Veranderingen zorgverzekering 2017

Op 20 september 2016 is duidelijk geworden dat er veel gaat veranderen aan de zorgverzekering.

De premies veranderen, de zorgtoeslag verandert en de basisverzekering wordt uitgebreider. Gelukkig wordt het eigen risico niet verhoogd.

Hieronder staan alle veranderingen voor 2017:

Alle veranderingen voor 2017

Premie van de basisverzekering stijgt in 2017 met zo’n €10 per maand

De premie van de basisverzekering is in 2017 ongeveer €10 duurder dan in 2016. In september leek het nog dat de premie met slechts €3,50 zou stijgen. Iets later werd duidelijk dat de zorgpremie hoger uit zou vallen dat ons kabinet had voorgespiegeld.

Deze stijging van €10 is gebaseerd op de premiestijging van de zorgverzekering van DSW. Deze zorgverzekering is €9,25 duurder geworden dan in 2016. De basisverzekering van DSW kostte in 2016 nog €98,75. In 2017 is de premie van deze zorgverzekeraar €108 per maand. Dit is een premiestijging van bijna 10%.

De basisverzekering van CZ werd ook een stuk duurder. De basisverzekeringen van CZ stijgen met ongeveer €8.

Op 19 november weten we alle premies van alle zorgverzekeraars. Dan is te zien of alle premies daadwerkelijk met bijna 10% stijgen.

Verplichte eigen risico blijft in 2017 €385

In 2017 is het verplichte eigen risico €385, net als in 2016. Het verplichte eigen risico is dus niet verhoogd.

Het eigen risico, is net als in 2016, vrijwillig te verhogen. Dit kan met maximaal €500. Je krijgt in ruil voor het verhogen van het eigen risico een lagere premie. Het eigen risico is ook te verhogen met €100, €200, €300 of €400.

Hieronder staat een overzicht met de ontwikkeling van de hoogte van het verplichte eigen risico sinds 2010:

Jaar  Hoogte eigen risico 
2017 €385
2016 €385
2015 €375
2014 €360
2013 €350
2012 €220
2011 €170
2010 €165

Zorgtoeslag is in 2017 maximaal €84 per maand

In 2016 was de maximale zorgtoeslag €84 per maand of €1008 per jaar. In 2017 is de maximale zorgtoeslag ongeveer €86 per maand. Jaarlijks kan iemand dus recht hebben op maximaal €1032 aan zorgtoeslag.

basisverzekering wordt uitgebreider in 2017

De inhoud van het basispakket is in 2017 anders dan in 2016. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen van het basispakket:

Cosmetische behandelingen

In 2017 zijn er een aantal cosmetische behandelingen toegevoegd aan het basispakket. Het gaat om behandelingen die medisch noodzakelijk zijn.

Behandelingen die zijn toegevoegd aan het basispakket zijn ooglidcorrecties, borstcorrecties en besnijdenissen. Deze behandelingen worden alleen onder voorwaarden vergoed.

Geen eigen risico voor sommige zorg

Voor sommige zorg geldt er in 2017 geen eigen risico. Bijvoorbeeld op dieetpreparaten en bepaalde zorgprogramma’s vervalt het eigen risico.

Fysiotherapie bij etalagebenen

In 2017 worden fysiotherapiebehandelingen voor mensen met etalagebenen vergoed uit basispakket. Het gaat hier om mensen die etalagebenen fase 2 hebben.

Plaatsen kunsttanden nu tot 23 jaar

Sommige kinderen wisselen hun melkgebit niet in voor goede fronttanden. In dat geval kunnen deze tanden worden vervangen door kunsttanden. Het vervangen van deze tanden was tot 2016 alleen verzekerd vanuit basispakket voor jongeren tot 18 jaar.

Omdat de kaken op het 18de levensjaar niet volgroeid zijn, kunnen er geen kunsttanden worden geplaatst. Daardoor kon in de praktijk niemand gebruik van deze zorg uit het basispakket. Daarom is de leeftijdsgrens nu verhoogd naar 23 jaar.

Andere voorwaarden klikgebit

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor een klikgebit, zijn soepeler geworden. In 2017 kunnen mensen eerder een vergoeding krijgen voor een klikgebit. Op het klikgebit zit wel een eigen bijdrage. Je moet in 2017 10% van het klikgebit voor onderkaak en 8% van het klikgebit voor de bovenkaak zelf betalen.

Verblijf in een zorginstelling

Sinds 2017 is kortdurend verblijf in een zorginstelling verzekerd binnen het basispakket. Het gaat hierbij dus om kortdurend verblijf dat valt binnen eerstelijns verblijf.

Wanneer zijn de premies voor 2017 bekend?

Uiterlijk 19 november zijn de zorgpremies van alle zorgverzekeraars bekend. Zorgverzekeraars moeten voor deze datum de premies voor 2017 openbaar maken.

Deze zorgverzekeraars hebben de premies van hun zorgverzekeringen al bekend gemaakt:

  • DSW
  • CZ
  • Stad Holland
  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Menzis

Zorgverzekeringen 2017 vergelijken

Door alle veranderingen is het nog belangrijker om premies te vergelijken. Start nu met het vergelijken en sluit de goedkoopste zorgverzekering van 2017 af.