg is bedoeld om kwetsbare ouderen te helpen met het terugkeren naar huis en deelname aan de maatschappij. 

Huisartsenzorg

Huisartsenzorg valt ook binnen het basispakket.

Huisartsenzorg is alle zorg die worden gegeven door een huisarts (of bijvoorbeeld praktijkassistenten en  praktijkverpleegkundigen). Onder deze zorg valt bijvoorbeeld het beoordelen en behandelen van allerlei medische klachten.

Hulpmiddelen

De basisverzekering kan ook dekking bieden voor allerlei hulpmiddelen.

Vaak onderzoekt de zorgverzekeraar wel of en waarvoor het hulpmiddel precies nodig is, en of het ook echt bewezen bijdraagt aan het verhelpen van het gezondheidsprobleem.

Voorbeelden van hulpmiddelen die binnen het basispakket kunnen vallen zijn hulpmiddelen voor: ademhaling, alarmering, anticonceptie, beweging, bewustzijnsstoornissen, diabetes en slechthorenden en doven.

Ketenzorg

De basisverzekering kan ook dekking bieden voor ketenzorg.

Ketenzorg is de zorg voor chronische aandoeningen, waarbij meerdere zorgverleners en artsen betrokken zijn. Voorbeelden van ketenzorg zijn diabetes, COPD en CVRM.

Deze zorg kan gericht zijn op het onder controle houden van deze chronische aandoeningen, waardoor het welzijn wordt verbeterd en verdere problemen worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door hulp te bieden bij eetgewoontes.

Kraamzorg

De basisverzekering kan ook dekking bieden voor kraamzorg. 

Kraamzorg is de ondersteuning en verzorging aan de moeder en baby van een kraamverzorgster tijdens en na de bevalling.

Deze ondersteuning wordt geboden naast de verloskundige zorg. 

Medisch-specialistische zorg

Onder Medisch-specialistische zorg valt doorgaans zorg dat wordt gegeven door een medisch specialist. 

Deze zorg wordt vaak vergoedt vanuit de basisverzekering, maar er gelden bepaalde regels. Sommige specialistische zorg kan worden uitgesloten van een basisverzekering, zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie.

Je hebt bijvoorbeeld een verwijzing van een arts nodig om hulp te krijgen van een medisch specialist. De verzekeraar kan bijvoorbeeld eisen dat de specialistische zorg ook echt aantoonbaar moet bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. Verder kan het zijn dat de zorgverzekeraar vooraf toestemming moeten geven voor bepaalde behandelingen. 

Mondzorg en Tandarts tot 18 jaar

De basisverzekering kan dekking bieden voor tandheelkundige kosten voor verzekerden onder de 18 jaar.

Vaak worden tandartskosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat er een eigen risico in rekening wordt gebracht. Orthodontische behandelingen – dus behandelingen met betrekking tot een beugel – zijn doorgaans niet gedekt op de basisverzekering.

Voor verzekerden boven de 18 jaar zijn tandheelkundige kosten niet standaard gedekt binnen de basisverzekering. Behandelingen van een kaakchirurg en een kunstgebit kunnen wel vergoed worden. Vaak geldt er dan wel een eigen risico of eigen bijdrage.

Verzekerden boven de 18 jaar kunnen eventueel een aanvullende tandartsverzekering afsluiten, die dekking biedt voor tandheelkundige kosten.

Paramedische zorg

Paramedische zorg kan worden gedekt binnen de basisverzekering. Onder paramedische zorg valt fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

De vergoedingen en voorwaarden van de verschillende vormen van paramedische zorg kunnen van elkaar verschillen. Daarnaast kunnen er allerlei voorwaarden worden gesteld om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Zo kan fysiotherapie en oefentherapie bijvoorbeeld alleen vergoed worden bij chronische klachten en aandoeningen die op de zogenaamde chronische lijst staan.

Verblijf

De basisverzekering kan verschillende vormen van medische zorg vergoeden waarbij verblijf nodig is.

Denk daarbij aan het verblijf in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of een GGZ-instelling.

Verloskundige zorg

De basisverzekering kan dekking bieden voor verloskundige zorg.

Verloskundige zorg is zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Vervoer

De basisverzekering kan ook dekking bieden voor de kosten van vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of zorginstelling. Dit vervoer kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een ambulance, (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer.

Wijkverpleging

Wijkverpleging is verpleging en verzorging die plaatsvindt in de omgeving van de verzekerde. Deze zorg wordt bijvoorbeeld gegeven door een ziekte of lichamelijke beperking. 

Voorbeelden van wijkverpleging zijn: wondverzorging, hulp bij het aankleden en uitkleden, hulp bij het wassen en douchen en verzorging van de huid.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg) kan gedekt zijn binnen de basisverzekering.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg is zorg voor mensen die problemen hebben met zien, horen of praten door een taalontwikkelingsstoornis. Deze zorgt bestaat uit hulp van verschillende specialisten, die deze beperkingen behandelen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren.

Zorg in het buitenland

De basisverzekering kan ook de kosten voor zorg in het buitenland vergoeden.

Vaak moet het gaan om onverwachtse, spoedeisende zorg. Voor planbare zorg – dus zorgt die niet meteen nodig is – moet vaak toestemming worden gevraagd.

De basisverzekering heeft werelddekking, maar sommige kosten worden mogelijk niet vergoedt. Je hebt hier mogelijk een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met dekking voor medische kosten voor nodig.

Let op! Dit is slechts algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ga voor hele uitgebreidere informatie over de dekking van een basisverzekering naar:  Het Zorginstituut Nederland.

Welke soorten basisverzekeringen zijn er?

Je moet dus een basisverzekering afsluiten en deze basisverzekeringen bieden dezelfde dekking. Je kunt echter kiezen tussen 4 soorten basisverzekeringen

Het verschil tussen deze 4 basisverzekeringen zit hem in de vrijheid om een zorgaanbieder te kiezen

Hieronder staan de 4 soorten basisverzekeringen: 

Restitutiepolis

De restitutiepolis is de duurste polis, omdat deze de meeste keuzevrijheid geeft. Je hebt daarom de vrijheid om zelf voor een ziekenhuis of zorgverlener te kiezen.

Het woord ”restitutie” betekent ”terugbetaling”. Het kan zijn dat jij de zorgkosten eerst zelf met betalen, en dat deze daarna worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Je hoeft echter meestal geen kosten voor te schieten. Vrijwel alle zorgverzekeraars met een restitutiepolis hebben namelijk een samenwerking met vrijwel alle zorgaanbieders. Zij regelen de betalingen dus samen.

Je kunt doorgaans ook terecht bij zorgverlener, waarmee jouw zorgverzekeraar geen samenwerking heeft. De kosten worden dan vaak toch voor 100% vergoed, maar moeten wel gebruikelijk zijn en binnen het wettelijke tarief vallen.

Wanneer de zorgkosten van de zorgverlener waarmee de verzekeraar geen samenwerking heeft extreem hoog zijn, dan kan het zijn dat de kosten niet volledig worden vergoedt.

Naturapolis

De naturapolis is goedkoper dan de restitutiepolis, maar deze biedt ook minder keuzevrijheid.

Bij een naturapolis is over het algemeen de zorg zelf verzekerd – en dus niet de zorgkosten. Je kunt naar een zorgverlener waarmee jouw zorgverzekeraar een samenwerking heeft.

Jouw zorgverzekeraar en zorgverlener regelen samen de betalingen van de rekeningen. Je hoeft dus geen kosten voor te schieten en dit is heel makkelijk.

Het is vaak wel mogelijk om naar een zorgverlener te gaan waarmee jouw verzekeraar geen samenwerking heeft. Je krijgt dan echter vaak geen volledige vergoeding van de kosten – en moet dus een deel zelf betalen.

combinatiepolis

De combinatiepolis is doorgaans goedkoper dan een restitutiepolis en duurder dan een naturapolis.

De combinatiepolis is – zoals de naam aangeeft – een combinatie tussen een restitutie- en een naturapolis.

Je hebt dan bij sommige zorg recht op de zorg zelf (natura) en bij andere zorg recht op een vergoeding (restitutie). Het betekent dus dat jij voor sommige zorg vrij bent om voor een zorgverlener te kiezen.

Voor andere zorg is het belangrijk om rekening te houden welke zorgaanbieders jouw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt – om in aanmerking te komen voor een (volledige) vergoeding.

Budgetpolis

De budgetpolis is – zoals de naam al zegt – de goedkoopste polis. Deze polis biedt dan ook de minste keuzevrijheid.

In principe is een budgetpolis een naturapolis, alleen werkt de zorgverzekeraars dan samen met minder zorgaanbieders. Je kunt met een budgetpolis dus bij minder zorgaanbieders terecht dan bij een gewone naturapolis.

Je hebt dus nog minder keuzevrijheid.

Wanneer jij naar een zorgverlener gaat waarmee jouw verzekeraar – voor de budgetpolis – geen samenwerking heeft, dan moet jij de kosten mogelijk (deels) zelf betalen.

Goed om te weten: Je kunt voor spoedeisende hulp doorgaans wel bij alle ziekenhuizen terecht – ook met een naturapolis. Spoedeisende hulp is medische hulp die niet kan wachten. Denk daarbij aan het krijgen van een hartaanval.

Het eigen risico op de basisverzekering

Op een basisverzekering zit een verplicht eigen risico. Iedereen die ouder dan 18 jaar is en zorgkosten maakt die vergoed worden door de basisverzekering, moet een eigen risico betalen.

Het eigen risico is het deel van de kosten die jij zelf moet betalen. Je betaalt het eigen risico binnen een kalenderjaar, dus van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

385 euro in 2024

In 2023, en ook in 2024, is de hoogte van het verplicht eigen risico 385 euro. Je moet de eerste 385 euro aan verzekerde zorg dus voor eigen rekening nemen.

Vanaf het moment dat jouw zorgkosten in een verzekeringsjaar boven de 385 euro uitkomen, worden de rekeningen betaald door de zorgverzekeraar.

Het eigen risico is verplicht

Het is niet mogelijk om een zorgverzekering zonder eigen risico af te sluiten, omdat het eigen risico wettelijk verplicht is.

Omdat het eigen risico verplicht is maken mensen niet zomaar gebruik van zorg, maar alleen wanneer het echt nodig is.

Daarnaast worden zorgverzekeringen goedkoper, omdat mensen een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen .

Het eigen risico vrijwillig verhogen

Je hebt in 2024 dus altijd een basisverzekering met een eigen risico van minimal 385 euro.

Je kunt dit eigen risico niet verlagen, maar wel verhogen. Je kunt namelijk kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je hebt vaak de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen risico van:

 • 485 euro (+ 100 euro)
 • 585 euro (+ 200 euro)
 • 685 euro (+ 300 euro)
 • 785 euro (+ 400 euro)
 • 885 euro (+ 500 euro)

Hoe hoger het vrijwillige risico, hoe meer zorgkosten jij eventueel voor eigen rekening moet nemen, en dus hoe goedkoper de zorgverzekering wordt. 885 euro is het maximale eigen risico op een zorgverzekering.

Het verhogen van het eigen risico zorgt voor een lagere premie, maar brengt wel een risico met zich mee. Je profiteert eigenlijk alleen van een hoger eigen risico, als jij in 2024 geen zorgkosten maakt.

Je weet alleen nooit of jij zorg nodig hebt. Wanneer jij onverwachts toch veel zorg nodig hebt, dan kunnen de kosten hoger worden.

Risico berekenen: Je kunt het risico berekenen. Je kunt de premiekorting voor het verhogen van het eigen risico van het eigen risico afhalen. De zorgverzekering kost bijvoorbeeld 126,95 per maand met 385 euro eigen risico, maar 111,95 euro met 885 eigen risico.

Je betaalt dan 180 euro minder zorgpremie, maar loopt een extra risico van 500 euro (van 385 euro naar 885 euro). Je haalt van deze 500 euro de besparing van 180 euro af.

Je kunt dan dus een verlies leiden van 320 euro als jij onverwachts toch gebruikmaakt van zorg.

Het eigen risico (in termijnen) betalen

De zorgverzekeraar kan jouw zorgkosten vergoeden en vervolgens het eigen risico in rekening brengen. Jouw eigen risico wordt dan vaak afgeschreven via een automatische incasso.

Het kan ook even duren voor jouw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt.

Het is vaak ook mogelijk het eigen risico in delen te betalen. Je kunt het eigen risico vooraf betalen, bijvoorbeeld wanneer jij zeker weet dat jij zorgkosten gaat maken.

Het is doorgaans ook mogelijk om het eigen risico gespreid te gaan betalen, vanaf het moment dat de zorgkosten ook echt gemaakt zijn. Wanneer jij in mei 2024 bijvoorbeeld ten minste 385 euro aan zorgkosten hebt gemaakt, dan is het mogelijk om die 385 euro in de overige maanden van 2024 in delen te betalen.

Wanneer geen eigen risico?

Je hebt op vrijwel alle zorg die volgens de Zorgverzekeringswet binnen de basisverzekering valt een eigen risico.

Denk aan het bezoek aan een specialist, een bloedonderzoek, medicijnen en spoedeisende hulp.

Op sommige zorg uit het basispakket kan echter geen eigen risico zitten:

Aanvullende zorgverzekeringen

Je kunt naast de verplichte basisverzekering, vrijwillig een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Deze aanvullende zorgverzekering is dus niet verplicht, maar geeft recht op extra zorg.

Je bent dan verzekerd voor extra medische kosten, die niet vergoedt worden op de basisverzekering.

Goed om te weten: Op aanvullende zorgverzekeringen zit geen wettelijk verplicht eigen risico. De behandelingen die vergoed worden binnen de aanvullende zorgverzekering gaan dus niet van het wettelijk verplicht eigen risico van de basisverzekering af. Wel kan het zijn dat de aanvullende zorgverzekering niet de volledige kosten van een behandeling vergoedt. Je moet dan dus een deel van de behandeling zelf betalen.

Aanvullende pakketten

Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op de behandeling van klachten aan het bewegingsstelsel van de mens. Denk aan rugklachten, schouderproblemen of een voetblessure.

Vaak wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering – op een aantal uitzonderingen na.

Je kunt een aanvullende zorgverzekering afsluiten (of een aanvullende module toevoegen), die dekking beidt voor fysiotherapie. Hoeveel behandelingen vergoed worden is afhankelijk van de zorgverzekeraar en aanvullende zorgverzekering.

Wanneer jouw aanvullende verzekering of module is toegevoegd aan een natura- of budgetpolis, worden doorgaans alleen de behandelingen vergoed van fysiotherapeuten waarmee jouw verzekeraar een samenwerking heeft.

Bij de restitutiepolis is er vaak volledige keuzevrijheid. 

Brillen en lenzen

Brillen en lenzen worden doorgaans niet vergoed op de basisverzekering, behalve als deze medisch noodzakelijk zijn. Je kunt voor brillen en lenzen wel een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

De aanvullende zorgverzekering biedt wel dekking voor brillen en lenzen – vaak één keer per twee jaar.

De dekking die verzekeraars bieden voor brillen en lenzen verschillen van elkaar. De premie en hoogte van de vergoedingen kunnen natuurlijk verschillen.

Je kunt bij sommige zorgverzekeraars alleen terecht bij vaste partners om een (volledige) vergoeding te krijgen. Vaak werken verzekeraars namelijk samen met opticiens, zoals Hans Anders, Pearle en Specsavers.

Alternatieve geneeskunde

Onder alternatieve geneeswijzen vallen geneeswijzen, die buiten de traditionele westerse geneeskunde vallen. Voorbeelden van alternatieve geneeswijzen zijn acupunctuur, chiropractie, homeopathie en osteopathie.

Alternatieve geneeswijzen vallen niet binnen de dekking van de basisverzekering. Je kunt hier wel een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten.

De aanvullende pakketten van zorgverzekeraars verschillen doorgaans op basis van de maximale vergoeding per behandeling en per jaar. Verder zijn vaak niet alle therapieën bij alle verzekeraars gedekt.

Hulp in het buitenland

De Nederlandse basisverzekering dekt spoedeisende hulp in het buitenland. Je hebt vaak dekking tot het maximale bedrag wat deze spoedeisende hulp in Nederland zou kosten.

In sommige landen kunnen de zorgkosten boven het Nederlandse maximale tarief uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan landen als Noorwegen.

Je kunt voor de zekerheid een aanvullende zorgverzekering voor spoedeisende hulp in het buitenland afsluiten. Je hebt dan een betere dekking voor in het buitenland.

Je kunt vaak kiezen tussen een betere dekking in Europa of in de hele wereld.

Opmerking: Deze aanvullende zorgverzekering kan een vergelijkbare dekking bieden als een reisverzekering (met dekking voor medische kosten). Je kunt dan dus dubbel verzekerd zijn.

Goed om te weten: De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende pakketten aan. Deze pakketten verzekeren een combinatie van fysiotherapie, brillen en lezen en alternatieve geneeskunde.

Losse, aanvullende modules

Sommige zorgverzekeraars – waaronder FBTO – bieden echter losse modules aan, waaronder een module voor Spieren & Gewichten, Gezichtszorg & Orthodontie, Zorg & Herstel en Tand Ongeval.

Je kunt dan dus gerichter een aanvullende verzekering afsluiten voor specifieke behandelingen.

Geen acceptatieplicht

Je bent wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar is verplicht om jouw aanvraag te accepteren. Je bent echter niet wettelijk verplicht om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, waardoor verzekeraars ook geen acceptatieplicht hebben.

In de praktijk worden aanvullende zorgverzekeringen niet vaak afgewezen. Wel kunnen zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld via een wachttijd of medische acceptatie.

Vaak zit op orthodontiebehandeling een wachttijd, bijvoorbeeld van een jaar. Je betaalt dan dus een heel jaar premie, maar hebt pas in het jaar daarna recht op een vergoeding.

Voor (uitgebreide) aanvullende zorgverzekering kan de verzekeraar ook medische acceptatie toepassen. Op basis van een vragenlijst over jouw medische situatie bepaalt de verzekeraars of jij de aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten.

Aanvullende tandartsverzekering

Wanneer jij boven de 18 jaar bent, dan worden alleen medisch noodzakelijke tandartskosten vergoed. Een voorbeeld van tandartskosten die kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering is hulp van een kaakchirurg.

Overige tandartskosten worden doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hiervoor een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Deze dekt bijvoorbeeld de periodieke controle, het vullen van gaatjes en het trekken van kiezen.

Tandartsverzekering voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar worden de meeste tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering.

Bepaalde behandelingen, waaronder kronen, bruggen en orthodontie, worden meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar. Het is mogelijk om hiervoor een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten en jouw kind op jouw polis te zetten.

Goed om te weten: Vaak geldt er een wachttijd voor bijvoorbeeld orthodontie. Je moet dan bijvoorbeeld minimaal een jaar verzekerd zijn, voor jouw kind recht heeft op een vergoeding. Je betaalt dan dus al een heel jaar premie voor de aanvullende tandartsverzekering, maar hebt pas vanaf het tweede verzekeringsjaar recht op een vergoeding voor orthodontie.

Maximale percentages en bedragen

Zorgverzekeraars bieden verschillende tandartsverzekeringen aan. Het verschil zit vaak in de maximale vergoeding per jaar en welk percentage van de kosten wordt vergoed.

Je kunt bij het vergelijken van tandartsverzekeringen bijvoorbeeld kiezen voor een verzekering die 75% vergoed van maximaal 250 euro, 500 euro of 750 euro. Je krijgt dan bijvoorbeeld tot 75% van 250 euro vergoed – dus maximaal 187,50. Je moet dan de overige 64,50 euro dus voor eigen rekening nemen.

Je kunt ook kiezen voor een tandartsverzekering die 100% van de kosten vergoed. Je krijgt dan dus de volledige kosten vergoed, bijvoorbeeld tot 150 euro, 250 euro of 750 euro.

Goed om te weten: De tandartsverzekering die 75% vergoed is natuurlijk goedkoper dan de verzekering die 100% vergoed. Daarnaast is een verzekering met een hogere maximale vergoeding natuurlijk duurder.

Medische acceptatie

Ook voor een tandartsverzekering kan een zorgverzekering medische acceptatie toepassen, ook wel ‘’medische selectie’’ genoemd. Je moet dan vragen invullen over de gezondheidssituatie van jouw gebit.

Hiermee schat de verzekeraar in of jij op korte termijn hoge tandartskosten zal maken. De verzekeraar bepaalt vervolgens of jij een tandartsverzekering kunt afsluiten – of dat jouw tandartsverzekering wordt afgewezen.

Belangrijk: Beantwoord de vragen eerlijk. Het geven van onjuiste informatie kan vergaande gevolgen hebben.  Je moet de gemaakte zorgkosten mogelijk zelf betalen en de verzekeraar kan de polis beëindigen.

Wachttijden

Sommige verzekeraars (die geen medische acceptatie gebruiken) werken met wachttijden.

Je hebt dan pas recht op een vergoeding voor een tandartsbehandeling na een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar. Je moet in deze periode wel premie betalen, maar hebt dus nog geen recht op een vergoeding.

Vaak geldt deze wachttijd alleen voor bepaalde behandelingen, zoals het laten plaatsen van kronen en bruggen of een orthodontiebehandeling.

Welke zorgverzekeraars hebben we in Nederland allemaal?

In Nederland zijn veel zorgverzekeraars actief. Jaarlijks komen er ook allerlei nieuwe zorgverzekeraars bij, zoals bijvoorbeeld Just en Jaaah.

In totaal zijn er ongeveer 40 verschillende zorgverzekeraars, maar in de kern zijn dit eigenlijk gewoon merken van 4 grote zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars richten deze merken op om zich op specifieke groepen mensen te richten, bijvoorbeeld studenten, jongeren of christenen.

De 4 grote verzekeraars zijn Achmea, CZ, Menzis en VGZ.  Daarvan is Achmea de grootste verzekeraar. Deze hebben samen zo’n 25 merken in handen. Daarnaast zijn er nog 6 iets kleinere zorgverzekeraars. Dit zijn ASR, DSW, ONVZ, EUcare, Zorg en Zekerheid en Eno. Deze hebben samen ook nog zo’n 15 zorgverzekeringen in handen.

Goed om te weten: Veel zorgverzekeraars bieden meerdere zorgverzekeringen aan, bijvoorbeeld een restitutie en naturapolis. Hierdoor zijn er dus heel veel verschillende zorgverzekeringen. Op Lastenvrij staan meer dan 50 verschillende zorgverzekeringen!

Hieronder staat welke zorgverzekeraars er allemaal zijn en onder welke grote verzekeraar deze vallen:

Achmea

 • De Friesland
 • FBTO
 • Interpolis
 • ProLife
 • ZieZo
 • Zilveren Kruis

Vergelijken

CZ

 • CZ
 • CZ Direct
 • IZZ
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA

Vergelijken

Menzis

 • Anderzorg
 • HEMA
 • Menzis
 • VinkVink

Vergelijken

VGZ

 • VGZbewust
 • IZA
 • IZZ
 • UMC
 • Unive
 • VGZ
 • Zekur
 • United Consumers

Vergelijken

Overige zorgverzekeraars

ASR

 • ASR
 • ASR ik kies zelf

DSW

 • DSW
 • InTwente
 • Stad Holland

ONVZ

 • Jaaah
 • ONVZ
 • VvAA

EURcare

 • Aevitae
 • Care4Life

Zorg en Zekerheid

 • AZVZ
 • Zorg en ZEkerheid

Eno

 • HollandZorg
 • Salland

Vergelijken

Joost van Herpen Roel Wonders over inboedelverzekeringen

Overstappen van zorgverzekeraar

Je kunt eens per jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Het is slim om jaarlijks even alle zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Je kunt op deze manier besparen op de zorgverzekering of kiezen voor een betere dekking of dienstverlening.

Goed om te weten: Als jij voor 31 december 2023 een nieuwe zorgverzekering afsluit, dan wordt jouw oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Als je jouw oude zorgverzekering zelf voor 31 december 2023 opzegt, dan kun je tot 1 februari 2024 een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

Zorgverzekeringen vergelijken op Lastenvrij

Je kunt op Lastenvrij zorgeloos vergelijken. Hieronder staat waarom wij een goede vergelijkingssite zijn:

Vergelijken sinds 2014

Lastenvrij is in 2014 opgericht met als doel om zorgverzekeringen te vergelijken. Lastenvrij is opgericht door Joost van Herpen, die veel over zorgverzekeringen heeft geschreven.

In 2009 ontving hij het diploma Finance Banking & Insurance en in 2013 zijn Bachelor of Commerce. Hij was werkzaam bij de SNS, ABN AMRO, Rabobank, Verhoeven Verzekeringen én de Veldsink Groep (VCN).

Lastenvrij is opgericht om de vaste lasten van alle Nederlanders te verlagen. De zorgverzekeringspremie heeft een grote impact op onze vaste lasten, waardoor het belangrijk is om een goede, goedkope zorgverzekering te hebben – en dus niet te veel te betalen.

Betaal in 2024 niet te veel en vergelijk nu alle goedkope zorgverzekeringen.

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergelijken

Voor het vergelijken van zorgverzekeringen gebruiken we de zorgvergelijker van Kizi. Wij hebben geen enkele invloed op de positie van de zorgverzekeringen. De zorgverzekeringen met de laagste premie komen bovenaan te staan. Klik op ‘’Alle verzekeraars’’ om alle zorgverzekeringen te vergelijken.

Gebruik vervolgens de filters om de beste zorgverzekering te vinden. Filter bijvoorbeeld op type basisverzekering, de hoogte van het eigen risico, de eigenschappen en aanvullende dekkingen. Daarnaast is het via onze vergelijker mogelijk om jouw zorgverlener toe te voegen – en zo te zien welke verzekeraars daarmee samenwerken.

Wij vergelijken wij allemaal?

Je kunt natuurlijk de premies van de verschillende zorgverzekeringen vergelijken, maar we vergelijken meer.

Je ziet in het overzicht welke basisverzekering er wordt aangeboden – natura of restitutie – en wat het verplichte eigen risico is. Je kunt alle vergoedingen vanuit de basisverzekering bekijken.

Daarnaast is het mogelijk om jouw zorgverlener toe te voegen om te zien of de verzekering dekking biedt voor deze zorgverlener. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een apotheek, behandelcentrum, diëtist of logopedist toe te voegen.

Welke zorgverzekeringen vergelijken wij niet?

Je kunt vrijwel alle zorgverzekeringen vergelijken op Lastenvrij, maar er zijn ook verzekeringen die we niet vergelijken. Wij vergelijken namelijk alleen de zorgverzekeringen die voor iedereen af te sluiten zijn.

Sommige zorgverzekeringen zijn alleen af te sluiten voor speciale groepen mensen, bijvoorbeeld alleen voor mensen die in de zorgsector werken. Wij vergelijken daarom niet de zorgverzekeringen van AON & EUCARE, AZV, IZZ, VvAA en HollandZorg.

Daarnaast zijn er een aantal zorgverzekeringen die we niet kunnen vergelijken, omdat we de premies en polisvoorwaarden technisch gezien niet kunnen ophalen. We vergelijken geen zorgverzekeringen van Besured, National Academic en Promovendum.

Voordelen

Opgericht in 2014

Opgericht door een specialist in autoverzekeringen

Helpt met meer financiële vrijheid

In 30 seconden een compleet overzicht met vrijwel alle autoverzekeringen

Samen met (kennis)partners werken aan de beste vergelijkingssite

Goede, begrijpelijke informatie – in tekst en video

Wij vergelijken alle zorgverzekeringen die we kunnen vergelijken, ook als we er niets aan kunnen verdienen. Lees precies hoe wij verdienen.

Auto verzekeren voor kind ouders
Verzekeringsplicht auto Joost
Schadeverzekering inzittenden Joost

Kenmerken

Geen eigendom van verzekeraar, tussenpersoon of investeerder

We werken niet alleen samen met verzekeraars, zoals Aegon, Allianz Direct, ABN AMRO, ASR, Centraal Beheer, Ditzo, FBTO, HEMA, Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ en Univé. We werken ook samen met aanbieders van vergelijkers en tussenpersonen, zoals de Vergelijkgroep en Roel Wonders.

Ondanks dat we samenwerken met verzekeraars en tussenpersonen, zijn we onafhankelijk. Lastenvrij is niet in handen van een verzekeraar, een tussenpersoon of een investeringsmaatschappij.

Geen bemiddeling

We zijn géén tussenpersoon of verzekeraar en kunnen daardoor de goedkoopste verzekeraars vergelijken. We geven echter géén advies en bemiddelen nooit. De informatie op Lastenvrij is puur informatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De polis van de verzekeraar is leidend.

Bedrijfsgegevens

Lastenvrij
Gounodlaan 43
5653 AZ Eindhoven

Kamer van Koophandel: 62812742

Contactgegevens

bereikbaar van ma t/m za van 8.30 – 18.00u

E-mail

Binnen 2 werkdagen een reactie

Partners