Is een zorgverzekering verplicht?

Sommige verzekeringen zijn verplicht.

Voor autobezitters is een autoverzekering verplicht en voor iedereen die in Nederland woont en werkt én ouder is dan 18 jaar is de basisverzekering verplicht.

Het is niet verplicht om een aanvullende zorgverzekering of aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

De verplichting om een zorgverzekering af te sluiten is sinds 1 januari 2006 geregeld via de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees nu welke zorgverzekering verplicht is, voor wie een zorgverzekering verplicht is, waarom een zorgverzekering verplicht is én wie géén zorgverzekering hoeft af te sluiten:

Inhoud

Welke zorgverzekering is verplicht?

De verplichte zorgverzekering is de basisverzekering. Je bent met deze basisverzekering verzekerd voor onmisbare zorg. Omdat deze basisverzekering verplicht is, mogen zorgverzekeraars niemand weigeren.

Je hebt met een basisverzekering in hoofdlijnen recht op een vergoeding voor: een bezoek aan de huisarts, ziekenhuis, medisch specialisten, het gebruik van geneesmiddelen, verloskunde en kraamzorg, korte geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleging en eerste hulp.

De aanvullende zorgverzekering of aanvullende tandartsverzekering is niet verplicht. Je kunt vrijwillig kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. Je hebt hiermee recht op extra zorg.

Voor wie is een zorgverzekering verplicht?

Hieronder staat voor wie het allemaal verplicht is om een basisverzekering te hebben:

  • Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar en ouder is
  • Iedereen die werkzaam is in Nederland en loonbelasting betaalt
  • Iedereen die in Nederland komt wonen

Waarom is een zorgverzekering verplicht?

Nederland is een verzorgingsstaat en zorgt daarvoor voor een goede gezondheidszorg voor alle burgers. Iedereen in Nederland heeft dus recht op goede zorg. Daarom moet iedereen een basisverzekering afsluiten en bijdragen door premie te betalen.

Doordat iedereen betaalt voor de zorg van zichzelf én anderen, blijft de onmisbare zorg voor iedereen bereikbaar. Iedereen die vervolgens onmisbare zorg nodig heeft, kan hier gebruik van maken.

De 3 uitzonderingen: wie hoeft geen zorgverzekering af te sluiten?

Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht, maar er zijn een paar uitzonderingen. Hieronder staan 3 uitzonderingen:

Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden kunnen onder de verzekeringsplicht uit komen door zich aan te melden via de Sociale Verzekeringsbank.

Gemoedsbezwaarden zijn mensen die tegen het afsluiten van een zorgverzekering zijn. Gemoedsbezwaarden vinden verzekeren een manier om onder Gods wil uit te komen.

De Nederlandse overheid komt Gemoedsbezwaarden tegemoet, door de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten af te schaffen. Gemoedsbezwaarden zijn dus niet verplicht om een basisverzekering af te sluiten.

Gemoedsbezwaarden betalen geen zorgpremie. Ze betalen via hun inkomen wel een premievervangende belasting. Ze kunnen vervolgens alleen gebruik maken van de zorg tot het bedrag dat ze zelf hebben opgebouwd via deze premievervangende belasting.

Gemoedsbezwaarden zijn niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, maar hebben ook géén recht op zorgtoeslag en andere toeslagen.

Gevangenen

Gevangenen hebben geen zorgverzekering. Ze betalen geen premie en de zorgkosten worden niet betaalt door een zorgverzekeraar.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de verantwoordelijkheid voor de zorg van gedetineerden. Dit ministerie moet ook opdraaien voor de zorgkosten van gevangenen.

Iemand die naar de gevangenis gaat moet wel bij de zorgverzekeraar aangeven wanneer de celstraf start en wanneer deze eindigt.

Asielzoekers

Asielzoekers hoeven geen zorgverzekering af te sluiten. Asielzoekers kunnen gratis gebruik maken van de zorg via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

Asielzoekers kunnen gebruik maken van ongeveer dezelfde basiszorg als Nederlanders. Ze hoeven alleen géén eigen risico of eigen bijdrages te betalen. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van bepaalde tandheelkundige hulp.

Sinds 2009 is de afdeling MCA van Menzis verantwoordelijk voor de zorg van asielzoekers.