Wat gebeurt er als ik geen zorgverzekering afsluit?

Iedere Nederlander (op een paar uitzonderingen na) boven de 18 is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dit is sinds 2006 verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als je géén zorgverzekering afsluit, kan dit voor enorme problemen zorgen. Je bent onverzekerd, ontvangt boetes en moet uiteindelijk gedwongen betalen voor een duurdere zorgverzekering.

In Nederland wordt niemand geweigerd voor dringende zorg, zelfs mensen zonder een zorgverzekering niet.

Lees hieronder wat er gebeurt als jij géén zorgverzekering zou afsluiten of sluit meteen een nieuwe zorgverzekering af:

Nu Vergelijken

Boetes van Zorginstituut Nederland

Iedereen die staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) en géén zorgverzekering heeft, krijgt een brief van het Zorginstituut Nederland.

Deze sturen een waarschuwing: Je moet een zorgverzekering afsluiten! Als je binnen 3 maanden na ontvangst van deze brief nog geen zorgverzekering hebt afgesloten geven ze een boete van €366,99.

Je krijgt daarna weer het verzoek om een zorgverzekering af te sluiten. Als je binnen 3 maanden na ontvangst van de 1ste boete npg geen zorgverzekering hebt afgesloten, krijg je weer een boete van €366,99.

Het Zorginstituut Nederland houdt de boetes automatisch in op jouw inkomen op uitkering.

Zorginstituut Nederland sluit een zorgverzekering af

Als je 3 maanden na het ontvangst van de 2de boete nóg geen zorgverzekering hebt afsluiten, doet het Zorginstituut Nederland dit voor jou.

Je basisverzekering is dan een stuk duurder. De premie is ongeveer 130% van de gemiddelde premie. Het Zorginstituut Nederland houdt deze premie automatisch in van jouw inkomen of uitkering. Als je geen inkomen of uitkering hebt, sturen ze iedere maand een acceptgiro.

Je zit vervolgens 12 maanden vast aan deze duurdere zorgverzekering.

De zorgverzekering gaat pas in op het moment van afsluiten. Je moet dus alle zorgkosten die daarvoor zijn gemaakt zelf betalen.

Aantal Nederlanders zonder zorgverzekering

In 2015 waren er in Nederland 29.454 mensen zonder een zorgverzekering. In 2006 was dit aantal veel hoger. Sinds 2011 controleert de overheid met de ”wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering” strenger of mensen een zorgverzekering hebben.

Het afsluiten van een zorgverzekering voorkomt een hoop gedoe. Je hebt al een zorgverzekering voor €77 per maand. Mensen met een laag inkomen kunnen daarnaast zorgtoeslag aanvragen. Sluit nu een zorgverzekering af:

Nu Vergelijken